Szakmai életrajz

Személyes adatok:

Név:

Dr. Sipos László

Születési hely, idő:

Nyíregyháza, 1960. június 14.

Munkahely neve, címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

Nyíregyháza, Bocskai utca 4.

Telefon:

42/502-570

Telefax:

42/502-571

Tanulmányok, végzettségek:

1978–1983

József Attila Tudományegyetem Szeged

Állam- és Jogtudományi Kar

Doktori diploma (summa cum laude)

1985

Jogi szakvizsga (jeles)

1998

Szupervíziós tanúsítvány

1999–2000

Európai uniós tanulmányok
Európai uniós tanúsítványok

2003–2004

Európai Számítógép-használói Tanúsítvány (ECDL)

2006–2008

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola

PhD (summa cum laude)

Munkahelyek, megbízatások:

1983–1985

Városi Ügyészség Nyíregyháza
fogalmazó

1985–1986

Városi Ügyészség Nyíregyháza
ügyész

1986–1992

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség
főügyészségi ügyész

1992-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség
megyei főügyész-helyettes

1993–2003

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
óraadó tanár

2003-

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
docens
(további közalkalmazotti jogviszony keretében)

2003-

Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottság
cenzor

2007-

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola (Neveléstudományi Doktori Program)
óraadó tanár

2007-

Magyar Ügyészképző Központ (MÜK)

előadó/tréner (kötelmi jogból és családjogból)

2012-

Károli Gáspár Református Egyetem

Állam-és Jogtudományi Kar

Záróvizsga-bizottsági elnök (polgári jogból)

Ösztöndíjak, fontosabb pályázatok:

 • Népköztársasági Tanulmányi ösztöndíj 1980–1981

 • Népköztársasági Tanulmányi ösztöndíj 1981–1982

 • Népköztársasági Tanulmányi ösztöndíj 1982–1983

 • Alkotó Ifjúság Tudományos Pályázat – II. díj (1984)

 • Alkotó Ifjúság Tudományos Pályázat – I. díj (1985)

 • Alkotó Ifjúság Tudományos Pályázat – III. díj (1988)

 • Alkotó Ifjúság Tudományos Pályázat – II díj (1989)

 • Kozma Sándor Tudományos Pályázat – I. díj (1992)

 • Kozma Sándor Tudományos Pályázat – III. díj (1993)

 • Kozma Sándor Tudományos Pályázat – I. díj (1995)

 • A Tudományos Közalapítvány Kutatási Ösztöndíja (1999)

 • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tudományos Bizottsága (2006, 2008)
  Pályázati támogatás Dr. Sipos László jogi jegyzeteinek kiadásához

Aktivitások:

 • A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja

 • Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja

 • A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) tagja

 • A Magyar Kriminológiai Társaság (MKT) tagja

 • Az Ügyészek Országos Egyesületének (ÜOE) tagja

 • Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottságának cenzora

 • Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium állandó meghívott tagja

 • A Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Országos Hálózatának szakértője

 • A Debreceni Egyetem Kari Tudományos Tanácsadó Bizottságának tagja

 • A Magyar Kodály Társaság tagja

 • A Bessenyei Irodalmi Társaság tagja

 • Városvédő és múzeumbarát egyesületek, alapítványok támogatója

 

 • Conseil International des Monuments et des Sites / International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának tagja

 • A Francia–Magyar Közjogi Szeminárium tagja

 • A „Sto Lat” Lengyel-Magyar Baráti Társaság tagja

 • Külföldi környezet- és műemlékvédelmi konferenciák meghívottja

Kitüntetések:

 • 1989. Legfőbb Ügyészi Dicséret

 • 2001. Kozma Sándor-díj

 • 2004. Címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyészi cím

 • 2008. Magyar Műemlékvédelemért, Forster Gyula Emlékérem

 • 2009. Dr. Kövér András-díj

 • 2015. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Jubileumi Ezüstérme

 • 2015. Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

További díjak, elismerések

 • 1981. OTDK elismerő oklevél (XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia)

 • 1982. Eredményes tudományos diákköri munkáért (JATE Állam- és Jogtudományi Kar)

 • 1984. Közalkalmazottak Szakszervezetének díja (Országos Perbeszéd- és Jogesetmegoldó Verseny)

 • 1987. Magyar Jogászszövetség különdíja (Országos Perbeszéd- és Jogesetmegoldó Verseny)

 • 2000. Phare - ACOJURIS Oklevél

 • 2010. Jemen Arany Elismerő Oklevele

 • 2018. Nemzeti Érték-díj (Nyíregyháza Települési Értéktár)

 • 2020. Nívó-díj (sajtódíj)

 • 2022. Kossuth Lajos Emlékérem (Debreceni Egyetem KLTEBKE)

Dr. Sipos László 1992 óta vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség közjogi (magánjogi- és közigazgatási jogi) szakágát. Számos tudományos pályázaton nyert díjat, negyven magánjogi tudományos konferencia előadója, elnöke volt, több mint nyolcvan – a civil szférát, a környezet- és műemlékvédelmet, továbbá a jogharmonizációt érintő – szakmai publikációja jelent meg. Főügyész-helyettesként közreműködhetett az ügyészi szervezet nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. 1993 májusában ellátogathatott a washingtoni szenátusba, 1994-től tagja a francia–magyar közjogi szemináriumnak, részt vehetett több európai közösségi tanácskozáson, 2000 őszétől pedig az Európai Közösségek Bíróságán (Luxembourgban) tartott szakmai programokon. A Magyar Ügyészképző Központ (MÜK) felkérésére kötelmi és családi jogból tart szakvizsgára felkészítő előadásokat. 1989-ben Legfőbb Ügyészi Dicséretet, 2001-ben Kozma Sándor díjat, 2004-ben pedig címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyészi címet kapott.

Az igazságügy-miniszter felkérésére 2003-tól - a jogi szakvizsgabizottság cenzoraként – polgári és családi jogból vizsgáztatja a leendő bírákat, ügyészeket és ügyvédeket.

A környezet- és műemlékvédelemmel kapcsolatos tanulmányainak köszönhetően sorra kapta a meghívásokat a hazai és külföldi konferenciákra. A belgiumi Baudouin-alapítvány támogatásával és az OMVH-ICOMOS szervezésében számos tanulmányúton vehetett részt. A város- és faluvédők felkérésére az országos találkozók jogi szekcióit vezette. Kétszer kapta meg a Városvédők Emléklapját, 2008-ban pedig az oktatási és kulturális miniszter a „Magyar Műemlékvédelemért – Forster Gyula Emlékéremmel” tüntette ki. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. november 20-án felvette a nemzeti értékek közé Sipos László műemlékvédő és műemlékfotózással kapcsolatos munkásságát.

Tíz éven át óraadó tanár – 2003 márciusától pedig docens – a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. A gyermekvédelem, a nonprofit szervezetek joga és az egészségügy határtudományai tárgyakat tanítja, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskolájában „Civil szféra és a jog” címmel tart speciális kollégiumot. Közreműködött egy távoktatási programban, melynek keretében tankönyvet írt a civil szervezetek jogi szabályozásáról és összeállított egy nonprofit jogszabály-gyűjteményt is. Hét kari jegyzete látott napvilágot „Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből”, „A társadalmi szervezetek joga”, „Az alapítványok joga”, „A közhasznú szervezetek joga”, „A gyámság joga”, „Az egyesületek joga” és „A gyermek védelmében – A gyermeki jogoktól a hatósági intézkedésekig” címmel, a gyermekvédelemmel és a gyermekbűnözéssel, valamint a közalapítványokkal és a civil szervezetek legújabb szabályozásával kapcsolatos tanulmányait pedig külön kari kötetekben jelentették meg. Több tucat szakdolgozat esetében volt konzulens. Az iskolai alapítványokkal foglalkozó PhD-disszertációját 2008 februárjában, summa cum laude eredménnyel védte meg. Tagja a Debreceni Egyetem Kari Tudományos Tanácsadó Bizottságának. 2009-ben – oktatói és tudományos kutatói tevékenységéért - ő nyerte el a Dr. Kövér András-díjat, 2015-ben a Kar Jubileumi Ezüstérmét, 2022-ben pedig a Kossuth Lajos Emlékérmet vehette át.

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének 2006 februárjától tagja. A Tudományos Testület és a Magyar Professzorok Világszövetsége XV. Tudományos Ülésén „A gyermekbűnözés sajátosságai és kutatásának problémái” címmel tartott plenáris előadást. Dr. Sipos László 2008 nyarától a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének, 2009 januárjától pedig az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának a tagja.

2015 márciusában Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta Dr. Sipos László részére; az indoklás szerint az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként.

Vissza a menühöz