Az uniós

 • 1992-ben a francia-magyar közigazgatási jogi szemináriumon vett részt;

 • 1999-ben az Országos Közigazgatási Napokon „Jogharmonizáció az uniós joggal” címmel tartott előadást, melynek anyaga – egy jogi szakfolyóiraton kívül - a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál kötetben is megjelent;

 • 1999-2000-ben európai uniós tanulmányokat folytatott, európai uniós tanúsítványokat szerzett; s először járt Luxembourgban;

 • 2000-ben európai uniós tanulmányút Luxembourgban: az Európai Közigazgatási Intézetben, az Európai Közösségek Bíróságánál és az Elsőfokú Bíróságon, az Európai Beruházási Banknál, valamint az Európai Közösségek Számvevőszékénél;

 • 2004-től - az uniós csatlakozás kapcsán - további konferencia-előadásokat tartott, meghívottként vett részt nemzetközi igazságszolgáltatási, szellemi alkotás- és védjegyoltalmi konferenciákon, a Loss-kongresszuson és a Páneurópa Konferencián;

 • 2008 februárjában megvédett PhD-dolgozatában külön fejezet foglalkozik az európai uniós megoldásokkal, májusban az ICOMOS, illetőleg annak Magyar Nemzeti Bizottsága választotta tagjává, ősszel Bécsben tartott korreferátumot;

 • 2009-től az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja;

 • 2010-ben jelent meg „The characteristics of childhood delinquency and the difficulties of this type of research” című tanulmánya;

 • 2011-ben pedig a „Zöld könyv” és a „Titkot rejtő műemlékek” tíz-tíz oldalas angol nyelvű összefoglalókkal;

 • 2012-ben meghívottként vett részt az European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) bodrogszerdahelyi (Streda nad Bodrogom) rendezvényén, s több nemzetközi örökségvédelmi tanácskozáson. „A gyermek és a bűn” c. kötete angol nyelvű tanulmánnyal és összefoglalóval látott napvilágot;

 • 2013-ban jelent meg - angol nyelvű fejezettel – a „Titkot rejtő városok” című, több uniós országot is érintő könyve, vendégként vett részt Kassán, az Európa Kulturális Fővárosa program hivatalos rendezvényein és több műemlékvédelmi tanácskozáson;

 • 2014-ben Ausztriában és Szlovákiában vett részt műemlékes találkozókon, s megjelent a „Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem” című tanulmánykötete, valamint a szociális munka angol-magyar és magyar-angol értelmező szótára, amelynek a civil társadalom, a gyermekvédelem, a gyermekbántalmazás, az erőszak a családban és a távoltartás témaköreinek, továbbá a szenvedélybetegségek jogi vonatkozásainak szócikkeit írta;

 • 2015-ben angol nyelvű összefoglalókkal jelent meg a „Titkot rejtő vidékek” című kötete és a „Gyermekbűnök, közerkölcsök…” c. tanulmánya, angol és német nyelvűvel „Az egyesületek joga” c. könyve. Athénban és Bécsben műemlékvédelmi konferenciákon vett részt;

 • 2016-ban látott napvilágot angol nyelvű fejezettel a Helyszíni szemle c. tanulmánykötete, angol és német nyelvű absztrakttal pedig a közalapítványokról írt könyve;

 • 2017-ben angol és német nyelvű összefoglalóval jelent meg a civil szervezetek legújabb szabályozásáról szóló könyve, cikket írt a multikulturális Toledóban tett látogatásáról, konferencián vett részt Ausztriában és Szlovákiában;

 • 2018-ban a „Sto Lat” társaság nevében Jaroslawban koszorúzta meg II. Rákóczi Ferenc emléktábláját és találkozott az ottani egyesület vezetőivel. Angolul jelent meg a Sába földjén c. albuma, angol nyelvű fejezettel „A mosolygó szentek földjén” c. tanulmánykötete. Részt vett az Európai Kulturális Örökség Éve megnyitóján, majd több hazai és külföldi konferencián. Interjút készített vele az Európa Rádió. Több cikket írt az európai UNESCO-világörökségekről;

 • 2019-ben jelent meg angol nyelvű Persepolis-albuma, „Once upon a time” címmel pedig tanulmánykötete. „A gyermek védelme” c. könyve, majd pedig „A gyermek védelmében” c. kari jegyzete angol és német nyelvű absztrakttal készült;

 • 2020-ban megjelent a Lengyelországgal foglakozó könyve, majd a veszélyeztetett UNESCO-világörökségekkel foglakozó tanulmánykötete, melyhez kapcsolódóan négy fotókiállítása is nyílt;

 • 2021-ben Máriapócs ICOMOS-díjas templomáról írt tanulmányt;

 • 2022-ben látott napvilágot európai kötete, Kontinentális kalandozások címmel. Lengyelországi látogatásairól újságokban és hírportálokon jelentek meg tudósításai;

 • 2023-ra meghívást kapott műemlék- és környezetvédelmi ankétokra.

Vissza a menühöz