Róla (1980–1992)

Csongrád Megyei Hírlap

Heti Szó

Kelet-Magyarország

Közalkalmazott

Szegedi Egyetem

Ügyészségi Közlöny

 

Kiváló munkájukért, példamutató szorgalmukért az 1980/81-es tanévben a művelődési és az egészségügyi miniszter a következő hallgatókat részesítette Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjban: a József Attila Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karon Sipos László III. éves hallgatót…

Szegedi Egyetem, 1980. szeptember 27.

Kiváló munkájukért, példamutató szorgalmukért az 1981/2-es tanévben a művelődési és az egészségügyi miniszter a következő hallgatókat részesítette Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjban: József Attila Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Kar: Sipos László…

Szegedi Egyetem, 1981. szeptember 24.

Ma, szombaton délelőtt jogász- és bölcsészhallgatókat avatnak doktorrá a Szegedi József Attila Tudományegyetem Dugonics téri aulájában. Dr. Kristó Gyula, a JATE rektora 86 joghallgatót és 37 bölcsészhallgatót fogad doktorrá. Az alábbiakban közöljük az avatandók jogászok névsorát: …Sipos László…

Csongrád Megyei Hírlap, 1983. február 12.

A legfőbb ügyész kinevezte Dr. Sipos László nyíregyházi lakost a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez fogalmazóvá.

Ügyészségi Közlöny, 1983/3. szám

Összesen 20 pályamű érkezett az Alkotó Ifjúság jegyében. Az elbírálásnál egységes elvként a tudományos megalapozottságot, az önálló vélemény-nyilvánítást tartottuk szem előtt. A bíráló bizottság és a lektorok véleménye alapján 3000. Ft-os II. díjban részesült: Dr. Sipos László fogalmazó, Nyíregyházi Városi Ügyészség.

Közalkalmazott, 1984. június

1984. szeptember 28-án került sor az országos perbeszéd és jogesetmegoldó verseny döntőjére. Különdíjat ajánlott fel a versenyre a Magyar Jogász Szövetség és a Közalkalmazottak Szakszervezete is. A szakszervezet díját Dr. Kőrösi Jenő, a Közalkalmazottak Szakszervezete KV. titkára Dr. Sipos László Nyíregyházi Városi Ügyészségi fogalmazónak adta át.

Közalkalmazott, 1984. november

A legfőbb ügyész kinevezte Dr. Sipos László városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén ügyésszé.

Ügyészségi Közlöny, 1985/3. szám

Az Alkotó Ifjúság 1984. pályázatra beküldött pályaművéért első díjban Dr. Sipos László nyíregyházi városi ügyészségi ügyész részesült.

Ügyészségi Közlöny, 1985/4. szám

A legfőbb ügyész áthelyezte Dr. Sipos László nyíregyházi városi ügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséghez.

Ügyészi Közlöny, 1986/12. szám

Az 1986–87. évi országos perbeszéd és jogesetmegoldó verseny 1987. év április hó 28. napján megtartott döntőjén a zsűri a következő versenyzőket díjazta – a Magyar Jogászszövetség Különdíja: Dr. Sipos László Nyíregyházi Városi Ügyészségi ügyész.

Ügyészségi Közlöny, 1987/5. szám

A Legfőbb Ügyészségen adták át az Alkotó Ifjúság pályázatának díjait március 21-én. A szalmai pályázat szép szabolcsi sikereket is hozott… Dr. Sipos László (Nyíregyháza) a gyámság intézményét feldolgozó pályamunkájával országos harmadik helyezést szerzett.

Kelet-Magyarország, 1988. március 22.

A legfőbb ügyész eredményes ifjúságpolitikai munkája elismeréseként Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi ügyészt Legfőbb Ügyészi Dicséretben részesítette.

Ügyészségi Közlöny, 1989/3. szám

Alkotó Ifjúság 1988. pályázat díjazottjai: 6000 Ft-os II. díjban Dr. Sipos László ügyész (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség) „A gyámság (tutela) intézményének jogi szabályozása a burzsoá jogrendszerekben” című pályaművéért részesült.

Ügyészségi Közlöny, 1989/4. szám

A legfőbb ügyész tájékoztatója – A legfőbb ügyész az 1991. évi LXII. törvény alapján 1992. évi május 1-jei hatállyal kinevezte megyei főügyész-helyettesi munkakörbe polgári jogi, gazdaságjogi és közigazgatási jogi szakterületre Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséghez.

Ügyészségi Közlöny, 1992/5. szám

Személyi hír – A megyei főügyészhelyettesi álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása alapján a legfőbb ügyész megerősítette a büntetőjogi szakterületen főügyészhelyettesi beosztásában dr. Szalai Istvánt, s kinevezte főügyészhelyettessé a polgárjogi, gazdasági és közigazgatási jogi szakterületre dr. Sipos Lászlót. A kinevezési okiratokat dr. Kovács András megyei főügyész tegnap hivatali értekezleten adta át.

Kelet-Magyarország, 1992. május 5.

Az ügyészi szervezet átalakításának újabb állomásaként Dr. Kovács András megyei főügyész május 4-én adta át a kinevezési okmányokat két helyettesének. Ebből az alkalomból arra kértük, mutassa be olvasóinknak kollégáit.
– Az előzményekről annyit el kell mondanom, hogy mindkét helyettesi posztra két-két pályázó volt, valamennyien belső, a megyei szervezetben dolgozó munkatársaim. A pályázatokat az összügyészi értekezlet véleményezte és mind a négyet alkalmasnak találta, ám egyértelmű többséggel a végül befutott kettőt javasolta. Véleményük egybeesett az enyémmel, s ezt a legfőbb ügyész is akceptálta, ezért május elsejei hatállyal kinevezte a két helyettes főügyészt. Dr. Sipos Lászlót, a nem büntetőjogi, tehát közigazgatási, gazdasági, polgárjogi szakterületre. Ő Nyíregyházán született 1960-ban, tehát igen fiatal, de nagyon tehetséges, felkészült kolléga, aki tudományos pályázatokon rendre díjakat nyert. 1983 tavaszán fogalmazóként kezdte a pályafutását az ügyészségen. 1985. óta ügyész. 1986-ban került a megyei főügyészségre a büntetőjogin kívüli területre.

Heti Szó, 1992. május 15.

Vissza a menühöz