Könyvrészletek és DVD

IN: Európa és a magyar közigazgatás

(IV. Országos Közigazgatási Napok)

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999.

ISBN 963 234 376 5

ISSN 121 99141

Jogharmonizáció az Uniós joganyaggal

167-176. p.

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Civil ALMANACH 2001

Nyíregyháza, 2001.

ISBN 963 00 74990

Tanácsok civil szervezeteknek,

avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

13-14. p.

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Civil Almanach 2003

Nyíregyháza, 2003.

ISSN 224 37 54

Tanácsok civil szervezeteknek,

avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

13-14. p.

IN: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Nyíregyháza

tudományos közleményei III.

Nyíregyháza, 2005.

HU ISSN: 1589-1860

A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények alakulása

és a gyermekbűnözés specifikumai

147-162. p.

In: Tudományos előadások

Egészségügyi Főiskolai jegyzetek 7.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Nyíregyháza 2006.

A gyermekbűnözés - és kutatásának problémái

5-15. p.

In: Vili? Világosan a civilekről (DVD)

(Rendezte és a forgatókönyvet írta: Fekete Éva)

Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) – Mediart, 2008.

Világosan a civilekről

1-3. rész.

IN: Professori Salutem

Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére

Debrecen, 2009.

ISBN: 978-963-473-0

Az álmok és a valóság

avagy az iskolai alapítványok céljai és tényleges tevékenységük

191-204. p.

IN: twenty years

of health care education and social sciences

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2010.

the characteristics of childhood deliquency

and the difficulties of this type of research

126-133. p.

IN: csillag és…

A Nyírségi Gondolat könyvtára

Nyíregyháza, 2014.

ISBN: 978-963-89964-1-1.

HU-ISSN 2064-0129.

ilona, a szent császárné

Gondolatok egy nyíribronyi falkép nyomán…

292-294. p.

In: English- Hungarian Social Work Dictionary /

magyar-angol szociális munka értelmező szótár

Szerk.: Thomas Lawson, Andrea Toldi, Gergely Fábián

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet, 2014.

[303 + 302 p.]

ISBN 978 963 473 721 6.

A civil társadalom, a gyermekvédelem,

az erőszak a családban, a gyermekbántalmazás,

a hozzátartozók távoltartása, továbbá a

szenvedélybetegségek jogi vonatkozású szócikkei

IN: „útközben” – a magyar tudomány ünnepe 2014

Absztraktok

Tudományos konferencia Nyíregyháza, 2014.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar kiadványa, 2014.

gyermekbűnök, közerkölcsök…

35. p.

In: Bessenyei Almanach

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve

Nyíregyháza, 2014.

ISSN 1788-7607

Érték És Mérték

11-14. p. (Színes fotók: 101. p.)

In: jubileumi évkönyv 1990-2015

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Jubileumi Évkönyve

Nyíregyháza, 2015.

gyermek/sors/fotók

A digitális évkönyv (DVD) 6. fejezetében

In: PÁRKAPCSOLAT ÉS GYERMEKVÁLLALÁS A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉSBEN

30 órás kurzus tananyaga tanárjelölt hallgatók részére

(Lektorált tananyag. Szerk.: Engler Ágnes.

Készült a SZAKTÁRNET /TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009/ pályázat keretében.)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2015.

ISBN 978 963 473 848 0

a családjog kérdései

63-78. p.

In: tagore városa (DVD)

(Barkóczi Bea és Sipos László előadása)

Bencs Villa - Albicam, 2016.

te alkottál végtelennek india

- rabindranáth tagore élete és munkássága

Előadás és fotoshow

In: a nyíregyházi szent imre katolikus gimnázium évkönyve 2016/2017.

(Szerk.: Béres Tímea, Lajtosné Krajnyák Éva)

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Igazgatósága

Nyíregyháza, 2017.

palmyra emlékére / in memoriam palmyra

212-214. p.

(További fotók: 52., 130., 132. p.)

In: magyarország videós arcképcsarnoka (DVD)

VIDEÓ PORTRÉ

DR. SIPOS LÁSZLÓ

jogász, docens, műemlékfotós

(Lejátszási idő: 12’ 40’’)

Plus TV News

Budapest 2017.

a kodály társaság vendége:

sipos lászló fotóművész (DVD)

(Az előadás elhangzott 2017. november 6-án

a Móricz Zsigmond Könyvtár konferenciatermében.)

A felvételt készítette: a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Nyíregyháza 2017.

In: Bessenyei Almanach

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve 2017

Nyíregyháza, 2018.

ISSN 1788-7607

in memoriam palmyra

13-23. p.

(További fotók: 123. p.)

In: találkozások

Antológia

A Nyírségi Gondolat könyvtára,Nyíregyháza, 2018.

ISBN 978-615-5916-01-4

Kilenc kép - kilenc találkozás

8-16. p.

(Színes fotóval a hátsó borítón)

In: KozmaPolisz 80.

Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára

(Szerk.: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Kocsis Zsófia)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019.

ISBN 978-963-218-811-8 (Printed)

ISBN 978-963-318-812-5 (Online)

tendenciák az oktatásban működő

civil szervezetek szabályozásában

171-184. p.

IN: A HISTORIKUS VÁR NEGYEDSZÁZADAI

(szerk.: Molnár Sándor)

Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám muzeális gyűjteménye, Vaja 2019.

ISBN 978-963-88741-4- 6. 206-209. p.

Levélféle Molnár Sándornak

(összegző visszatekintés)

In: Bessenyei Almanach

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve 2019

Nyíregyháza, 2020.

ISSN 1788-7607

költőkkel a világ körül

79-91 és 154. p.

szamos menti templomok közt

134-137 és 153. p.

In: előítéletesség nélkül – szakmai tisztességgel

Lektorált tanulmánykötet Dr. Fábián Gergely 60. születésnapja tiszteletére

Szerk.: R. Fedor Anita

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 2021.

ISBN978-963-490-303-1.

A házasság és a család védelmével kapcsolatos rendelkezések

Szent lászló úgynevezett I. törvénykönyvében

281-302. p..

In: Bessenyei Almanach

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve 2020-2021

Nyíregyháza, 2022.

ISSN 1788-7607

középkori falképeink titokzatos világa

– néhány emblematikus példa szabolcs-szatmár-beregből

94-109. p., 145. p.

In: szabolcs a történelmi emlékhely

Szerk.: Deák Attila – Kollár Tibor

Vidék Kincse Egyesület Szabolcs 2022.

(A könyv megjelenését támogatta: Agrárminisztérium – Hungarikum Bizottság.)

ISBN: 978-615-82240-0-0

szabolcs városában szent zsinat tartatott

32-51. p.

In: Bessenyei Almanach

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve 2022

Nyíregyháza, 2022.

ISSN 1788-7607

Baktalórántháza középkori temploma,

s annak feltárt falképei

Bessenyei Almanach 2022

46-62. p.

Vissza a menühöz