Róla (2014-2016)

 

Acta Medicinae et Sociologica

A gyámság joga (Debreceni Egyetemi Kiadó)

Bessenyei Almanach

Debreceni Egyetem

Fidelio

Főiskolai Tükör

Friss Hírek (www.friss-hirek.hu)

Helyszíni szemle (Örökségünk Könyvkiadó)

Heti Válasz

Hírlevél (DE-EK)

Index-Kelet (www.indexkelet.hu)

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem (Örökségünk Könyvkiadó)

Kelet-Magyarország

Kiadványaink (Debreceni Egyetemi Kiadó)

Magyar Közlöny

Magyar Tudományos Akadémia (www.mta.hu)

Nyíregyházi Napló

Pro Futuro

Szabolcs Online (www.szon.hu)

Szatmárinfó (www.szatmarinfo.ro)

Új Könyvek (Könyvtárellátó, Budapest)

Ügyészségi Közlöny

VIDOR Fesztivál programfüzete

www.museum.hu

www.nonprofit.hu

stb.

 

Múzeumok Éjszakája - Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye Vaja – 17:30 „VOLTAM…” Sipos László Forster-érmes fotográfus retrospektív kiállítása. A tárlatot bemutatja: Molnár Sándor, a MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény mb. gyűjteményvezetője. (…)

Fidelio 2014/14.
www.museum.hu, www.muzej.hu, www.vajavar.hu, stb.

Sorsfotók 2. (…) ISBN 978-963-9694-53-8 Örökségünk Könyvkiadó (…) Sipos László Forster-érmes fotóművész több mint negyedszázada foglalkozik fotózással, és az utóbbi években több szemet gyönyörködtető albumot adott már ki. Elsősorban a környezet- és műemlékvédelemmel, valamint a táj és a műalkotás viszonyával kapcsolatban fotóz, ám jelen kötet előzményében (Sorsfotók, 201316054) is azon fotóit gyűjtötte egybe, amelyek magára az emberre fókuszálnak. A második kötet 111 további fekete-fehér fotót közöl, ezúttal is több mint huszonöt évet, öt kontinenst és mintegy negyven országot felölelve. Napimádók a teotihuacáni Nap-piramison, Buddha-fürdetők Rangoonban, szentmisére siető ortodox szerzetesek Moldvában, egy brunei maláj motorcsónakos fiúcska, Koránnal a kezében közlekedő csadoros lány egy iráni mecsetben, rambutánt áruló nő San Salvador utcáin, hagyományos viseletbe öltözött idős pár Bad Ischlben, mariachi énekesek Veracruzban vagy ukrán népviseletbe öltözött kórus tagjai elevenednek meg a színvonalas fotókon. (…)

Új könyvek 2014/17.
(Könyvtárellátó, Budapest)

A gyermek és a bűn. Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből (…) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 163. Bibliográfia a jegyzetekben. ISBN 978 963 318 271 0 ● Az író egyetemi oktató, ügyész. A kötet középpontjában a gyermek mint áldozat és a gyermek mint bűnelkövető áll. A gyermekbűnözés problémája olyan terület, amely metszete a kriminológiának, a viktimológiának és a gyermekvédelemnek. A jegyzet betekintést ad a fiatalkorúak büntetőjogába, a fiatalkorúakkal szembeni eljárással és az alkalmazható szankciókkal kapcsolatos szabályok sajátosságaiba. (G. Á.)

A 2012-ben megjelent jog- és államtudományi könyvek annotált bibliográfiája
Pro Futuro 2014/2, 174. p.

Immáron három esztendeje annak, hogy az Örökségünk Könyvkiadó megjelentette – az azóta már egy utánnyomást is megért – Zöld könyvet, Dr. Sipos László 1998 és 2011 között született környezet- és természetvédelmi tanulmányainak gyűjteményes kötetét. A tanulmánykötet pozitív fogadtatása indított minket arra, hogy az Európában (és hazánkban is) egyre nagyobb szerepet játszó, a közérdeklődésre méltán számot tartó fogyasztóvédelem – és az azt olyannyira meghatározó jogharmonizáció – témakörében született tanulmányokat és interjúkat egy kötetbe foglaljuk.(…)

Szabó Tamás: Előszó
Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem
Örökségünk Könyvkiadó, 2014.

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem – Tanulmányok és interjúk 1999-2014(…)Sipos László a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes és egyetemi docens legújabb kötete a fogyasztóvédelem kérdéskörével foglalkozik, elsősorban arra fókuszálva, hogy az uniós csatlakozásunk előtt, illetve az azóta eltelt tíz év alatt milyen jogharmonizáció zajlott le a területen. A Bevezetésben a szerző felvázolja a fogyasztóvédelem fogalmát, történetét, valamint a fogyasztók jogait. Ezt követően a kötet első felében négy – jogi és fogyasztóvédelmi folyóiratban megjelent – tanulmány olvasható, bemutatva az uniós jogharmonizáció folyamatát, a szakterületen szerzett ügyészi tapasztalatokat, valamint a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából kivételes jelentőségű jogintézményt, a gyógyszer- és termékfelelősség kérdését. A kötet második felében tizenegy, 2001 és 2014 között megjelent, a szerzővel készült interjúból származó, témába vágó részletek szerepelnek. A kiadvány angol nyelvű összegzéssel, szakmai önéletrajzzal és irodalomjegyzékkel zárul. (…)

Új könyvek 2014/22.
(Könyvtárellátó, Budapest)

(…)Dr. Sipos László karunk docense, aki a magyar Tudomány Ünnepe alkalmából – magas szintű kutatói és tudományos munkájáért, valamint a példaértékű oktatói-kutatói magatartása elismeréseként – 2009-ben vehette át a Dr. Kövér András-díjat. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán pontosan tíz esztendeje látott napvilágot – a Kar által sokszorosított e témába vágó három kiadvány után – a „Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből – című kari jegyzete, mely gyakran hivatkozott és a mai napig keresett szakirodalomnak számít. A most lezárult polgári jogi kodifikáció a gyámság terén koncepcionális változásokat hozott. Ez indokolta ennek az új jegyzetnek megjelentetését. (…) Ajánlom dr. Sipos László hatodik kari jegyzetét az egészségügyi kar hallgatóinak, a szakdolgozóknak, valamint a területen dolgozó szakembereknek és kutatóknak egyaránt. Dr. habil. Fábián Gergely dékán

A gyámság joga (Ajánlás)
Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, 2014.

Sipos László ● A gyámság joga ● Sorozat: Egészségügyi kari jegyzetek Debreceni Egyetem ● Kiadás éve: 2014 ● ISBN: 9789633184226 ● „A gyámság joga című kari jegyzet aktualitását a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv adja, hiszen a polgári jogi kodifikáció a gyámság terén koncepcionális változást hozott. Ennek az új szempontú szabályozásnak a bemutatása a kari jegyzet legnagyobb érdeme. Dr. Sipos László A gyámság joga című kari jegyzete éppen ezért hézagpótló mű, nemcsak a felsőoktatásban, hanem a jogirodalomban is.” (Dr. Szentmártoni Gál Attila) ● (…)

Kiadványaink
Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2014.
www.titan.lib.unideb.hu

Meghívó – A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Társadalomtudományi Tanszéke tisztelettel meghívja Önt, Dr. Sipos László (…) „Gyermek/sors/fotók” című, könyvbemutatóval egybekötött fotókiállításának megnyitójára. Időpontja: 2014. november 17. hétfő 16.00. Helye: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. Püspöki Palota, Kari Tanácsterem. Bemutatásra kerülő mű: Dr. Sipos László: A gyámság joga. (…) „Dr. Sipos László kari jegyzete hézagpótló mű, nemcsak a felsőoktatásban, hanem a jogirodalomban is.” - Dr. Szentmártoni Gál Attila szakjogász, ügyvéd. (…)

Meghívó, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
www.de-efk.hu, www.sunshinefm.hu, stb.

Kötet és fotók – Dr. Sipos László a DOTE Egészségügyi Karán mutatta be hétfőn A gyámság joga címet viselő kötetét. A bemutatót fotókiállítása tette teljessé. (…)

Kelet-Magyarország, 2014. november 18. Címlap
www.kelet.hu, stb.

Fotókiállítás és kötetbemutató – Dr. Sipos László a DOTE Egészségügyi Karán, a Püspöki Palota Kari Tanácstermében mutatta be azt a kari jegyzetet, mely A gyámság joga címet viseli. (…)

Friss Hírek, 2014. november 18, www.friss-hirek.hu,
www.boon.hu, www.haon.hu, www.mon.hu, www.nyirhir.hu, www.szon.hu,
www.erdon.ro, stb.

Könyvbemutató és fotókiállítás – November 17-én került sor Dr. Sipos László „A gyámság joga” című új jegyzetének bemutatójára karunkon, amely mellett a szerző öt kontinens több országában készült fotóiból is kiállítás nyílt „gyermek/sors/fotók” címmel. A kiállítás a tanulmányi időszak végéig, azaz december 19-ig tekinthető meg a Püspöki Palota kari tanácstermében.

DE-EK Hírlevél 2014/6.

Gyermek/Sors/Fotók – Öt kontinens, mintegy húsz országába vezetik el az érdeklődőket Sipos László fotói. A Forster-érmes fotóművész 21. önálló kiállításán gyermekekről láthatóak sorsfotók, amelyeket már két megjelent kötetéből válogatott az alkotó. Többek között India, Mexikó és Kína gyermekeinek pillanatai tekinthetőek meg december közepéig a Debreceni Egyetem nyíregyházi Egészségügyi Karán…

Szatmárinfó, 2014. november 21.
www.szatmarinfo.ro

Útközben – A Magyar Tudomány Ünnepe - Tudományos ülés a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karon folyó kutatómunkáról (…) Társadalomtudományi Szekció: „Gyermekbűnök, közerkölcsök” – a gyermekbűnözésről. Sipos László docens. (…) Tudományterület: interdiszciplináris. Időpont: 2014. november 25. kedd, 14:00-18:00. Szervezi: MTA DAB, Debreceni Egyetem…

Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
www.mta.hu
www.dab.hu

Fotókiállítás az egykori püspöki palotában – a DOTE Egészségügyi Karán látható dr. Sipos László fotókiállítása, ami egy gazdag életút több éves gyűjteménye.

Kelet-Magyarország, december 11.
www.kelet.hu, stb.

A Bessenyei Társaság egyik fontos feladata a kultúra, a tudomány, a művészet terjesztése, eredményeinek népszerűsítése. Ennek jegyében a 2014-es esztendőben több érdekes és emlékezetes előadást hallhattunk, és számos – a maguk területén kiemelkedően tevékenykedő – tudományos kutatóval, előadóval, művésszel ismerkedhettünk meg. (…) Sipos László Forster-emlékérmes műemlékfotós irodalmi és művészi szempontból is színes, élvezetes, kiállítással egybekötött előadásában a kultúrák és emberi sorsok összefüggéseivel, titkaival ismerkedhettünk…

Nagy Éva: A Bessenyei Társaság tevékenysége
Bessenyei Almanach – A Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve 2014.

Sipos László A közhasznú szervezetek joga (Sorozat: Egészségügyi Kari Jegyzetek; 19.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013 Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 164. Bibliográfia: 154-157. ISBN 978 963 318 393 9 ● A szerző ügyész, A Debreceni Egyetem oktatója. A jegyzet tárgyalja egyrészt a civil szféra alapfogalmait, a civil szektor kialakulását és fejlődését, másrészt a közhasznú szervezetek tételes jogával foglalkozik. Bemutatja az egyesületek és az alapítványok új Ptk.-beli szabályozását, valamint áttekinti a közhasznú szervezetek létrejöttére, működésére, annak felügyeletére és megszűnésére vonatkozó szabályokat. A jegyzet elsődlegesen a DE Egészségügyi Kar hallgatói számára készült. (K.J.M.)

ProFuturo - A jövő nemzedékek joga, 2015/1

Arcok és Sorsok címmel a 2013-ban megjelent Sorsfotók és a 2014-ben napvilágot látott Sorsfotók 2 című albumokat álmodtuk újjá. Az új, dísztasakban kiadott – újranyomott – albumok 237 fekete-fehér fotográfiája öt kontinens 53 országában készült, melyeken – a Forster-érmes fotográfus és a Könyvkiadó hite szerint – fölsejlik valami az Ember és a Sors egyetemes viszonyából, az esendők méltóságából és nagyszerűségéből.

Szabó Tamás ajánlása az Arcok és Sorsok c. dupla fotósalbum dísztasakjának hátsó borítóján
(Örökségünk Könyvkiadó, 2015.)

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Van Esély Közhasznú Egyesület - „Segíts, hogy segíthessünk” - KAB-KEF-14-2-19105. MEGHÍVÓ „A drogmentes józan életért” című prevenciós előadásra. 2015. február 17. (kedd) 10 óra II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola (Kisvárda, Mártírok útja 8.) Vendégünk: Dr. Sipos László, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja, docens…

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Van Esély Közhasznú Egyesület Meghívója, 2015.

A Bencs Villa márciusi programjai – Március 2. 17.00 Chopin-est Berki Armanddal. Közreműködik: Koncz Fruzsina (ének) és Kozma Dávid (zongora). Társrendezvény: a Forster-érmes Sipos László tibeti fotókiállítása.

Bencs Villa 2015, www.bencsvilla.hu, www.nyiregyhaza.info.hu,
www.nyirvilag.hu, www.orszagszerte.hu, www.programturizmus.hu, www.retrofm.hu, stb.

Teadélután a Nyíregyházi Főiskola Könyvtárában – 2015. március 3. 16.30 A gyermek védelme - Időutazás a jogtudományban, Hammurabbitól napjainkig - Sipos László PhD (MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja)

Főiskolai Tükör – a Nyíregyházi Főiskola lapja 2015/1. szám
www.indexkelet.hu, www.nyf.hu, www.nyirvave.hu, www.olvass-sokat.hu, stb.

A gyermek védelme. Március 3-án 16.30-tól a Nyíregyházi Főiskola könyvtári teadélutánján Sipos László PhD, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja tart előadást A gyermek védelme. Időutazás a jogtudományban, Hammurabbitól napjainkig” címmel.

Nyíregyházi Napló, 2015. február 27.
www.nyiregyhaza.hu, stb.

Jogi időutazás – A főiskolán dr. Sipos László a gyermekek védelméről tartott kedden előadást, mely átfogta Hammurapitól napjainkig a jogi álláspontokat. Fotó: Racskó Tibor

Kelet-Magyarország, 2015. március 4.
www.kelet.hu, stb.

Értekezleten értékelték a napokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elmúlt évi munkáját. Mint elhangzott, az ügyészek szakszerűen, törvényesen, eredményesen végzik munkájukat. (…) Az értekezleten jelen volt dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész-helyettes is. A megye valamennyi ügyésze, alügyésze és fogalmazója részvételével tartott értekezleten dr. Zsíros Zsolt megyei főügyész, majd dr. Nagy Ferenc büntetőjogi, illetve dr. Sipos László közérdekvédelmi főügyész-helyettesek értékelték az elmúlt év munkáját. (…)

Kelet-Magyarország, 2015. március 11.
www.kelet.hu, stb.

A Bencs Villa programja - Március 20-án 17.00 óra: Mesés valóság – valóságos mese: Tibet. Egy este Barkóczi Bea táncművésszel és a Forster-érmes fotográfussal, Sipos Lászlóval. (…)

Nyíregyházi Napló, 2015. március 13.
Nyíregyházi Napló, 2015. március 20.
www.bencsvilla.hu, www.nyiregyhaza.info.hu,
www.orszagszerte.hu, www.retrofm.hu, stb.

2015. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetések: Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült (…) Dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség főügyész-helyettese, az ügyészi szervezetben eltöltött, több mint három évtizedes kivételes hivatástudattal végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége és tudományos munkássága elismeréséül. Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült: Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke…,

Igazságügyi Minisztérium Magyar Érdemrend
https://marcius15.kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium-allami

Tibeti fotók. Már megtekinthető – noha a hivatalos megnyitó csak március közepén lesz a Bencs villában – a Forster-érmes Sipos László tibeti útjain készült fotókiállítása, aminek Mesés valóság – valóságos mese a címe.

Kelet-Magyarország, 2015. március 16.
www.kelet.hu, stb.

133/2015. köztársasági elnöki (KE) határozat kitüntetés adományozásáról. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f.) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – (…) az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésze, megyei főügyészhelyettes részére (…) a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozom. KEH ügyszám: VIII-1/01373-2/2015.

Magyar Közlöny, 2015. évi 34. szám

Tisztikereszt kitüntetést kapott dr. Sipos László. Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta Dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésze, megyei főügyészhelyettes részére. Az indoklás szerint az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként kapta. A kitüntetést Dr. Sipos László március 16-án hétfőn, Budapesten vehette át.

Index-Kelet, 2015. március 16.
www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, stb.

Tibeti est lesz. Mesés valóság – valóságos mese” címmel rendeznek tibeti estet a Bencs-villában március 20-án 17 órától. Az előadó Sipos László fotográfus lesz, közreműködik Barkóczi Bea táncművész. (…)

Kelet-Magyarország, 2015. március 17.
www.kelet.hu, stb.

Kitüntették a megyei főügyész-helyettest. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetésben részesült dr. Sipos László. A rangos elismerést Áder János köztársasági elnök adományozta, és dr. Polt Péter, legfőbb ügyész adta át dr. Sipos Lászlónak Budapesten, az Igazságügyi Palotában több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja, 2015. március 17.
www.nyiregyhaza.hu, stb.

Tisztikereszt a hivatástudatért. A köztársasági elnök dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, megyei főügyészhelyettes részére az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta.

Kelet-Magyarország, 2015. március 18.
www.hirlaz.hu, www.kelet.hu, www.szon.hu, stb.

Programok – A Bencs Villa programjai: Sipos László fotográfus Tibet c. tárlata. Megtekinthető: április 7-éig, hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között.

Nyíregyházi Napló, 2015. március 27.
Nyíregyházi Napló, 2015. április 3.
www.nyiregyhaza.hu, stb.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Sipos László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészhelyettesnek (…) Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozott.

Ügyészségi Közlöny 2015. évi 3. szám, 2015. március 31.

Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta Dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésze, megyei főügyészhelyettes részére. Az indoklás szerint az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként kapta. Dr. Sipos Lászlóval az elmúlt három évtizedről és az ügyészi pálya kihívásairól beszélgettünk. (…)

Sipos Marianna: Ügyész, akinek nem száraz a jog
Nyíregyházi Napló, 2015. április 10.
www.nyiregyhaza.hu

Természetfotó-kiállítás nyílt a Föld napján – A Föld napja alkalmából nyílt meg Sipos László Forster-érmes fotográfus természetfotó-kiállítása Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, „A világ mindenütt gyönyörű – 52 fotóval a Föld körül” címmel. (…)

Index-Kelet, 2015. április 21.
www.indexkelet.hu, www.hiregyhaza.hu, stb.

2010-ben, a kar fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett ünnepségen, majd legutóbb 2014-ben egy új, gyűjteményes kötet megjelenésének alkalmából került sor - immár második alkalommal - Dr. Sipos László (…) fotókiállítására, „Gyermek/sors/fotók” címmel. Kollégánkról talán kevesen tudják, hogy (…) számos albuma jelent meg, több – számunkra egzotikus – országban (Jemen, Tibet) is készített képsorozatokat, itthon és külföldön is szerepelt önálló kiállításokkal. Művészi munkásságát 2008-ban Forster Gyula Emlékérem kitüntetéssel ismerték el. (…)

(…) A folyamatosan, magas színvonalon végzett tudományos kutató és oktató munka elismerésére alapította meg a kar saját kitüntetését, a Kövér András emlékérmet. Az emlékérem odaítéléséről a szervezeti egységek írásos javaslata alapján egy ötfős kuratórium döntött. Ebben az elismerésben eddig három oktató, Dr. Góth László, Dr. Fábián Gergely és Dr. Sipos László részesült. A kitüntetés átadására az adott év novemberében került sor, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, nyilvános tudományos előadással egybekötve. (…)

Jubileumi Évkönyv 1990-2015
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.
(A Jubileumi Évkönyv digitális változata tartalmazza
a Kölcsey Televízió Gyermek/sors/fotók-interjúját.)

Titkot rejtő vidékek – A napokban, az Ünnepi Könyvhétre időzítve jelent meg az Örökségünk Kiadó gondozásában Sipos László harmadik műemlékvédelmi tanulmánykötete, titkot rejtő vidékek címmel, no és 97 fotóval. Alcíme szerint műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások gyűjteményes könyve, melybe az elmúlt hat esztendőben – a Nyírségi Gondolatban és annak Almanachjában – napvilágot látott cikkei és interjúi szerepelnek, amelyek most így először kerülnek önálló kötetbe. (…) A csaknem száz fotográfia pedig öt kontinens harmincegy országából való. Három évtized alatt készültek: a legkorábbiak 1988-ban Közép-Ázsiában, a legutolsók pedig 2015 tavaszán – egy műemlékes konferencia kapcsán – Athénban…

„A könyvbe- a szörnyű műemlékpusztítások hírére reagálva – a legeslegutolsó pillanatban sikerült becsempészni két palmyrai műemlékfotót. Összeszorul a szívem, ha arra gondolok, az utolsók egyike lehettem, akik Palmyra Világörökség részét képező műemlékeit műemlékvédő szakmai szemmel fotózták.” – zárta a beszélgetést Sipos László, a Forster-érmes fotográfus.

Index-Kelet, 2015. június 5.
www.indexkelet.hu

Titkot rejtő vidékek – Recenzió – A 2008-ban Magyar Műemlékvédelemért – Froster Gyula-Emlékéremmel kitüntetett Sipos László jogász-fotóművész harmadik műemlékvédelemmel kapcsolatos tanulmánykötete jelenik meg Titkot rejtő vidékek címmel (ld.: Titkot rejtő műemlékek, 201111106; Titkot rejtő városok 201303052). Ezúttal az elmúlt hat esztendőben (2010-2015) keletkezett cikkei, interjúi kerültek a gyűjteménybe, melyek egyebek mellett a Nyírségi Gondolatban és annak Almanachjában láttak napvilágot. A szerző, mint előző műveiben is, virtuális Föld körüli utazásra invitálja olvasóját: Izland, Izrael, Jemen, India, Bhután, Kambodzsa, Laosz, Japán, Malajzia, Brunei Szultánság – csak néhányat említve. Eurázsia után átrándulunk Ausztráliában, olvasva a misztikus Ulururól, míg Amerikát Tiahuanacóról, a titokzatos kultuszközpontról, valamint a maja birodalom legdélebbi vidékéről, Salvadorról írt cikkek képviselik. A képzeletbeli utazás végén Egyiptomban, Abu Szimbelben kötünk ki. A csaknem száz fotográfia öt kontinens harmincegy országából való, köztük a szörnyű, iszlám műemlékpusztítások színhelyei (Palmyra). A kötet angol nyelvű összefoglalóval és helynévmutatóval zárul.

Új Könyvek 2015/17.
(Könyvtárellátó, Budapest)
www.kello.hu

Megjelent Sipos László harmadik műemlékvédelmi tanulmánykötete Titkot rejtő vidékek címmel. Virtuális Föld körüli utazás is ez egyben, mely Izlanddal kezdődik, majd az öreg kontinens több országát érintve érkezünk meg a Szentföldre, Jemenbe, aztán folytatjuk utunkat Indiába, Bhutánba, Kambodzsába, Laoszba, Japánba, Borneóra, Ausztráliába, Amerikába és Afrikába. Íme, a könyv! (fotóval)

Kelet-Magyarország, 2015. július 31.
www.kelet.hu

Alig több mint egy hét és végre elkezdődik az év legvidámabb hete: augusztus 28. és szeptember 5. között immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg a VIDOR Fesztivált, azaz a VIdámság és Derű ORszágos seregszemléjét. Hazánk egyik legnagyobb összművészeti rendezvényén 9 nap alatt 60 helyszínen mintegy 400 programot rendeznek majd. (…) A Móricz Zsigmond Könyvtárban (…) tekinthető meg Sipos László SORSfotók, avagy emberek és egyebek című kiállítása…

Hamarosan kezdődik az év legvidámabb hete
Kelet-Magyarország 2015. augusztus 18.
www.kelet.hu

Aug. 29. szombat – szept. 5. szombat 09.00 – 19.00 Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaraterem, Nyíregyháza Szabadság tér 2. Sipos László SORSfotók, avagy Emberek és Egyebek – A Forster-érmes fotográfus, Sipos László harminchárom fotográfiáját felvonultató tárlata negyedszázadot fog át, melyben – a fotós hite és szándéka szerint – fölsejlik valami az Ember és a Sors egyetemes viszonyából, az esendők méltóságából és nagyszerűségéből. Sipos László 25. önálló kiállítása egyben egy sajátos virtuális világkörüli utazás is, hiszen a képek öt földrész közel harminc országában készültek: többségük szerepel a januárban megjelent „Arcok és Sorsok” című dupla-albumban, mely a nyíregyházi fotográfus tizedik albuma. Megnyitó: augusztus 29. szombat 12.30.

VIDOR Fesztivál programfüzete (51. oldal, fotóval)
www.kulturszalon.hu, www.port.hu, stb.

SORSfotók, avagy Emberek és Egyebek – Fotókiállítás a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár II. emeleti kamaratermében augusztus 29-től szeptember 5-ig. Megnyitó: augusztus 29. szombat 12.30. Megnyitja: Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Főiskola kommunikációs vezetője, önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke. A kiállítás megtekinthető: mindennap 9-19 óráig. A Forster-érmes fotográfus, Sipos László harminchárom fotográfiáját felvonultató tárlata negyedszázadot fog át, melyben – a fotós hite és szándéka szerint – fölsejlik valami az Ember és a Sors egyetemes viszonyából, az esendők méltóságából és nagyszerűségéből. Sipos László 25. önálló kiállítása egyben egy sajátos virtuális világkörüli utazás is, hiszen a képek öt földrész közel harminc országában készültek: többségük szerepel a januárban megjelent „Arcok és Sorsok” című dupla-albumban, mely a nyíregyházi fotográfus tizedik albuma.

Sipos László: SORSfotók kiállítás a VIDOR Fesztiválon belül
Index-Kelet, 2015. 08. 27. (www.indexkelet.hu), www.hiregyhaza.hu, www.ujsag.eu
Öt kiállítás nyílik szombaton Nyíregyházán
Index-Kelet, 2015. 08. 27. (www.indexkelet.hu), www.hiregyhaza.hu, www.ujsag.eu

VIDOR Fesztivál - A fesztivál szombati és vasárnapi programja - Augusztus 29. szombat: Nyíregyháza Megyei Könyvtár 12.30. SORSfotók – Sipos László kiállításának megnyitója…

Kelet-Magyarország, 2015. augusztus 29.
www.kelet.hu

Új könyv - Az ünnepi könyvhétre jelent meg az Örökségünk Kiadó gondozásában Dr. Sipos László legújabb könyve „Titkot rejtő vidékek” címmel, amelyet a szerző által készített 97 fotó is színesít. Kollégánk a Debreceni Egyetem felkérésére egy tananyagfejlesztő programban is részt vesz, a családjog és a gyermekvédelmi jog témaköreiben.

DE-EK Hírlevél, 2015/12.

A védőnő- és ápolónőképzés, illetve az intézmény működésének negyedszázados jubileuma után hétfőn a szociálismunkás-képzés 25 éves évfordulóját is megünnepelték a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Az eseményre az elmúlt évtized diákjai és oktatói mellett – a jubileumi rendezvények gyakorlatának megfelelően – több neves, az intézménnyel régi szakmai kapcsolatot ápoló külföldi professzort is meghívtak. (…) A délután folyamán dr. Lukácskó Zsolt múltidézése, az elsőévesek tapasztalatainak bemutatása és a külföldi vendégprofesszorok köszöntése után – a jövőbe néző kötetlen eszmecserét megelőzően – díjak átadására került sor. A kar emlékplakettjének ezüst fokozatát ebben a évben dr. Marsi Edit jogász, dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes és Patyán László főiskolai docens, a kar oktatói kapták.

Kelet-Magyarország, 2015. szeptember 22.
www.szon.hu

10. Országos Könyvtári Napok 2015. október 5-11. – Október 9. péntek 15.00: Sipos László Titkot rejtő vidékek c. kötetének bemutatója – Bihari Albertné közreműködésével. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme.

Nyírségi Műsorfüzet, 2015. október
Kelet-Magyarország, 2015. október 9.

10. Országos Könyvtári Napok – A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és ismerőseit Sipos László: Titkot rejtő vidékek c. kötetének bemutatójára, 2015. október 9. (péntek) 15.00 órára, a megyei könyvtár kamaratermébe. A kötetet bemutatja: Dr. Bihari Albertné a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára. Közreműködik: Illyés Péter előadóművész.

Meghívó
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Templomok több tételben. Megnyílt Sipos László műemlékfotó-kiállítása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye műemléktemplomai, harangtornyai, föltárt freskói és megkapó templombelsői sorakoznak a Forster-érmes Sipos László 55 színes fotografikáján, melyek a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, 2015. október 21-én megnyílt kiállításon tekinthetők meg. Sipos László műemlékfotói az Értékmentő, a Műemlékvédelem, az Örökség, illetőleg az Armenia, a Polonia Wegierska, vagy a szlovákiai Régió c. kulturális folyóiratban, továbbá ausztriai és hazai képeslapokon jelentek meg. Tíz fotóalbuma és három – műemlék-fotóit tartalmazó – tanulmánykötete látott eddig napvilágot.

Index-Kelet, 2015. november 18,
www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.
Nyírségi Gondolat, 2015/11-12.

Fotókiállítás – Újabb fotókiállítása nyílt meg Dr. Sipos László kollégánknak október 21-én, amely megtekinthető Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban.

DE-EK Hírlevél, 2015. november 13.

Világkörüli utazás - Vásárosnaményban kiállítás nyílt Sipos László fotóművész alkotásaiból a vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában. A művész főként természetfotóiból válogatott. A tárlat egy sajátos virtuális világkörüli utazás, hiszen a képek 41 országban készültek.

Kölcsey Televízió, www.kolcseytv.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a Bene János – Csutkai Csaba szerzőpáros nevével fémjelzett Házadba léphetek I. Szatmári középkori templomok című könyvének bemutatójára. A kötetet bemutatja: Sipos László Forster Gyula-emlékérmes fotográfus. (…) Helyszín: Jósa András Múzeum nagyterme Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Időpont: 2015. november 19. (csütörtök) 17.00 órakor.

Meghívó, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Index-Kelet, 2015. november 18. www.indexkelet.hu

Házadba léphetek I. - Szatmári középkori templomokról szóló kötetet mutattak be az érdeklődőknek csütörtök délután a Jósa András Múzeumban, Csutkai Csaba fotóihoz Bene János írt ismertetőket, a művet bemutatta Sipos László Forster Gyula-emlékérmes fotográfus. A könyvet a megyei önkormányzat adta ki.

Kelet-Magyarország 2015.11.20.
www.kelet.hu, stb.

A kulturális örökségvédelem iránt már a nevében is elkötelezett Örökségünk Könyvkiadó az elmúlt években már három műemlékvédelmi (illetőleg művészet- és kultúrtörténeti) tanulmánykötetet jelentetett meg Sipos Lászlótól. A legutóbbi, a Titkot rejtő vidékek egyen egy virtuális világkörüli utazás volt, hiszen az abban szereplő írások – és fotók – öt kontinens több mint harminc országába vezették el az olvasót. Ez a mostani kötet Északkelet-Magyarország (és a Felvidék) műemlékeit, műemlék- és örökségvédő eseményeit mutatja be, a műemlékvédő tevékenységéért Forster Gyula-emlékéremmel kitüntetett Sipos László értékmentő, értékeket bemutató írásai alapján. Azon cikkekkel, tanulmányokkal és tudósításokkal, melyek a nagyhírű – sajnos azonban már meg nem jelenő – Értékmentő című folyóirat utolsó évtizedében láttak napvilágot. Bízunk abban, hogy e kötet írásaival (és fotóival) sikerül ráirányítani a figyelmet a civil szféra és a műemlékvédelem kapcsolatára, no és a Felső-Tisza-vidék kulturális örökségére, alig-alig ismert műemléktemplomaira, azok unikális értékeire, rejtett kincseire.

Előszó az Értékmentő(ben) c. könyvhöz
Szabó Tamás, Örökségünk Könyvkiadó

A Forster Gyula-Emlékéremmel kitüntetett fotóművész, Sipos László fő témája a műemlékvédelem. Közvetlenül a rendszerváltás után - ügyészi tevékenysége mellett - műemlékvédelmi szabadegyetemeken vett részt, ezután jelentek meg első tanulmányai a Műemlékvédelem folyóiratban, a Falu Város Régióban, majd pedig a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében. 2001-ben pedig már hazai és külföldi műemléki konferenciák meghívottja, a város- és faluvédők országos találkozójának plenáris előadója és a jogi szekció vezetője volt. 2005-től tudósítja az Értékmentő című folyóiratot Magyarországon és a nagyvilágban tett műemléktúráiról. Jelen, saját fekete-fehér műemlékfotóival illusztrált tanulmánykötetében ezekből a - sajnálatos módon megszűnt – Értékmentő c. szakmai lapban napvilágot látott írásaiból válogatott, melyekben kizárólag a hazai műemlékvédelem eseményeiről tudósított. Ezen belül olvashatók a civil szféra jelentőségét kidomborító cikkei is, valamint ráirányítja a figyelmet a Felső-Tisza-vidék alig ismert műemléktemplomaira, azok unikális értékeire. Az angol nyelvű összefoglalóval, szerzői szakmai életrajzzal, hely- és névmutatóval kiegészített kötet beszerzése elsősorban szakkönyvtárak állományába javasolt.

Új Könyvek, 2015/25.
(Könyvtárellátó, Budapest)

A Fortis Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a 2015. december 11-én 14 órától tartandó „A civil szervezetek jogi szabályozása, a közhasznúság feltételei” című rendezvényére! A rendezvény a civil szervezetek létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításához nyújt segítséget, melynek határideje: 2016. március 14. Előadó: Dr. Sipos László PhD, docens. Helyszín: Nyíregyháza, Dózsa György u. 27. Gránit Irodaház. További információ és jelentkezési lap www.fortisalapitvany.hu honlapunkon.

Nyíregyházi Napló, 2015.11.20.

A civil szervezetek jogi szabályozása, a közhasznúság feltételei. A Fortis Alapítvány tisztelettel meghívja Önt „A civil szervezetek jogi szabályozása, a közhasznúság feltételei” című december 11-ei rendezvényére. A rendezvény időpontja. 2015. december 11. 14.00 óra. A rendezvény programja: 13.40-14.00 Érkezés, regisztráció. 14.00-14.10 Köszöntő, a rendezvény céljának ismertetése – dr. Ráti-Hadobás Claudia, a Fortis Alapítvány Elnöke. 14.10-15.10 Civil szervezetek létesítő okiratának követelményei, a módosítás alapvető szabályai – dr. Sipos László – PhD, docens. A rendezvény célja: 2014. március 15-én hatályba lépett az Új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amelynek szabályai jelentősen módosították a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat. 2016. március 15-ig valamennyi civil szervezetnek módosítani kell létesítő okiratát, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. A rendezvény előadója dr. Sipos László a módosításhoz, a közhasznúság megszerzéséhez szükséges tudnivalókat ismerteti. A Fortis Alapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő civil szervezetek részére a működésük és fenntarthatóságuk segítését szolgáló tudásbővítést célzó ingyenes rendezvényeket valósít meg. A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg. ● Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a december 11-ei rendezvényünk létszámkerete megtelt, azonban a nagy érdeklődésre tekintettel 2016. január 8-án 14.00 órától megismételjük!

www.fortisalapitvany.hu, www.nonprofit.hu, stb.

Sikeres előadás. A civil szervezetek jogi szabályozása, a közhasznúság feltételei címmel tartott előadást Dr. Sipos László kollégánk a Nemzeti Együttműködési Alap és a Fortis Alapítvány szervezésében a Gránit Irodaházban, december 11-én. Az előadás iránt olyan érdeklődés mutatkozott, hogy azt a szervezők január 8-ra újra meghirdették. Az előadás prezentációja januárban elérhető lesz a Fortis Alapítvány honlapján.

DE-EK Hírlevél 2015. december 17.

Januárban megismétlik a tájékoztató fórumot – A tanácsadás és tudásbővítés jegyében szervezett fórumot nemrégiben „a civil szervezetek jogi szabályozása, a közhasznúság feltételei” címmel a megyénkben működő alapítványok, egyesületek számára a Fortis Alapítvány. A rendezvényen dr. Sipos László docens tájékoztatta a szervezetek képviselőit azokról a jogszabályi követelményekről, amelyeket 2016. március 15-éig a civil szervezetnek teljesíteniük kell. (…) A vártnál is nagyobb érdeklődésre tekintettel a házigazda Fortis Alapítvány munkatársa bejelentette: ugyanebben a témában dr. Sipos László közreműködésével 2016. január 8-án 14 órától újabb tájékoztató előadást szerveznek.

Kelet-Magyarország, 2015. december 24.
www.kelet.hu

Most először kivételt teszünk és megjelentetünk egy olyan írásművet, melynek alapja egy konferencia előadás. (…) A közölni kívánt munka egy olyan előadás írásos formában átdolgozott ún. full-text változata, amelyet nagy figyelmet érdemlőnek és eléggé jelentősnek tartunk ahhoz, hogy ebben a formában is olvasóink elé tárjuk. Azzá teszi már a vállaltan reminiszcens címe (Gyermekbűnök, közerkölcsök…) is, a híres Jancsó filmre utalva, természetesen elsősorban a tartalma és nem utolsó sorban a szerző személye. Egy, a szakmáját mind a tudomány, mind pedig a mindennapi jogászi gyakorlat terén magas szinten gyakorló szakember megalapozott véleménye egy kis túlzással tabutémának nevezhető problémáról, mindig közérdeklődésre tarthat számot. - Kiss János főszerkesztő

Főszerkesztői gondolatok
Acta Medicinae et Sociologica Vol.6. No.17. 2015.

Beszélgetős, zenélős évnyitó a Bencs Villában – A Forster-emlékérmes fotográfus, Sipos László lesz a vendége a Bencs-villa évadnyitó műsorának január 7-én. Az újév első csütörtöki napján 17 órakor kezdődő esten közreműködnek (…) Tolnai Tamás (zongora) valamint a Cantemus Kórus tagjai…

Kelet-Magyarország, 2015. december 29.
www.kelet.hu

Heti Válasz Kalendárium - 2016.I.7., csütörtök - Nyíregyháza - Egy este Sipos László Forster-érmes fotográfussal – a Bencs Villa évadnyitó műsora 17 órakor.

Heti Válasz, 2016. január 7.

2015. november 20-án nyílt meg Sipos László Forster-érmes fotográfus „A világ körül” c. természetfotó kiállítása Vásárosnaményban, az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában. A fotókiállítást Filep Sándor polgármester és Szabó Zoltán iskolaigazgató nyitotta meg. A megjelenteket Kovács László, a Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület elnöke köszöntötte. A kiállítás-megnyitóról a Kölcsey-televízió is tudósított, egyúttal egy háromperces összeállítást is készített, mely a televízió honlapján is megtekinthető (www.kolcseytv.hu/vilagkoruli-utazas) A kiállítás anyaga a Szent Imre Galériából érkezett Vásárosnaményba, s onnan Nyíregyházára, a Bencs Villába tér vissza. Ott ugyanis 2016. február 5-én – Básti Andrea és Barna László budapesti színművészek estjén – nyittatik meg a fotós tárlat.

A világ körül
Nyírségi Gondolat, 2016/1-2, 55. oldal

Mikor, hová – Programajánló – Február 5. péntek 17 óra: Esti-Pesti beszélgetés Básti Andrea és Barna László előadóművészekkel; Sipos László fotókiállításának megnyitója, Bencs Villa, Nyíregyháza

Kelet-Magyarország, 2016. február 3.
www.kelet.hu

A napokban jelent meg az Örökségünk Könyvkiadó gondozásában dr. Sipos László legújabb kötete, Helyszíni Szemle címmel. A kötetnek különös aktualitást ad, hogy a szerzőt – szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseképpen – a köztársasági elnök a közelmúltban tüntette ki a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével.

Helyszíni szemle, megjelent Sipos László új könyve
Index-Kelet, 2016. február 8.
www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

Sipos László könyvéből valójában egy társadalom tárul föl, Magyarország a „végeken”. Ha ismerjük és szeretjük ezt a társadalmat azért érdemes Sipos László könyvét kézbe venni. S ha még nem ismerjük – hát éppen azért.

Prof. Dr. Kozma Tamás: Ajánlás
Helyszíni szemle (Örökségünk Könyvkiadó, 2016.)

X. jogi, pénzügyi konferencia civil szervezeteknek - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Nyíregyházi Civil Fórum a Szent Imre katolikus Szülők Egyesülete, a Fiatalok Kulturális Szövetsége X. alkalommal jogi, pénzügyi konferenciát szervez civil szervezetek számára. A konferencia helye: Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza, Szabadság tér 9. A konferencia ideje: 2016. február 22-én 14.00 óra. A rendezvény védnöke és házigazdája: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere. Moderátor: Petneházyné Bugán Magdolna Első Nyírségi Fejlesztési Társaság operatív igazgató – Nyíregyházi Civil Fórum elnöke. A konferencia programja: 14:00 – 14:15 Megnyitó: Dr. Kovács Ferenc – Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere. 14:15 – 15.00 A civil szervezetek aktuális törvényességi kérdései. Előadó: Dr. Sipos László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség megyei főügyész h., címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész. Kérdések-válaszok (…)

Index-Kelet, 2016. február 19.
www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

A napokban a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban tartott, civil szervezeteknek meghirdetett jogi, pénzügyi konferencián többek között az aktuális törvényességi kérdéseket és a várható pályázati kiírásokat ismertették az előadók. (…) A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezetben egyetlen tényező állandó: maga a változás. (…) … adott tájékoztatást a törvényes működés kérdéseiről dr. Sipos László megyei főügyészhelyettes, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész.

Újraszabályozták a civil szervezetek működését
Kelet-Magyarország, 2016. február 25.
www.kelet.hu

Értékmentők a levéltárban – térségünk legrégebbi templomait fényképezte le Sipos László Forster Gyula emlékérmes fotográfus. Vele beszélgetett Lucza János hétfőn a megyei levéltárban az Értékmentő(ben) című kötetről. (Fotó: Pusztai Sándor)

Értékmentők a levéltárban
Kelet-Magyarország, 2016. március 1.
www.kelet.hu

Értékmentő(ben) – Dr. Sipos László Értékmentő(ben) című könyvét mutatta be a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület. (…) Az Értékmentő című folyóiratot is idézte Dr. Sipos László könyvének bemutatóján, Értékmentő(ben) című kötetének egyik eleme ugyanis a szakmai folyóiratra utal, amely a Város és Faluszépítők Országos Egyesületének gondozásában jelent meg 22 éven keresztül. Legújabb művében, amit a bemutatón Lucza János helytörténész méltatott, azt a 13 cikket válogatta össze, amelyek ebben a folyóiratban láttak napvilágot. Dr. Sipos László elmondta, kicsit az is volt a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a civil szféra és a műemlékvédelem kapcsolatára…

Értékmentő(ben)
www.nyiregyhaza.hu, www.nyiregyhazitelevizio.hu, www.nyirvidek.hu, stb.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség kedden értékelte az elmúlt évet, az értekezleten jelen volt Dr. Polt Péter legfőbb ügyész is. (…) Dr. Sipos László közérdekvédelmi főügyész-helyettes a szabálysértésekkel kapcsolatosan megsokasodott ügyészi munkát emelte ki – az elmúlt évben 11 ezer ügyben kellett az ügyészeknek az elővezetés jóváhagyásáról vagy annak megtagadásáról vagy annak megtagadásáról dönteniük...

Új kihívások az ügyészek előtt
Kelet-Magyarország, 2016. március 31.

Teadélutánra invitálnak - A Nyíregyházi Egyetem teadélutánra invitálja az érdeklődőket április 5-én. Ma fél 5-től az egyetem könyvtárában Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós tart előadást Világörökségek nyomában, Jemenben és Ománban címmel.

Kelet-Magyarország, 2016. április 5
www.bulvaros.hu, www.kelet.hu, stb.

Sipos László (műemlékvédő, műemlékfotós) 2016. április 5-én a Nyíregyházi Egyetem központi könyvtárában tartott előadást Világörökségek nyomában, Jemenben és Ománban címmel. Az előadást 120 vetített fotó színesítette. – A szerk.

Nyírségi Gondolat, 2016/5-6

Közös tanszéki referátumot tartott a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Gerontológia, Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszéke… A közös megbeszélésen bemutatták dr. Sipos László Az egyesületek joga című új kari jegyzetét, amely a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvre épül…

Közös tanszéki előadás Nyíregyházán
www.nyiregyhaza.hu, www.nyirvidek.hu, stb. 2016. április 13.
DEEK Hírlevél 2016/7.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet három tanszéke számolt be közös kutatásairól kedden. (…) A referátum Dr. Sipos László docens egyetemi kari jegyzetének bemutatójával kezdődött, amelynek címe Az egyesületek joga. A jegyzet néhány héttel ezelőtt jelent meg, és a docens elmondása szerint az nagy segítségül szolgálhat majd a hallgatók számára…

DEEK: A Szociális és Társadalomtudományi Intézet
három tanszéke számolt be közös kutatásairól
www.megyeihirek.hu, www.retroradio.hu, 2016. április 16.

Az én városom – A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság pályázati kiírására 25 érvényes pályázó 109 fotója érkezett határidőre. (…) A képeket szakértő zsűri bírálta el (Sipos László, Forster-érmes műemlékfotós, Racskó Tibor, a Kelet-Magyarország fotósa és Madár Ximena, a Jósa András Múzeum művészettörténésze). A közönségdíjas fotóra Interneten lehetett szavazni a nyírkuvik.hu oldalon. I. helyezett: Lakatos Attila, II. helyezett: Drabik Zsolt, III. helyezett: Sipos Éva, Különdíj: Kiss Balázs Bence, Közönségdíj: Fazekas András…

Az én városom
www.nyiregyhaza.hu, 2016. május 11.

Tagore és városa – Barkóczi Bea táncművész és Sipos László fotográfus előadása Rabindranáth Tagore indiai költőről és polihisztorról. Az előadáshoz kapcsolódóan a Bencs Villában megtekinthető „TE alkottál végtelennek INDIA” címmel Sipos László Tagore Kalkuttáját idéző fotografika-kiállítása.

Tagore és városa
Index-Kelet, 2016. május 19.
www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.
Meghívó, Bencs Villa 2016.

Tagore és városa – Sipos László fotográfus lebilincselő előadásán keresztül ismerhették meg a Bencs villa vendégei Rabindranáth Tagore indiai költő és polihisztor életét.

Tagore és városa
Szabolcs Online, www.szon.hu, 2016. május 31.
Kelet-Magyarország, 2016. május 31.

A könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók és irodalmi beszélgetések mellett koncertekkel és borkóstolóval várják az érdeklődőket a 87. Ünnepi Könyvhéten, amelyet idén a Vörösmarty téren Esterházy Péter író nyit meg. (…) Több mint harminc eseménnyel készülnek Nyíregyházán. (…) Szombaton bemutatják Budaházi István, Bessenyei Gábor, Sipos László és V. Süle Ilona új könyveit… MTI

Ha június, akkor Ünnepi Könyvhét
www.cultura.hu, 2016. június 6.
www.prae.hu, www.szon.hu, stb.

Dedikálás Nyíregyházán a Könyvhéten - Dedikálási időpontok és helyszínek a 87. Ünnepi Könyvhéten és a 15. Gyermekkönyvnapokon – Június 10. péntek Kossuth tér 15.30: Sipos László

A könyvek ünnepe – Június 11. szombat Könyvtár előtti tér 15.30: Sipos László Helyszíni szemle című tanulmánykötetének bemutatója. A szerzővel Gerliczki András irodalomtörténész beszélget.

Meghívó - Sipos László HELYSZÍNI SZEMLE című szabadtéri fotó- és fotografika-kiállítása Nyíregyházán, a Szabadság téren az Ünnepi Könyvhéten 2016. június 11-én (szombaton) tekinthető meg. A szerzővel 15.30-kor Gerliczki András író beszélget.

Ünnepi Könyvhét Meghívók, programajánlók
Szabolcs Online, www.szon.hu, 2016. június 3.
Kelet-Magyarország, 2016. június 6-11.
Nyírségi Műsor 2016. június, DEEK facebook, stb.

Vissza a menühöz