Róla (2004-2008)

Debreceni Egyetem

Esély

Észak-alföldi Regionális Civil Portál

Hírvivő

Kelet Magyarország

Ki kicsoda a közoktatásban (DFT Hungária Könyvkiadó)

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja (koh.hu)

Magyar Hírlap

Nyíregyházi Napló

Örökség

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Tudományos Előadások (kari jegyzet)

Tudományos Hírlevél

Városvédő Híradó

 

Több mint egy évtizede, hogy Dr. Sipos Lászlót felkérték az egészségügyi főiskolán a gyermek- és ifjúságvédelem joga című előadások megtartására. A megyei főügyész-helyettest, a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola docensét mostantól mint jegyzetírót is számon tartják. (…) Névjegy: Dr. Sipos László 1993 őszétől óraadó tanár a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. A nonprofit szervezetek joga és a Gyermek- és Ifjúságvédelem joga tárgyakat tanítja nappali és levelező tagozaton egyaránt. 1999 őszétől vesz részt az egészségügyi főiskola és a Szent István Egyetem közös távoktatási programjában. 2001-től tart civiljogi előadásokat a főiskola betegjogi szakmai továbbképzésein. Az elmúlt években tucatnyi szakdolgozat esetében volt konzulens, illetőleg opponens. 2003 márciusában lett főiskolai docens, 2004-től pedig tantárgycsoport-vezető.

Kelet-Magyarország, 2004. november 12.

Mivel kifejezetten a drogfogyasztással, illetve az ahhoz kötődő attitűdökkel kapcsolatban jelenleg nem rendelkezünk tapasztalati vizsgálatra alapuló információkkal, ezért részleges, tájékoztató jellegű adatokat tudunk közölni a fellelhető aktuális tanulmányokból, adatbázisokból. Sipos László megyei főügyész-helyettes által készített, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2005/3. számában megjelent tanulmányából közlünk néhány beszédes adatot (1-3. táblázatban).

Nyíregyháza Város stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében
www.nyirkef.hu/dokok/varosi_drogstrategia

A Magyar Tudomány Napjára készített tanulmányokat áttekintve megállapítható, hogy munkatársaink tudományos érdeklődése igen széles spektrumú. A kötetben található hat dolgozatból kettő a jogalkalmazást választotta témául… Kollégánk (Dr. Sipos László), aki a gyermekbűnözés egyik legjobb hazai szakértője a jelenség kutatásának problémáit tárja az olvasó elé. Különösen érdekesek a pönalizáció-depönalizációval, valamint a látenciával kapcsolatos fejtegetései. Megállapítja, hogy a bűnözés általános visszaszorítására irányuló törekvések egyik, ha nem a legfontosabb eleme a gyermekkorúak (és a fiatalkorúak) bűnözésének csökkentése.

Dr. Hajnal Béla: Előszó a Tudományos Előadások c. kötethez,
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar,
Nyíregyháza, 2006.

Dr. Sipos László írása hiánypótló: a tanulmány azt vizsgálja, hogyan alakult a gyermekkorú elkövetők és az általuk elkövetett bűncselekmények száma 1994 és 2003 között. A szerző az elemzett adatok alapján megállapítja, hogy a gyermekkorú elkövetők általában 12-13 éves fiúk, háromnegyed részüket – a közhiedelemmel ellentétben – a szüleik családi környezetben, közösen nevelik. Fontos kiemelni, hogy a nevelőotthonokban, intézetben élő gyermekkorú elkövetők aránya mindössze 5-7 százalék. Ilyen és ehhez hasonló hasznos és olykor megdöbbentő adatokat tudhatunk meg erről az eddig kevéssé elemzett területről Dr. Sipos László közleményéből…

Esély, 2006/4. szám

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium szakmai ankétján vett részt márciusban Dr. Sipos László, főiskolai docens, aki a Nonprofit Információs és Oktató Központ, valamint a CISZOK jogi tanácsadójaként korreferátumot tartott a civil szervezeteket érintő PTK-kodifikáció vitatott kérdéseiről.

Tudományos Hírlevél, 2006. április-május

Jogi, gazdasági és pénzügyi konferencia – Tisztelettel meghívjuk a civil szervezetek elnökei, gazdasági és pénzügyi vezetői részére tartandó jogi, gazdasági és pénzügyi konferenciára… A rendezvény ideje: 2006. június 28. (szerda) 9:00 óra. A rendezvény helyszíne: Megyei-Városi Könyvtár Konferencia terme, Nyíregyháza, Kossuth tér… Szakmai program: 9:45-10:30 A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai – Dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ügyészség főügyész-helyettesének előadása…

Észak-alföldi Regionális Civil Portál
www.civil.e-alfold.hu
www.euhalo.hu

Dr. Sipos László főiskolai docens, megyei főügyész-helyettes – egy öttagú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttséggel – tett látogatást május végén Lembergben. Találkozott az Ivan Franko Egyetem, továbbá az UNESCO ottani képviselőivel, júniusban pedig egy hatfős jogászdelegáció nyíregyházi tagjaként utazott Nagykárolyba.

Tudományos Hírlevél, 2006. szeptember

A tanulmány (A gyermekbűnözés és sajátosságai) a szakirodalomban meglehetősen mostohán kezelt gyermekbűnözéssel foglalkozik. A szerző (Sipos László) megvizsgálja, hogyan alakult a gyermekkorú elkövetők és az általuk végrehajtott bűncselekmények száma 1994 és 2003 között. Elemzi a gyermekkorú elkövetők és a gyermekbűnözés sajátosságait, a magas latencia lehetséges okait.

Bűnügy
www.bunugy.wyw.hu

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Magyar Professzorok Világtanácsa megrendezi a XV. közgyűléssel egybekötött tudományos ülését, 2006. szeptember 22-23. napján. A rendezvényre tisztelettel meghívom: Kecskés Mihály elnök. Plenáris előadások: (…) Sipos László: A gyermekbűnözés sajátosságai és kutatásának problémái.

MTA Meghívó
www.prof-turchany.eu

Szeptember 12-én került megrendezésre Nyíregyházán, a Városháza Krúdy-termében az a konferencia, mely a családon belüli erőszak, a gyermekbűnözés és a drogfogyasztás problémáival foglalkozott. A konferencián Dr. Sipos László főiskolai docens is előadást tartott. Szeptember 22 és 23 között került sor a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésére. Az első napon a plenáris ülés délelőtti részében tartott előadást Dr. Sipos László főiskolai docens „A gyermekbűnözés sajátosságai és kutatásának problémái” címmel.

Tudományos Hírlevél, 2006. október

Dr. Sipos László főiskolai docens, megyei főügyész-helyettes október 26-27-én a Balatonlellén megrendezett országos szakmai tudományos konferencián a magánjogi és törvényességi felügyeleti szekció elnökségi feladatait látta el.

Tudományos Hírlevél, 2006. november

„A társadalmi szervezetek joga” címmel a napokban jelent meg Dr. Sipos Lászlónak, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara docensének új könyve. Kinek szánta hatodik kötetét? – kérdeztük a szerzőt… (…) A szerző ismert kiadványai: Dr. Sipos László civil szférával foglalkozó elemzéseit a Tudományos Közalapítvány 1999-ben külön kötetben adta ki, az uniós jogharmonizációról szóló tanulmánya pedig a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál az Európa és a közigazgatás c. kötetben látott napvilágot. Írt távoktatási tankönyvet (A civil szervezetek jogi szabályozása), szerkesztett jogszabálygyűjteményt. A nonprofit szervezetek jogáról írt könyvét a Möbius adta ki, míg az előző főiskolai jegyzete – Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből címmel – két éve jelent meg.

Kelet-Magyarország, 2007. január 31.

Tervezett rendezvényeink 2007-re - Január 13. 15. óra: „Beszélgessünk városunkról”: A civil szféra és a műemlékvédelem. Előadó: Dr. Sipos László, megyei főügyész-helyettes (Helye: Krúdy Vígadó)

Városvédő Híradó, 2007. január

Dr. Sipos László főiskolai docens – mint a középkori magyar magánjog kutatója - „A Báthoriak kora” című nemzetközi történészkonferencián, majd a World Heritage-Project Révkomáromban (Komarno, Szlovákia) megrendezett ankétján és az European Heritage Days felvidéki rendezvényein vett részt, Borsiban (Borša) és Bodrogszerdahelyen (Streda nad Bodrogom). Ezekről írt beszámolói, tudósításai az Értékmentő 2006/5. számában láttak napvilágot.

Tudományos Hírlevél, 2007. február

Sipos László Dr. –F.:megyei főügyész-helyettes, főiskolai docens;Jm.:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, Debreceni Egyetem;Szi.:1960;Szh.:Nyíregyháza; Én.: Vincze Anna;Iv.:Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (1978-83), IM, jogi szakvizsga (1983-85), Európai uniós tanulmányok, Budapest, Luxembourg, Európai uniós tanúsítványok (1999-2000);Nyt.:angol, német, orosz;Km.:Nyíregyházi Városi Ügyészség, fogalmazó, majd ügyész (1983-86), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, főügyészségi ügyész (1986-92), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, megyei főügyész-helyettes (1992-), Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, főiskolai docens (2003-), Igazságügyi Minisztérium, cenzor (2003-);Ko.:Az általam írt könyvekre, Jegyzetekre, a több mint száz szakdolgozómra és távoktatási programra;K.:Legfőbb Ügyészi Dicséret, Kozma Sándor-díj, címzetes fellebbviteli főügyész cím;Tsz.:MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Kriminológiai Társaság, ÜOE, Francia Közjogi;Mk.:A civil szervezetek jogi szabályozása (távoktatási tankönyv, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2000), Non-profit szervezetek joga (Möbius, 2001.), Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből (Debreceni Egyetem, 2004);Ho.:műemlékvédelem, utazás, távoli kultúrák.
A rövidítések: F.: foglalkozása, beosztása, Jm.: jelenlegi munkahelye, Szi.: születési ideje, Szh.: születési helye, Iv.: iskolai végzettsége, Nyt.: nyelvtudása, Ko.: kimagasló oktatási eredmények, amikre büszke, K.: kitüntetések, Tsz.: tagságok szervezetekben, Mk.: megjelent könyvek, Ho.: hobbi.

Ki kicsoda a közoktatásban?
DFT Hungária Könyvkiadó 2007

IcoNet Informatika Hírek, 2008. január 3. Elkészült Dr. Sipos László honlapja…

IcoNet Informatika, 2008. január 3

Dr. Sipos László docens januárban Szlovákiában (Révkomáromban) és Bécsben vett részt a kulturális örökség védelmével foglalkozó tanácskozásokon. Kollégánk korábban – egy delegáció tagjaként – a lengyelországi nemzeti parkokban tett látogatást. Erről írt beszámolóját a Polonia Węgierska 2008. évi első száma közölte.

Tudományos Hírlevél, 2008. február

A Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola (…) tisztelettel meghívja Önt Sipos László dr. jur. „Alapítványok az iskolákban” című PhD-értekezésének nyilvános vitájára. Az értekezés témavezetője: Prof. Dr. Kozma Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora. (…) A vita időpontja: 2008. február 20. szerda 12.00 óra. Helye: Debreceni Egyetem, Főépület I. em. IX. terem; Debrecen, Egyetem tér 1.

Meghívó, Debreceni Egyetem

Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes, karunk docense 2008. február 20. napján sikeresen védte meg az „Alapítványok az iskolákban” című PhD-disszertációját a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Doktori Iskolájában. Kollégánknak ezúton is szívből gratulálunk, további munkájához pedig hasonló sikereket kívánunk.

Tudományos Hírlevél, 2008. február

Tanácskoztak a határ menti ügyészek – Kedden Nyíregyházán tanácskoztak a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyei ügyészek a schengeni határrendészeti rendszerrel kapcsolatos új kihívásokról. (…) A találkozón, melyen a házigazda szerepét többek között dr. Kovács András megyei ügyész, illetve helyettese dr. Sipos László… töltötte be, kárpátaljai részről Jurij Benca megyei ügyész és a nemzetközi jogok terén meghatalmazott helyettese Hanna Petrecka vett részt.

www.karpatinfo.net

Sipos László kriminológus egyik tanulmányában (A gyermekbűnözés és sajátosságai) megemlíti, hogy Magyarországon „a gyermekkori bűnözés vizsgálatára – feltehetően a gyermekkorú elkövető büntethetőségének hiánya miatt – sokkal kevesebb figyelem és erőfeszítés jutott. Ennek egyik oka talán az, hogy 1994-2003 között az évente átlagosan felderített közel 4 ezer, 14 éven aluli bűnelkövető önmagában nem igazán dermesztő adat. Ugyanakkor a gyermekkorú elkövetők esetén a legnagyobb a látencia, a bűnüldöző hatóságok látókörébe csak igen-igen kis százalékban kerülnek a 14 éven aluliak, mert a sértettek csak nagyon ritkán tesznek feljelentést, az iskolák pedig inkább eltussolnák az ilyen fajta cselekményeket.”

Lóránth Ida: Kihűlt a családi fészek
Natúrsziget, 2008. május 13.
www.weborvos.hu

2008. április 18. A műemléki világnapon, pénteken adták át Budapesten a műemléki szakma díjait, valamint a műemlékek és a régészeti örökség megóvása érdekében kifejtett kiemelkedő munkát elismerő miniszteri kitüntetéseket. A műemlékvédelemért - Forster Gyula-emlékéremmel tüntették ki… Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettest, kiemelkedő publikációs tevékenységért. Forrás: MTI

www.hírextra.hu
www.kulturpart.hu

Kitüntetések a Műemléki Világnapon – 2008. április 18-án, a Műemléki Világnapon kitüntetések és díjak átadására került sor. A műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérem… Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettesnek, a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő publikációs tevékenységért. A díjakról és a díjazottakról bővebben a Magyar Építész Kamara honlapján olvashatunk.

Térport szakmai portál
www.terport.hu

Kitüntetések a Műemléki Világnapon – A műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérem: … Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettesnek a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő publikációs tevékenységért.
A műemlékvédelem igazi megszállottja. Ügyészi munkája mellett számos, műemlékvédelemmel kapcsolatos publikációja jelent meg, többek között a Műemlékvédelemben, az Értékmentőben, a Falu Város Régióban, a Polonia Wegierskában, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében. Feldolgozta Gügye, Kisszekeres, Laskod, Sonkád és Szamosújlak középkori református templomainak, Tuzsér barokk kastélyainak helyreállítását, elemezte a laskodi Szent László-freskókat. Recenziókat írt műemlékvédelemmel kapcsolatos könyvekről, előadásokat tartott szakmai konferenciákon, részt vett műemlékvédelmi tanulmányutakon és konferenciákon Erdélyben és Kárpátalján. Többször kapott meghívást ausztriai és szlovákiai műemlékvédelmi tanácskozásokra. A kisszekeresi református templom helyreállításáról 2000-ben írt tanulmányát – egyetlen magyarként – felvették az UNI Cultural Heritage Search Engine hetvenes listájára, s további féltucat nyugat-európai összeállításba.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja, www.koh.hu
Magyar Építész Kamara honlapja, www.mek.hu
www.archiweb.hu

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban az ünnep alkalmából tudományos tanácskozást tartottak, és átadták a Forster-, Schönvisner- és az ICOMOS-díjakat. A műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérmet… Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes vehette át.

Magyar Hírlap, 2008. április 19.
www.magyarhirlap.hu

Kitüntetés a műemlékvédelemért - Április 18-án, a Műemléki Világnap alkalmából a kulturális örökségvédelem területén, illetve érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek munkáját az oktatási és kulturális miniszter kitüntetések adományozásával ismerte el. Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia várbeli kongresszusi termében vehette át a „Magyar Műemlékvédelemért – Forster Gyula Emlékérem” kitüntetést dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes, docens, az indokolás szerint a műemlékvédelem területén szerzett jelentős érdemeiért.

Kelet-Magyarország, 2008. április 19.
Nyíregyházi Napló, 2008. április 24.
Tudományos Hírlevél, 2008. április-május
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2008/4. 576. p.

A kulturális örökségvédelem területén adományozható Forster Gyuláról és Schönvisner Istvánról elnevezett elismerések 2008. évi kitüntetettjei - Az elmúlt évekhez hasonlóan dr. Hiller István, oktatási és kulturális miniszter ebben az évben is kitüntetések adományozásával ismerte el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, illetve érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek, személyek, szervezetek munkáját. A kitüntetettek az elismeréseket a Műemléki Világnap alkalmával április 18-án a Magyar Tudományos Akadémia Országház utcai kongresszusi termében tartott központi ünnepségen vették át. (…) A műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékéremben részesült: Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő publikációs tevékenységéért… A díjakat dr. Manherz Károly, az OKM szakállamtitkára adta át. Köszönjük a kitüntetettek eddigi munkáját, és gratulálunk az elismeréshez!

Ön-Kor-Kép, 2008/5. 30. p.
Örökség, 2008/5. 17-18. p.

Idén a "létező reneszánsz" volt a központi témája a műemlékvédelem nemzetközi világnapjának. Ekkor került sor a miniszteri kitüntetések és elismerések átadására: (…) Forster Gyula Emlékérmet kapott Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes kiemelkedő publikációs tevékenységéért…

Hírvivő, 2008. május 30.
www.reformatus.ro

Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettest, karunk docensét a műemlékvédelemben kifejtett – áprilisban a Forster-emlékéremmel is elismert – tevékenységére figyelemmel felvette tagjai közé a párizsi székhelyű Conseil International des Monuments et des Sites / International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), illetőleg annak Magyar Nemzeti Bizottsága. Kollégánk júliusban és augusztusban – meghívottként – több hazai és külföldi ICOMOS-programon vett részt.

Tudományos Hírlevél, 2008. szeptember

Vissza a menühöz