A műemlékvédő

 • 1980-1983-ban művészettörténeti előadásokat hallgatott, Szegeden;

 • 1992-2000 közt műemlékvédelmi szabadegyetemeken vett részt;

 • 1998-ban folytatta le a műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezetek vizsgálatát;

 • 1999-ben jelentek meg első tanulmányai a Műemlékvédelemben és a Falu Város Régióban, majd pedig a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében;

 • 2000-ben Meghívott szerzőként tartott korreferátumot a XX. Országos Műemléki Konferencián „A tájvédelem jogi eszközei”, a Civilház ankétján pedig Ráday Mihály előadásához „A civil szféra és a városvédelem” címmel. A kisszekeresi református templom helyreállításáról írt tanulmányát – egyetlen magyarként – felvették az UNI Cultural Heritage listájára, s további féltucat nyugat-európai összeállításba;

 • 2001-ben hazai és külföldi műemléki konferenciák meghívottja, a város- és faluvédők országos találkozójának plenáris előadója, a jogi szekció vezetője volt;

 • 2003-ban vehette át a Nyíregyházi Városvédők Emléklapját;

 • 2005-től tudósítja az Értékmentőt a European Heritage Days hazai és szlovákiai rendezvényeiről, a „Báthoriak kora” nemzetközi konferenciáról, a Polonia Węgierskát pedig lengyelországi műemléktúráiról;

 • 2007-ben „A civil szféra és a műemlékvédelem” címmel a Krúdy Vigadóban tartott előadást, decemberben pedig már másodszor vehette át a Városvédők Emléklapját;

 • 2008-ban a kulturális és oktatási miniszter – az indokolás szerint a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő publikációs tevékenységért – a „Magyar Műemlékvédelemért – Forster Gyula-Emlékéremmel” tüntette ki, a párizsi székhelyű Conseil International des Monuments et des Sites / International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), illetőleg annak Magyar Nemzeti Bizottsága pedig tagjává választotta; „Die Zivilorganisationen und der Denkmalschutz in Ungarn” címmel Bécsben tartott korreferátumot;

 • 2009 májusában részt vett az ICOMOS Nemzeti Bizottságának közgyűlésén, Esztergomban, majd pedig több hazai és külföldi tanácskozáson;

 • 2010-ben három fotografika-kiállítása nyílt meg, jemeni és örményországi fotóalbuma pedig az Örökségünk Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot;

 • 2011-ben jelent meg tibeti fotóalbuma, magyar és angol nyelven. Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányait az Örökségünk Könyvkiadó – Titkot rejtő műemlékek címmel - önálló kötetben adta ki;

 • 2012-ben az ICOMOS delegáltjaként vett részt az Országgyűlés Kulturális Bizottságának szakmai rendezvényén, s több nemzetközi örökségvédelmi tanácskozáson. A pozsonyi Pátria rádió interjút készített vele. Két fotóalbuma látott napvilágot, az ősi khmer műemlékekről;

 • 2013-ban megjelent a második műemlékvédelmi tanulmány-kötete, Titkot rejtő városok címmel, és napvilágot látott dupla fotósalbuma, a „Díszletek az örökkévalóságnak”. Részt vett több hazai és külföldi műemlékvédelmi tanácskozáson, a Város- és Faluvédők Országos Konferenciáján plenáris előadást tartott és a jogi szekciót vezette;

 • 2014-ben magyarországi, ausztriai és szlovákiai műemlékvédelmi ankétokon, valamint az ICOMOS budavári és esztergomi rendezvényein vett részt. Írt cikket a salvadori maja romokról és az egyiptomi Abu Szimbelről, Dárdzsilingről és Bhutánról;

 • 2015-ben cikket írt a kőkori emlékekről, a Wales-i várakról, az izlandi és a veszélyeztetett palmyrai világörökségekről, előadást tartott Tibetről. Műemlékvédelmi konferenciára utazott Athénba, majd Révkomáromba és Bécsbe. Megjelent a „Titkot rejtő vidékek” és az „Értékmentő(ben)” c. könyve;

 • 2016-ban több műemlékvédelmi tanácskozásokon vett részt Bécsben, Budapesten, Szombathelyen és Pécsett, cikket írt a felvidéki, Puerto Rico-i, ománi, indonéziai és mexikói világörökségekről, s napvilágot látott a „Helyszíni szemle” c. tanulmánykötete, önálló műemlékvédelmi fejezettel és félszáz műemlékfotóval. Az „In memoriam Palmyra” c. – magyar és angol nyelvű - fotóalbuma az elpusztított szíriai világörökségnek állít emléket;

 • 2017-ben harmadik kiadásban (és angolul is) megjelent az „In memoriam Palmyra”, másodikban pedig a „Sába földjén”.Az Ünnepi Könyvhéten mutatták be „Az eltűnt IDŐ nyomában” című albumát, az őszi könyvtári napokon pedig az „Eltűnt idő” c. interjúkötetét. Írt cikkeket a multikulturális Toledo, majd Agra, Nepál, Srí Lanka és a marokkói királyi városok műemlékeiről. Budapesten, Visegrádon, Ausztriában és Szlovákiában vett részt műemlékvédelmi tanácskozásokon.

 • 2018-ban 2. kiadásban is megjelent az „Eltűnt idő”, majd „A mosolygó szentek földjén”, 3. kadásban és angolul is a Sába földjén. Több cikket írt a veszélyeztetett világörökségekről. Részt vett az Európai Kulturális Örökség Éve megnyitó ünnepségein, konferenciáin, itthon és külföldön, előadásokat tartott Debrecenben, Nyíregyházán, Révkomáromban és Újfehértón. Nagy interjút készített vele az Európa Rádió, portréfilmet a Kölcsey Televízió. Sorra nyíltak kiállításai, műemlékfotóiból;

 • a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. november 20-án felvette a nemzeti értékek közé Sipos László műemlékvédő és műemlékfotózással kapcsolatos munkásságát;

 • 2019-ben az Értékes Esték keretében, majd Debrecenben és Nyíregyházán, továbbá szlovákiai és ausztriai konferenciákon tart vetítettképes műemlékvédelmi témájú előadást. Az Ünnepi Könyvhétre jelent meg – angol és magyar nyelven – Perszepolisz-albuma, novemberben pedig „Once upon a time” címmel angol nyelvű tanulmánykötete.

 • 2020-ban „Találkozások” címmel az Örökségünk Könyvkiadó jelentette meg kiállítás-megnyitó beszédeit, beszélgetéseit, „Tíz falat Lengyelország – világörökségekkel fűszerezve” és „Titkot rejtő világörökségek” címmel pedig műemlékvédelmi és művészettörténeti írásait. Iráni műemlékfotóiból a Borbányai Művelődési Házban, majd Újfehértón, a Múzeumban nyílt kiállítása.

Műemlékvédelmi publikációk

Armenia

Bessenyei Almanach

Értékmentő

Falu Város Régió

Kodály Társaság Hírei

Műemlékvédelem

Nyírségi Gondolat

Örökség

Polonia Węgierska

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Szent Imre Gimnázium Évkönyve

Ügyészek Lapja

Kilenc tanulmánykötet és tizenhárom műemlékfotó-album (Örökségünk Könyvkiadó)

1.

A civil szféra és a műemlékvédelem - ügyészi szemmel

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 1999/3, 149-154 p.

2.

Europa Nostra-díj Sonkád templomának

Falu Város Régió 1999/7, 21-22. p.

3.

A kisszekeresi református templom helyreállítása

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/1, 31-35. p.

4.

A laskodi református templom

Egy korai Szent László-legenda freskó

(angol, német, francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/5, 279-285. p.

5.

Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

(recenzió)

Műemlékvédelem 2000/5, 319-320. p.

6.

A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2000/3, 25-29. p.

7.

Szent László-freskók a laskodi református templomban

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/4, 397-401 p.

8.

A frissen megjelent Vaja-monográfia

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2001/3, 364-365. p.

9.

Egy barokk kastély az Észak-Nyírségben - A tuzséri Lónyay-kastély

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2002/4, 429-432. p., fotó: 457. p.

10.

Tanácsok alakuló falu- és városvédő egyesületeknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

Értékmentő 2002/6, 9. p.

11.

A civil szféra és az épített környezet védelme

(Egy szlovákiai környezet- és műemlékvédelemmel kapcsolatos konferencián és a falu és városvédők országos találkozóján elhangzott előadás anyaga)

Értékmentő 2002/6, 10-11. p.

12.

Kulturális örökség napjai Berzétén

Értékmentő 2005/5-6, 7. p.

13.

Gyügye református temploma

Értékmentő 2006/2, 10. p.

14.

Lublini útinapló

Polonia Węgierska 2006/7, 18. p.

15.

A Báthoriak korát idézik Nyírbátorban

Értékmentő 2006/5, 12. p.

16.

Kulturális örökség napok 2006. – a Bodrogközben

Értékmentő 2006/5, 13. p.

17.

Krakkó, Krakkó

Polonia Węgierska 2006/11, 16. p.

18.

Europa Nostra-díjas templomaink

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2007/2, 235-239. p.

19.

Varsó, 2007. Pünkösd

Polonia Węgierska 2007/7, 16. p.

20.

Nowy Targ (In: Lengyelország nemzeti parkjai)

Polonia Węgierska 2008/1, 17. p.

21.

Újonnan feltárt Árpád-kori falképek

Értékmentő 2008/2, 15-16. p.

22.

A lónyai gótikus falképek

Értékmentő 2008/3, 16-17. p.

23.

Örmény egyházi emlékek nyomában a Közel-Keleten

Armenia 2008/4, 24-25. p.

24.

Sziléziai ipari műemlékek

Polonia Węgierska,2008/8, 9. p.

25

A feledés homályába merülve…
Gótikus falképek a Nyírségben

Örökség 2008/11, 19-20. p.

26.

Gondolatok a lónyai románkori és gótikus falképek ikonográfiájáról

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2009/2, 269-275. p.

27.

Kulturális örökség napjai a Felső-Tisza-vidéken

Értékmentő 2009/4-5, 4-5. p.

28.

A reneszánsz kései virágai – a 17. századi lónyai freskók

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2010/1, 137-141. p.

29.

Örmények Perzsiában

Armenia 2010/1, 2-3. és 29-31. p.

30.

Középkori templomok a Felső-Tisza-vidéken

Értékmentő 2010/2, 9-11. p.

31.

Sába földjén

Jemeni fotóalbum

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2010.

ISBN 978-963-9694-23-1

32.

Ősi örmény templomok

Ancient armenien churches

Uralte armenische kirchen

Örményország fotóalbum

[68 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2010.

ISBN 978-963-9694-26-2

33.

Wrocław, a világörökségek városa

Nyírségi Gondolat 2011/4, Címlap és 18. p

34.

Tibet

Égiek és földiek, hegyek és kolostorok

Tibeti fotóalbum

[104 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694--31-6

35.

Tibet

The supernal and the earthly, mountains and monasteries

[100 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-32-3

36.

Titkot rejtő műemlékek

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok 1999-2011.

[188 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-30-0

37.

Márokpapi temploma

Értékmentő 2011/2, 12-13. p.

38.

Örmény katedrális Lembergben

Armenia 2011/5, 29. p.

39.

Angkor – templomcsodák a dzsungelben

Nyírségi Gondolat 2012/1-2. Címlap, 24. és 48. p.

40.

Angkor

Fotóalbum 2000-2012

[110 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2012.

ISBN 978-963-9694-35-4.

41.

…és a khmerek

Fotóalbum 2000-2012

[96 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2012.

ISBN 978-963-9694-40-8

42.

Világörökségek és nemzeti parkok - Lengyelországban

Nyírségi Gondolat 2012/6-7, 26-27. és 52. p.

43.

Ősi bolgár kolostorok

Nyírségi Gondolat 2012/8, Címlap, 20. és 39. p.

44.

A trákok nyomában

Nyírségi Gondolat 2012/9-10, 20. és 52. p.

45.

Titkot rejtő városok

Műemlékvédelmi-, művészet- és kultúrtörténeti tanulmányok 1999-2012.

[220 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-42-2

46.

Díszletek az örökkévalóságnak

Dupla fotósalbum

[210 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-47-7

47.

Vaja – múzeumok éjszakáján

Értékmentő 2012/2, 12-13. p.

48.

Műemlékes szemmel, Bolognában

Nyírségi Gondolat 2013/9-10, Címlap, 41. p.

49.

Szlovénia – a műemlékvédelem napos oldala

Nyírségi Gondolat 2013/11-12, Címlap, 36. p.

50.

Salvadorban, a maja birodalom legdélebbi vidékén

Nyírségi Gondolat 2014/1-2, Címlap, 26. p.

51.

Abu Szimbel, az átköltöztetett barlangtemplom

Nyírségi Gondolat 2014/3-4, 25. és 52. p.

52.

Ilona, a szent császárné

Gondolatok egy nyíribronyi falkép nyomán…

In: Csillag és… A Nyírségi Gondolat könyvtára 2014, 292-294. p.

53.

Tiahuanaco, a titokzatos kultuszközpont

Nyírségi Gondolat 2014/7-8, 25. p.

54.

Dárdzsilingben, Kőrösi Csoma Sándor sírjánál

Nyírségi Gondolat 2014/9-10, Címlap, 26-27. p.

55.

A sárkányok földjén

Nyírségi Gondolat 2014/11-12, 26-27. p.

56.

Kőkorszaki emlékek nyomában

Nyírségi Gondolat 2015/1-2, Címlap és 25. p.

57.

Tudósítás a világ első parlamentjéről

Nyírségi Gondolat 2015/3-4, Címlap és 26. p.

58.

Walesi várak

Nyírségi Gondolat 2015/5-6, Címlap és 25. p.

59.

Titkot rejtő vidékek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

2010-2015.

[204 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-69-9.

60.

Palmyra, végveszélyben…

Nyírségi Gondolat 2015/7-8, 29. p.

61.

Cédrusok és antik romok - libanonban

Nyírségi Gondolat 2015/9-10, Címlap és 30. p.

62.

Az örök város új csodái

Nyírségi Gondolat 2015/11-12, Címlap és 31. p.

63.

Értékmentő(ben)

Műemlékvédelmi írások, tanulmányok, tudósítások

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[130 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-74-3.

64.

Világörökségek a felvidéken

Nyírségi Gondolat 2016/1-2. Címlap és 28. p.

65.

Helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

Második kiadásban is!

[244 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694-78-1.

66.

San Juan, a spanyolok karib-tengeri bástyája

Nyírségi Gondolat 2016/3-4. Címlap és 31. p.

67.

Világörökségek nyomában, Ománban

Nyírségi Gondolat 2016/5-6. Címlap és 30-31. p.

68.

Borobudur és Prambanan

Nyírségi Gondolat 2016/7-8. Címlap és 30-31. p.

69.

In memoriam Palmyra

Fotóalbum

Második kiadásban is!

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694-83-5

70.

Teotihuacan és a maya romvárosok

Nyírségi Gondolat 2016/9-10. Címlap és 30-31. p.

71.

Toledo, a három kultúra városa

Nyírségi Gondolat 2017/1-2. Címlap és 30-31. p.

72.

In memoriam Palmyra

Fotóalbum

Harmadik kiadás!

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-83-5

73.

Az eltűnt idő nyomában

Fotóalbum, interjúkkal

(angol nyelvű összefoglalóval)

[153 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978 963 9694-94-1.

74.

In memoriam Palmyra - The destroyed World Heritage

Photo album

(angol nyelvű)

[64 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-96-5

75.

Agra – egy könnycsepp az örökkévalóság arcán

Nyírségi Gondolat 2017/5-6. Címlap és 32. p.

76.

Nepál, az ezer templom országa

Nyírségi Gondolat 2017/7-8. Címlap és 32-33. p.

77.

Világörökségek közt, Srí Lankán

Nyírségi Gondolat 2017/9-10. Címlap és 30-31. p.

78.

Sába Földjén

Jemeni fotóalbum

Második kiadás!

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-23-1

79.

Eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról 1999-2017

(angol nyelvű összefoglalóval)

[164 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978 963 9694

80.

Marokkó királyi városai

Nyírségi Gondolat 2017/11-12. Címlap és 32-33. p.

81.

Palmyra emlékére / In memoriam Palmyra

In: A Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium Évkönyve 2016/2017.

(szerk.: Béres Tímea, Lajtosné Krajnyák Éva)

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Igazgatósága, Nyíregyháza, 2017. 2012-214. p. (További fotók: 52., 130., 132. p.)

82.

Eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról 1999-2017

(angol nyelvű összefoglalóval)

2. bibliofil kiadás

[176 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 01 7

83.

Világörökségek nyomában, a Balkánon

Nyírségi Gondolat 2018/1-2. Címlap és 30-31. p.

84.

A mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

85.

Arabia felix? Veszélyeztetett világörökségek közt

Nyírségi Gondolat 2018/3-4. Címlap és 32-33. p.

86.

És mi lett Aleppóval?

Nyírségi Gondolat 2018/3-4. 34. p

87.

A mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

2. bibliofil kiadás

3. kiadás

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

88.

In memoriam Palmyra

Fotóalbum

Negyedik, bibliofil kiadás!

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-963-9694-83-5

89.

In memoriam Palmyra

(tanulmány)

Bessenyei Almanach 2017.

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2018. 13-23. p. (További fotók: 123. p.)

90.

Kairó, a kultúrák találkozóhelye

Nyírségi Gondolat 2018/5-6. címlap, 32-33. p.

91.

Nagy-Zimbabwe

Nyírségi Gondolat 2018/7-8. 33. p.

92.

Világörökségek a selyemút mentén

Nyírségi Gondolat 2018/9-10. Címlap, 32-33. p

93.

Sába földjén

Jemeni fotóalbum

Harmadik kiadás!

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-963-9694-23-1

94.

Sába földjén

Jemeni fotóalbum

Harmadik kiadás!

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-963-9694-23-1

95.

On Sheba’s Land

Photo album

(angol nyelvű)

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-615-5788-14-7

96.

Bronzkori templomok, máltán

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. Címlap, 32-33. p.

97.

Fatemplomok a beszkidekben

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. 33. p.

98.

Perszepolisz

Az időtlenség oszlopai

Sipos László 15. fotóalbuma

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-19-2I

99.

Persepolis

the columns of timelessness

Photo album

(angol nyelvű)

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-20-8

100

Húsvét-sziget, avagy Rapa Nui

Nyírségi Gondolat 2019/5-6. Címlap, 34-35. p.

101.

Megnyitóbeszéd Erdős Attila „Tokiói pillanatok” című kiállítása elé

Váci Mihály Művelődési Központ, 2019

www.galeria.vacimuv.hu

102.

Tallinn kincsei

Nyírségi Gondolat 2019/7-8. Címlap, 34-35. p.

103.

Levélféle Molnár Sándornak

(összegző visszatekintés)

In: A historikus vár negyedszázadai

(szerk.: Molnár Sándor)

Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám muzeális gyűjteménye, Vaja 2019. ISBN 978-963-88741-4- 6. 206-209. p.

104.

Kincses Erdély

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/3. 41-45. p.

(6 fotóval)

ISSN 0230-3639

105.

Ayutthaya, az ősi thai főváros

Nyírségi Gondolat 2019/9-10. Címlap, 34-35. p.

106.

Iszfahán, a világörökségek városa

Nyírségi Gondolat 2019/11-12. Címlap, 34-35. p.

107.

Once upon a time

Papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history

[98 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2019

ISBN 978-615-5788-38-3

108.

Advent Afrikában – Ókori csodák Tunéziában

Nyírségi Gondolat 2020/1-2. Címlap, 34-35. p.

109.

Szent György titokzatos temploma, Zajtán

Nyírségi Gondolat 2020/3-4. 16. p.

110.

Pszkov, a legújabb világörökség

Nyírségi Gondolat 2020/3-4. Címlap, 34-35. p.

111.

Titkot rejtő világörökségek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2009-2020

[228 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-963-9694-5788-47-5.

És néhány interjú

Bessenyei Almanach

Civil Hírnök

Dan-Krueger.info

Index-Kelet

Kelet-Magyarország

Nyírségi Gondolat

Szabad Föld
www.nyiregyhaza.hu

www.ujsag.eu

1.

Civil szervezetek a műemlékekért

(Interjú Nagy István Attilának)

Kelet-Magyarország, 1999. május 25.

2.

Be kell gyógyítani a fájó sebeket

A műemlékeket és az azokat hordozó tájat egységes értékként kell kezelni

(Interjú Nagy István Attilának)

Kelet-Magyarország, 1999. július 22.

3.

Kulturális örökségünket védik

Ügyészségi vizsgálat a műemlékvédelemmel foglalkozó szervezeteknél

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. november 2.

4.

Fantomizálódó egyesületek

Az ügyészség vizsgálja a műemlékeink védelmével foglalkozó szervezeteket

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. november 2.

5.

Ügyészségi vizsgálatok eredményei
az alapítványok esetében

(A Nyírségi Civilház interjúja)

Civil Hírnök 2008/8, 14-15. p.

6.

Aki az örökérvényűt keresi

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2010/7, 28-29. p..

7.

Ősi örmény templomok

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2010. december 1.
www.indexkelet.hu

www.hellocity.hu

www.dan-krueger.info

8.

Ősi örmény templomok

Megjelent Sipos László új albuma

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2010/12, 15. p.

9.

Könyvek, kiállítások, titkok nyomában

Sipos Lászlóval

(Szerkesztőségi interjú)

Nyírségi Gondolat 2011/6, Címlap és 24. p

10.

Titkot rejtő műemlékek

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2011. szeptember 20.

www.indexkelet.hu

11.

Megjelent az Angkor-album…

Interjú Sipos Lászlóval

(Szerkesztőségi interjú)

Nyírségi Gondolat 2012/4, Címlap és 38-40. p.

12.

Fotóalbum a khmerekről és az időtlen időről

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2012. október 1.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu

13.

Fotóalbum az időtlen időről

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2012. október 5.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.hu

14.

Titkot rejtő városokba visz el Sipos László új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2013. január 21.

www.indexkelet.hu.

15.

Titkot rejtő városok

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2012/4, Címlap és 25. p.

16.

Egy fotográfus az értékek nyomában

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2014. január 21.

www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, www.ujsag.eu

17.

„Ezek a fotók az én világomat tükrözik”

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2014/3-4, Címlap és 25. p

18.

Érték és mérték

Bessenyei Almanach 2014.

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza 2014. 11-14. p. (színes fotók: 101. p.)

19.

Titkot rejtő vidékek

Megjelent Sipos László új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2015. június 5.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

20.

Titkot rejtő vidékek

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2015/7-8, 49. p.

21.

Templomok több tételben

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2015. október 21.

www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, stb.

22.

Templomok több tételben – megnyílt Sipos László műemlékfotó-kiállítása

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2015/11-12, 47. p.

23.

Helyszíni szemle, megjelent Sipos László új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2016. február 8.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

24.

Értékmentő(ben)

(Interjú Mikula Eszternek)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Honlapja, 2016. március 1.
www.nyiregyhaza.hu

www.nyirvidek.hu

25.

Helyszíni szemle - megjelent Sipos László új könyve

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2016/3-4, 45. p

26.

Kalkuttától Palmyráig

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2016/7-8, 53. p.

27.

In memoriam Palmyra

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2016. augusztus 1.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

28.

Műemlékfotók Szabolcsból

– és Szíriából

(Tudósítás és interjú)

Index-Kelet, 2016. szeptember 23.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

29.

„Általában a fény az én vakum”

(Interjú Matyasovszki Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2016. december 29.

www.kelet.hu, stb.

30.

Egy év elmúlt – beszélgetés Sipos Lászlóval

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2017/3-4, 35. p.

31.

Az eltűnt idő nyomában
Sipos László fotográfussal

(Tudósítás és interjú)

Index-Kelet, 2017. április 24.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

32.

Az eltűnt idő nyomában Sipos Lászlóval

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2017/5-6, 37. p.

33.

Amerikából jöttem

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2017/9-10, 42. p.

34.

Portré – Romváros után sorsfotó

(Interjú Balog Gézának)

Szabad Föld, 2017. november 24.

www.szabadfold.hu/aktualis/romvaros_utan_sorsfoto

35.

Előadások és kiállítások

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2018/1-2, 36. p

36.

Mosolygó szentek földjén

(Interjú Kulimár Jánosnak)

Nyírségi Gondolat 2018/5-6, 41. p

Vissza a menühöz