Az uniós

 • 1992-ben a francia-magyar közigazgatási jogi szemináriumon vett részt;

 • 1999-ben az Országos Közigazgatási Napokon „Jogharmonizáció az uniós joggal” címmel tartott előadást, melynek anyaga – egy jogi szakfolyóiraton kívül - a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál kötetben is megjelent;

 • 1999-2000-ben európai uniós tanulmányokat folytatott, európai uniós tanúsítványokat szerzett; s először járt Luxembourgban;

 • 2000-ben európai uniós tanulmányút Luxembourgban: az Európai Közigazgatási Intézetben, az Európai Közösségek Bíróságánál és az Elsőfokú Bíróságon, az Európai Beruházási Banknál, valamint az Európai Közösségek Számvevőszékénél;

 • 2004-től - az uniós csatlakozás kapcsán - további konferencia-előadásokat tartott, meghívottként vett részt nemzetközi igazságszolgáltatási, szellemi alkotás- és védjegyoltalmi konferenciákon, a Loss-kongresszuson és a Páneurópa Konferencián;

 • 2008 februárjában megvédett PhD-dolgozatában külön fejezet foglalkozik az európai uniós megoldásokkal, májusban az ICOMOS, illetőleg annak Magyar Nemzeti Bizottsága választotta tagjává, ősszel Bécsben tartott korreferátumot;

 • 2009-től az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja;

 • 2010-ben jelent meg „The characteristics of childhood delinquency and the difficulties of this type of research” című tanulmánya;

 • 2011-ben pedig a „Zöld könyv” és a „Titkot rejtő műemlékek” tíz-tíz oldalas angol nyelvű összefoglalókkal;

 • 2012-ben meghívottként vett részt az European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) bodrogszerdahelyi (Streda nad Bodrogom) rendezvényén, s több nemzetközi örökségvédelmi tanácskozáson. „A gyermek és a bűn” c. kötete angol nyelvű tanulmánnyal és összefoglalóval látott napvilágot;

 • 2013-ban jelent meg - angol nyelvű fejezettel – a „Titkot rejtő városok” című, több uniós országot is érintő könyve, vendégként vett részt Kassán, az Európa Kulturális Fővárosa program hivatalos rendezvényein és több műemlékvédelmi tanácskozáson;

 • 2014-ben Ausztriában és Szlovákiában vett részt műemlékes találkozókon, s megjelent a „Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem” című tanulmánykötete, valamint a szociális munka angol-magyar és magyar-angol értelmező szótára, amelynek a civil társadalom, a gyermekvédelem, a gyermekbántalmazás, az erőszak a családban és a távoltartás témaköreinek, továbbá a szenvedélybetegségek jogi vonatkozásainak szócikkeit írta;

 • 2015-ben angol nyelvű összefoglalókkal jelent meg a „Titkot rejtő vidékek” című kötete és a „Gyermekbűnök, közerkölcsök…” c. tanulmánya, angol és német nyelvűvel „Az egyesületek joga” c. könyve. Athénban és Bécsben műemlékvédelmi konferenciákon vett részt;

 • 2016-ban látott napvilágot angol nyelvű fejezettel a Helyszíni szemle c. tanulmánykötete, angol és német nyelvű absztrakttal pedig a közalapítványokról írt könyve;

 • 2017-ben angol és német nyelvű összefoglalóval jelent meg a civil szervezetek legújabb szabályozásáról szóló könyve, cikket írt a multikulturális Toledóban tett látogatásáról, konferencián vett részt Ausztriában és Szlovákiában;

 • 2018-ban a „Sto Lat” társaság nevében Jaroslawban koszorúzta meg II. Rákóczi Ferenc emléktábláját és találkozott az ottani egyesület vezetőivel. Angolul jelent meg a Sába földjén c. albuma, angol nyelvű fejezettel „A mosolygó szentek földjén” c. tanulmánykötete. Részt vett az Európai Kulturális Örökség Éve megnyitóján, majd több hazai és külföldi konferencián. Interjút készített vele az Európa Rádió. Több cikket írt az európai UNESCO-világörökségekről;

 • 2019-ben jelent meg angol nyelvű Persepolis-albuma, „Once upon a time” címmel pedig tanulmánykötete. „A gyermek védelme” c. könyve, majd pedig „A gyermek védelmében” c. kari jegyzete angol és német nyelvű absztrakttal készült;

 • Megjelenés előtt áll az UNESCO veszélyeztetett világörökségekkel foglakozó tanulmánykötete.

Kapcsolódó publikációk

 

A gyermekvédelem és a jog (Örökségünk Könyvkiadó)

Értékmentő

Európa és a magyar közigazgatás (KJK)

Falu Város Régió

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem (Örökségünk Könyvkiadó)

Kelet-Magyarország

Nyírségi Gondolat

Once upon a time (Örökségünk Könyvkiadó)

Polonia Węgierska

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Almanach

Twenty years of health care education and social sciences (DE-EK)

Ügyészek Lapja

Zöld könyv (Örökségünk Könyvkiadó)

és további tizenkét kötet

 

1.

Egy főügyészség nemzetközi kapcsolatairól

Ügyészek Lapja 1994/5, 58-60. p.

2.

A Nagykárolyi Városi Ügyészség avatásán -
néhány gondolat a román ügyészi szervezetről,
annak alkotmányos helyzetéről

Ügyészek Lapja 1996/6, 98-102. p.

3.

Europa Nostra-Díj Sonkád templomának

Falu Város Régió 1999/7, 21-22. p.

4.

Jogharmonizáció az uniós joganyaggal

In: Európa és a magyar közigazgatás

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999, 167-176. p.

ISBN 963 224 376 5.

5.

Jogharmonizáció az uniós joganyaggal

Ügyészek Lapja 1999/4, 37-48. p.

6.

Tanácsok civil szervezeteknek,

avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil ALMANACH 2001

Nyíregyháza 2001, 13-14. p.

ISBN 963 00 74990

7.

Németül és franciául is...

Kelet-Magyarország, 2003. február 14.

8.

Tanácsok civil szervezeteknek,

avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil ALMANACH 2003

Nyíregyháza 2003, 13-14. p.

ISSN 224 37 54

9.

Kulturális Örökség Napjai Berzétén

Értékmentő 2005/5-6, 7. p.

10.

Lublini útinapló

Polonia Węgierska 2006/7, 18. p.

11.

A Báthoriak korát idézik Nyírbátorban

Értékmentő 2006/5, 12. p.

12.

Kulturális Örökség Napok 2006. – A Bodrogközben

Értékmentő 2006/5, 13. p.

13.

Krakkó, Krakkó

Polonia Węgierska 2006/11, 16. p.

14.

Europa Nostra-Díjas templomaink

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2007/2, 235-239. p.

15.

Varsó, 2007. Pünkösd

Polonia Węgierska 2007/7, 16. p.

16.

Lengyelország nemzeti parkjai

Polonia Węgierska 2008/1, 17. p.

17.

The characteristics of childhood delinquency

and the difficulties of this type of research

In: Twenty years of health care education and social sciences

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2010, 126-133. p.

18.

The protection of environment, the law

and the prosecution

In: Zöld Könyv, Örökségünk Könyvkiadó 2011, 157-167. p.

19.

Wrocław, a világörökségek városa

Nyírségi Gondolat 2011/4, Címlap és 18. p.

20.

Ancient monuments, concealing secret

In: Titkot rejtő műemlékek, Örökségünk Könyvkiadó 2011, 179-188. p.

21.

Alapítványok az iskolákban

Funds in schools( summary)

Stiftungen in der schulen (resümee)

(Summary 185-186. p. Resümee 187-189. p.)

MPKKI 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

(CD-n is megjelent!)

22.

a gyermek és a bűn

childhooh and crime

(with english pages)

[163 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2012.

ISBN 978 963 318 271 0

23.

titkot rejtő városok

towns, concealing secret

(with english pages and 80 monument photos)

[220 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2013.

ISBN 978-963-9694-42-2.

24.

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem /

harmonisation of law and consumer protection

Tanulmányok és interjúk 1999-2014.

Studies and interviews 1999-2014.

[112 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2014.

ISBN 978 963 9694 55 2.

25.

English- Hungarian Social Work Dictionary /

magyar-angol szociális munka értelmező szótár

Szerk.: Thomas Lawson, Andrea Toldi, Gergely Fábián

A civil társadalom, a gyermekvédelem, a gyermekbántalmazás, az erőszak a családban, a hozzátartozók távoltartása, továbbá a szenvedélybetegségek jogi vonatkozású szócikkei

[303 + 302 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet 2014.

ISBN 978 963 473 721 6.

26.

titkot rejtő vidékek

Countrysides, cocealing secrets

(With english Pages)

[204 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-69-9.

27.

gyermekbűnök, közerkölcsök
Children criminals, public morals…

(angol nyelvű összefoglalóval)

Acta Medicinae et Sociologica 2015/3.

28.

Az egyesületek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 31. angol nyelvű absztrakttal

Lektorált kari jegyzet

[253 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2015.

ISBN 978-963-318-534-6.

29.

helyszíni szemle
site visits

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

Második kiadásban is!

[244 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694 78 1.

30.

mi lett veled közalapítvány?

Tanulmányok a közalapítvány intézményéről

Egészségügyi kari jegyzetek 33.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[147 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2016.

ISBN 978 963 318 579 7.

31.

toledo, a három kultúra városa

Nyírségi Gondolat 2017/1-2. Címlap és 30-31. p.

32.

adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához

Egészségügyi kari jegyzetek 36.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[213 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2017.

ISBN 978 963 318 634 3

33.

eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról 1999-2017

(angol nyelvű összefoglalóval)

2. kiadásban is!

[174 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

2. kiadás: 2018.

ISBN 978 615 5788 01 7

34.

világörökségek nyomában, a balkánon

Nyírségi Gondolat 2018/1-2. Címlap és 32-33. p.

35.

a mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

2. kiadásban is!

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

2. kiadás: 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

36.

on sheba’s land

Photo album

(angol nyelvű)

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-615-5788-14-7

37.

bronzkori templomok, máltán

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. Címlap, 32-33. p.

38.

fatemplomok a beszkidekben

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. 33. p.

39.

persepolis

the columns of timelessness

Photo album

(angol nyelvű)

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-20-8

40.

tallinn kincsei

Nyírségi Gondolat 2019/7-8. Címlap, 32-33. p.

41.

a gyermekvédelem és a jog

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált tanulmánykötet

[108 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-34-5

42.

Kincses Erdély

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/3. 41-45. p.

(6 fotóval)

ISSN 0230-3639

43.

a gyermek védelmében

a gyermeki jogoktól a hatósági intézkedésekig

Egészségügyi kari jegyzetek 41.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[150 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019.

ISBN 978-963-318-83-09

44.

ONCE UPON A TIME

Papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history

[98 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2019

ISBN 978-615-5788-38-3

Kapcsolódó interjúk

De Jure

De Jure Online

Index-Kelet

Kelet-Magyarország

Nyírségi Gondolat

Szabad Föld

 

1.

Az Unióban tilos a félrevezető reklám

árak, reklámok, termékbiztonság az EU-ban

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2003. augusztus 9.

2.

Bőrszínük miatt útjukat állták a diszkónál

Beszélgetés Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettessel a diszkriminációs akcióprogramról

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2004. június 16.

3.

Még Svájc is megroggyanna nélkülük

Ismét főügyészségi vizsgálat tárgya volt az alapítványok működése

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2004. június 22.

4.

Az óriások is büntethetők

Vegyes főügyészségi tapasztalatok a fogyasztóvédelem vizsgálatában

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. június 22.

5.

Kulturális örökségünket védik

Ügyészségi vizsgálat a műemlékvédelemmel foglalkozó szervezeteknél

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. november 2.

6.

Védett állatok pusztultak el

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2008. március 4.

7.

Gyermekbűnözés:
sok felnőttnek fájdul bele a feje

(Interjú B. Papp Lászlónak)

De Jure 2008/9, 22-26. p..

8.

A fiatalkorú bűnelkövetők megfékezéséről
- gyermekbűnözés

(Interjú B. Papp Lászlónak)

De Jure Online, 2008. november 18.
www.dejure.hu

9.

Könyvek, kiállítások, titkok nyomában sipos lászlóval

(Szerkesztőségi interjú)

Nyírségi Gondolat 2011/6, Címlap és 24. p

10.

Titkot rejtő városokba visz el sipos lászló új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2013. január 21.

www.indexkelet.hu

11.

természetfotó-kiállítás nyílt a föld napján

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2015. április 21.

www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, stb.

12.

titkot rejtő vidékek

Megjelent Sipos László új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2015. június 6.

www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, stb.

13.

Titkot rejtő vidékek

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2015/7-8, 49. p.

14.

portré – romváros után sorsfotó

(Interjú Balogh Gézának)

Szabad Föld, 2017. november 24.

www.szabadfold.hu/aktualis/romvaros_utan_sorsfoto

15.

előadások és kiállítások

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2018/1-2, 36. p.

16.

Öröm ismereteket és élményeket átadni

- Beszélgetés Sipos Lászlóval

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2018/9-10, 37. p.

17.

fotográfus az eltűnt idő nyomában

(Interjú Matyasovszki Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2019. január 23.

www.kelet.hu, www.szon.hu, www.frisshirek.hu, stb.

18.

előadásokkal a világ körül

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2019/11-12, 36. p.

Vissza a menühöz