A civil

 • 1989-től látja el a civil szervezetek törvényességi felügyeletét;

 • 1993-ban a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton III. díjat nyert alapítványi jogról szóló dolgozatával;

 • 1995-ben a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton I. díjat nyert a közalapítványokról írt pályaművével;

 • 1996-ban jelennek meg az első civil szférát érintő tanulmányai, előadásokat tart a civil börzéken, konferenciákon;

 • 1999-ben elnyeri a Tudományos Közalapítvány civil szféra-kutatási ösztöndíját. Az elkészült tanulmányokat a Közalapítvány önálló kiadványban jelentette meg;

 • 2000-ben európai uniós tanulmányúton vett részt Luxembourgban; felkérik a CISZOK és a Nyírségi Civilház szakértőjének, a civilházi képzések előadójának;

 • 2001-ben jelenik meg „A nonprofit szervezetek joga” című könyve, távoktatási tankönyvet ír a civil szervezetek jogi szabályozásáról, ehhez jogszabály-gyűjteményt állít össze;

 • 2006-tól a CISZOK szakértőjeként vesz részt a Ptk-kodifikációs tanácskozásokon, észrevételeit minisztériumi és civil honlapok közlik;

 • 2007-ben jelent meg „A társadalmi szervezetek joga” című kari jegyzete;

 • 2008 februárjában megvédett PhD-disszertációjának címe: Alapítványok az iskolákban. Októberben környezetvédelmi ankétot szervezett egyesületek és alapítványok számára, s megjelent „Az alapítványok joga” című egyetemi kari jegyzete;

 • 2010-ben egy regionális konferencián a civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatairól tartott előadást. A Mustár FM 89.6 rádió portréműsort készített vele, a Makk Károly vezette zsűri tagja volt a Vidor Fesztiválon;

 • 2011-ben újabb környezetvédelmi ankétot szervezett, közreműködött a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakításában, előadásait a KEF honlapja közli. Az „Alapítványok az iskolákban” című kötetét az MPKKI adta ki;

 • 2012-ben, az új civil törvényről rendezett regionális konferenciákon tartott előadásokat, megjelent két civiljogi oktatási segédanyaga is, novemberben a „Thália kedvence” színházvetélkedő zsűritagja volt;

 • 2013-ban a környezetvédelmi civil szervezeteknek ankétot szervez, plenáris előadást tart és jogi szekciót vezet a Város- és Faluvédők Országos Találkozóján és Konferenciáján, s megjelent „A közhasznú szervezetek joga” c. könyve;

 • 2014-ben a Bessenyei Társaság felkérésére tart előadást, közreműködik az új Ptk. civil szervezetekkel való megismertetésében;

 • 2015-ben a civil szféra jogi alapjait bemutató oktatási segédanyagokat készít, a Fortis Alapítvány és a Nemzeti Együttműködési Alap szervezésében pedig a civil szervezetek vezetőinek tart előadásokat, megjelenik „Az egyesületek joga” c. könyve;

 • 2016-ban több előadást is tart a civil szervezeteknek, azok törvényességi helyzetét a X. Jogi és Pénzügyi Konferencián értékelte. Napvilágot látott a Helyszíni szemle c. kötete, melyben a civil szféra kialakulásával és fejlődésével, az alapítványokkal, egyesületekkel, népfőiskolákkal foglakozó tanulmányok is helyet kaptak. Megjelent a közalapítványokról szóló könyve;

 • 2017-ben a civil szervezetek legújabb szabályozásáról készített oktatási segédanyagokat, s napvilágot lát az ezt elemző egyetemi kari jegyzete. Ankétot szervez a környezetvédelmi egyesületek és alapítványok, valamint a vadásztársaságok számára;

 • 2018-ban civil szervezetekre vonatkozó digitális oktatási segédanyagot készített, előadásokat tartott a Debreceni Akadémiai Bizottságban;

 • 2019-ben az Értékes Esték sorozat keretében, majd Debrecenben, egy ünnepi tudományos konferencián tartott előadást, a Tendenciák az oktatásban működő civil szervezetek szabályozásában c. tanulmánya egy egyetemi kötetben látott napvilágot. Mohos Nagy Éva Liszt-díjas operaénekesnővel beszélgetett Debrecenben a DAB-székházban, majd a Kodály Társaság szervezésében a Móricz Zsigmond Könyvtár konferenciatermében. Harmadszor zsűrizett a „Thália kedvence” nemzetközi színházi versenyen;

 • 2020-ban „Találkozások” címmel az Örökségünk Könyvkiadó jelenteti meg kiállítás-megnyitó beszédeit, beszélgetéseit. Az MTA felkérésére „Oktatás, iskola, alapítvány” címmel ír könyvet.

A civil szervezetekkel kapcsolatos publikációk

Civil Almanach

Civil Hírnök

Család gyermek Ifjúság

Debreceni egyetemi oktatási segédanyagok

Egyesületi Élet

Falu Város Régió

KozmaPolisz 80

Köznevelés

Műemlékvédelem

ÖKO

Pedagógiai Műhely

Professori Salutem

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei

Új Pedagógiai Szemle

Ügyészek Lapja

és

tizenhárom önálló kötet

 

1.

A közalapítványokról

és jogi szabályozásának problémáiról

Ügyészek Lapja 1996/4, 9-20. p.

2.

Újra az alapítványi jogról

Ügyészek Lapja 1996/5, 86-87. p.

3.

Ankét a környezetvédelemről

Kelet-Magyarország, 1998. január 14.

4.

Az iskolai alapítványokról - Ügyészi szemmel

Köznevelés 1999/9, 7. p.

5.

Kulturális alapítványok

Egyesületi Élet 1999/2, 2-3. p.

6.

Kulturális alapítványok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Falu Város Régió 1999/4, 17-18. p.

7.

A civil szféra és a műemlékvédelem - ügyészi szemmel

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 1999/3, 149-154. p.

8.

Kulturális egyesületek

Egyesületi Élet 1999/4, 3-4. p.

9.

A civil szféra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány kiadványa

[60 p.]

Tudományos Közalapítvány Nyíregyháza, 1999.

10.

Alapítványok a gyermek- és ifjúságvédelemben

Család Gyermek Ifjúság 1999/6, 22-23. p.

11.

Alapítványok és egyesületek

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/1, 53-64. p.

12.

Alapítványok az iskolában

Új Pedagógiai Szemle 2000/2, 92-95. p.

13.

Kulturális egyesületek

(angol nyelvű rezümével)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Falu Város Régió 2000/2, 27-28. p.

14.

A közhasznú szervezetek átalakulási problémáiról

Egyesületi Élet 2000/1, 2.-4. p.

15.

A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2000/3, 25-29. p.

16.

A civil szervezetek felelősségi kérdéseiről

Egyesületi Élet 2000/3, 3. p.

17.

Az állatvédelem és a civil szféra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

ÖKO 2000/3-4, 97-100 p.

18.

Tanácsok civil szervezeteknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

Civil almanach 2001, 13-14. p.

19.

A non-profit szervezetek joga

Lektorált jogi szakkönyv

[120 p.]

Möbius, 2001.

20.

A civil (nonprofit) szervezetek jogi szabályozása

Távoktatási tankönyv

[77 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

21.

Jogszabály-gyűjtemény - a civil szervezetek joga tantárgyhoz

Oktatási segédlet [160 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

22.

Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2002/2, 23-28. p.

23.

Tanácsok alakuló falu- és városvédő egyesületeknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

Értékmentő 2002/6, 9. p.

24.

A civil szféra és az épített környezet védelme

(Egy szlovákiai környezet- és műemlékvédelemmel kapcsolatos konferencián és a falu és városvédők országos találkozóján elhangzott előadás anyaga)

Értékmentő 2002/6, 10-11. p.

25.

Tanácsok civil szervezeteknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

Civil Almanach 2003, 13-14. p.

26 .

Észrevételek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztéséről szóló – irányelveire

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztálya, 2006.
Civil szervezetek honlapja

27.

A társadalmi szervezetek joga

Egészségügyi főiskolai jegyzetek 8.

Lektorált kari jegyzet

[154 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

28.

tézisek az „alapítványok az iskolákban…” című phd-értekezéshez

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [22 p.]

29.

alapítványok az iskolákban…

Doktori (Ph.D.) értekezés

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [319 p.]

www.dea.lib.unideb.hu

30.

Volt egyszer egy közalapítvány

Ügyészek Lapja 2008/4, 33-44. p.

31.

Az alapítványok joga

Egészségügyi kari jegyzetek 13.

Lektorált kari jegyzet

[176 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2008.

32.

Tudományos alapítványok és egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2008/4, 537-544. p.

33.

Iskolai alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Pedagógiai Műhely 2009/1, 58-62. p.

34.

Az álmok és a valóság

avagy az iskolai alapítványok céljai és tényleges tevékenységük

In: Professori Salutem - Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére

Debrecen 2009, 191-204. p.

ISBN: 978-963-473-273-0.

35.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. május, 37-42. p.

36.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai - II. RÉSZ

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. június, 32-35. p.

37.

Alapítványok és alapítóik

Új Pedagógiai Szemle 2010/10-11-12, 3-17. p.

38.

Alapítványok az iskolákban

Lektorált szakkönyv

[232 p.]

MPKKI, 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

(CD-n is megjelent!)

39.

Adalékok a civil szféra új szabályozásához

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. (23 p.)

40.

Az egyesületek ptk-beli új szabályai

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. (2 + 8 p.)

41.

A civil szervezetek törvényességi ellenőrzéséről

(A 2012. február 17-én, Nyíregyházán, a Városháza Krúdy termében megtartott területi jogi, pénzügyi konferencián elhangzott előadás írásbeli változata)

Civil Hírnök, továbbá: In: Titkot rejtő városok 47-52. p.

42.

A közhasznú szervezetek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 19.

Lektorált kari jegyzet

[164 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2013.

ISBN 978 963 318 393 9.

43.

A Civil Szféra
(
a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[19 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

44.

értékmentő(ben)

Műemlékvédelmi írások, tanulmányok, tudósítások

(Külön fejezet foglalkozik a műemlékvédelem és a civil szféra viszonyával,

angol nyelvű összefoglalóval)

[130 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-74-3.

45.

új határkő a civil szférában: 2016. 03. 15.

Digitális oktatási segédanyag

[46 dia]

Debreceni Egyetem – Fortis Alapítvány, 2015.

Közzétéve az alapítvány honlapján (www.fortisalapitvany.hu) is.

46.

Az egyesületek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 31.

Lektorált kari jegyzet

[253 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2015.

ISBN 978 963 …

47.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[244 p.]

Második kiadásban is!

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 78 1.

48.

A Civil Szféra
(a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[23 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

49.

A civil szervezetek aktuális törvényességi kérdései

A X. Nyíregyházi Jogi és Pénzügyi konferencián 2016. február 22-én elhangzott előadás prezentációja (egyben oktatási segédanyag, melyet az ott képviselt több mint száz civil szervezet elektronikus úton kapott meg)

[29 dia]

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza, 2016.

50.

mi lett veled közalapítvány?

Tanulmányok a közalapítvány intézményéről

Egészségügyi kari jegyzetek 33.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[147 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2016.

ISBN 978 963 318 579 7

51.

A Civil Szféra a gyermekvédelemben

(a jogi alapok)
Digitális oktatási segédanyag

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

52.

A nonprofit szervezetek joga
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[38 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

53.

adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához

Egészségügyi kari jegyzetek 36.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[213 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2017.

ISBN 978 963 318 634 3.

54.

A nonprofit szervezetek joga

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi szakok számára

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2018.

55.

tendenciák az oktatásban működő

civil szervezetek szabályozásában

(Angol nyelvű absztrakt: Trends in the regulation of non-governmental organisations operating in education)

In: KozmaPolisz 80. - Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára

(Szerk.: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Kocsis Zsófia)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019. 171-184. p., 294-295. p.

ISBN 978-963-218-811-8 (Printed)

ISBN 978-963-318-812-5 (Online)

56.

TALÁLKOZÁSOK

BESZÉDEK ÉS BESZÉLGETÉSEK

[72 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2020.

ISBN 978-615-5788-37-6

És néhány interjú

Civil Hírnök

Futár

Kelet-Magyarország

NCA-Mediart (DVD)

Szabolcs Online (www.szon.hu)

www.nyiregyhaza.hu

www.nyirvidek.hu

 

1.

Hátrányt okoz a közalapítványoknak

Az ügyészség megállapította: sok helyen elmaradtak a közhasznú szervezetté minősítések

(Interjú Nagy István Attilának)

Kelet-Magyarország, 2000. január 5.

2.

Van, aki csak papíron állatvédő

A társadalmi szervezetek működéséről lesújtó tapasztalatokat szerzett a főügyészség

(Interjú Cservenyák Katalinnak)

Kelet-Magyarország, 2001. április 25.

3.

Alapítványok is fantommá válhatnak

Beszélgetés egy vizsgálat megállapításairól Balogh Józseffel

Kelet-Magyarország, 2001. október 12.

4.

Fantomizálódott egyesületek és alapítványok

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2002. március 6.

5.

Ne dőljünk be a szívfacsaró névnek

Beszélgetés Dr. Sipos László főügyész-helyettessel az egészségügyi alapítványokról

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2003. január 23.

6.

Még Svájc is megroggyanna nélkülük

Ismét főügyészségi vizsgálat tárgya volt az alapítványok működése

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2004. június 22.

7.

Nem működnek, s nincs tagságuk sem

Az egyesületek működését is megvizsgálta a megyei főügyészség

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2004. október 15.

8.

Tíz határozatot óvtak meg

A polgárőrség működésének törvényességét vizsgálta a megyei főügyészség

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. augusztus 18.

9.

Kulturális örökségünket védik

Ügyészségi vizsgálat a műemlékvédelemmel foglalkozó szervezeteknél

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. november 2.

10.

Fantom sportegyesületek

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2006. augusztus 30.

11.

Mi lesz veled, közalapítvány?

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2006. október 19.

12.

A társadalmi szervezetek joga

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2007. január 31.

13.

Nem ritka a sokmilliós vagyon

(Interjú a közalapítványokról Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 2007. augusztus 29.

14.

A tudományos alapítványokat vizsgálták

(KM-szerkesztőségi interjú)

Kelet-Magyarország, 2008. április 29.

15.

Ügyészségi vizsgálatok eredményei
az alapítványok esetében

(A Nyírségi Civilház interjúja)

Civil Hírnök, 2008/8. 14-15. p.

16.

Vili? világosan a civilekről dvd

1-3. rész

(Rendezte és a forgatókönyvet írta: Fekete Éva)

Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) - Mediart, 2008.

17.

Górcső alatt a művészeti egyesületek szabolcs-szatmár-bereg megyében

(Interjú Pusztai Sándornak)

Futár, 2009. augusztus 29.

Szabolcs Online, www.szon.hu

18.

Törvényességi problémák egy ügyészi vizsgálat tükrében

(A Nyírségi Civilház interjúja)

Civil Hírnök, 2009/6. 21-23. p.

19.

„Csipkerózsika”-alapítványok

(Regionális konferencia sajtótájékoztatója)

Kelet-Magyarország, 2010. március 18.

Szabolcs Online, www.szon.hu

20.

Környezetvédelmi ankétot tartottak nyíregyházán

(Interjú Pusztai Sándornak)

Szabolcs Online, 2011. február 28.

www.szon.hu

21.

újraszabályozták a civil szervezetek működését

(Interjú Matyasovszki Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2016. február 25.

www.kelet.hu

22.

értékmentő(BEn)

(Interjú Mikula Eszternek)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Honlapja, 2016. március 1.
www.nyiregyhaza.hu

www.nyirvidek.hu

23.

ismerjék a szabályokat!

(Interjú Matyasovszki Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2016. április 13.

www.kelet.hu

24.

a hallható szívéhez kell eljutni a dallal

(Sipos László beszélgetése Mohos Nagy Éva Liszt-díjas operaénekesnővel)

Kelet-Magyarország, 2016. október 18.

www.kelet.hu

25.

a végzet hatalma

(Sipos László beszélgetése Mohos Nagy Éva Liszt-díjas operaénekesnővel)

Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/4. szám

26.

Erdély rejtett, de megtalált kincsei

(Interjú Matyasovszki Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2019. november 4.

www.kelet.hu

Vissza a menühöz