Könyvek

A civil szféra

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

(Két lektorált tanulmánnyal)

[60 p.]

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány kiadványa

Nyíregyháza, 1999.

ISSN1215-7686

ISBN 963 03 9208 9

A non-profit

szervezetek joga

(Lektorált jogi szakkönyv)

[120 p.]

Möbius, 2001.

Utánnyomás: 2002.

A Nyíregyházi Főiskola által sokszorosítva: 2003-2007

ISBN 963 009025 2

A civil (nonprofit) szervezetek

jogi szabályozása

Távoktatási tankönyv

(Lektorált)

[77 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

Jogszabály-gyűjtemény

A civil szervezetek joga tantárgyhoz

Oktatási segédlet

(Lektorált)

[160 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből

Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 2.

(Lektorált főiskolai kari jegyzet)

[155 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2004.

A társadalmi szervezetek joga

Egészségügyi főiskolai jegyzetek 8.

(Lektorált főiskolai kari jegyzet)

[154 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

Az alapítványok joga

Egészségügyi kari jegyzetek 13.

(Lektorált egyetemi kari jegyzet)

[176 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2008.

Zöld könyv

Környezetvédelmi tanulmányok 1998-2011

(Lektorált tanulmányok)

[168 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-29-3

Titkot rejtő műemlékek

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok 1999-2011

(Lektorált tanulmányok)

[188 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-30-0

Alapítványok az iskolákban

(Lektorált)

[232 p.]

MPKKI, 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

Alapítványok az iskolákban

(Lektorált)

[CD-n]

[232 p.]

MPKKI, 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

A gyermek és a bűn

Tanulmányik a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből

Egészségügyi kari jegyzetek 16.

(Lektorált)

[163 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2012.

ISBN 978 963 318 271 0

Titkot rejtő városok

Műemlékvédelmi-, művészet- és kultúrtörténeti írások 1999-2012

[220 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-36-6.

A közhasznú szervezetek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 19.

(lektorált)

[164 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2013.

ISBN 978 963 318 393 9.

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem

Tanulmányok és interjúk 1999-2014

(A tanulmányok a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és a szakfolyóiratok szerkesztőségei

által lektoráltattak.)

[112 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2014.

ISBN 978 963 9694 55 2.

A GYÁMSÁG joga

Egészségügyi kari jegyzetek 22.

(lektorált)

[121 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2014.

ISBN 978 963 318 422 6

titkot rejtő vidékek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2010-2015

[204 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-69-9.

értékmentő(ben)

Műemlékvédelmi írások, tanulmányok és tudósítások

[130 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-74-3.

Az egyesületek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 31.

Lektorált kari jegyzet

[253 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2015.

ISBN 978-963-318-534-6.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

[244 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694-78-1

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

Második kiadás!

[242 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694-78-1

mi lett veled közalapítvány?

Tanulmányok a közalapítvány intézményéről

Egészségügyi kari jegyzetek 33.

Lektorált kari jegyzet

(angol és német nyelvű absztrakttal)

[147 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2016.

ISBN 978 963 318 579 7

adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához

Egészségügyi kari jegyzetek 36.

Lektorált kari jegyzet

(angol és német nyelvű absztrakttal)

[213 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2017.

ISBN 978 963 318 634 3

eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről és fotózásról 1999-2017

[174 p.]

(angol nyelvű összefoglalóval)

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-615-5788-01-7

Második (bibliofil) kiadásban: 2018.

[176 p.]

ISBN 978-615-5788-01-7

A mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok

a Felső-Tisza-vidékről

[148 p.]

(angol nyelvű összefoglalóval)

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-615-5788-07-9

Második (bibliofil) kiadásban: 2018.

[148 p.]

ISBN 978-615-5788-07-9

Harmadik kiadásban: 2018.

[148 p.]

ISBN 978-615-5788-07-9

a gyermekvédelem és a jog

[108 p.]

(Lektorált tanulmánykötet, angol és német nyelvű absztrakttal)

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-34-5

a gyermek védelmében

a gyermeki jogoktól a hatósági intézkedésekig

Egészségügyi kari jegyzetek 41.

Lektorált kari jegyzet

(angol és német nyelvű absztrakttal)

[150 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019.

ISBN 978-963-318-83-09

ONCE UPON A TIME

Papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history

[98 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019

ISBN 978-615-5788-38-3

TALÁLKOZÁSOK

Beszédek és beszélgetések

[72 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020

ISBN 978-615-5788-37-6

Tíz falat lengyelország – világörökségekkel fűszerezve

Műemlékvédelmi, művészeti és kultúrtörténeti írások 2006-2020

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020

ISBN 978-615-5788-43-7

titkot rejtő világörökségek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2009-2020

[228 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-963-9694-47-5.

Második kiadásban:

ISBN 978-615-5788-52-9.

Oktatás, iskola, alapítvány

Lektorált szakkönyv

[126 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2020

ISBN 978-588-45-1

titkot rejtő templomok

Műemlékvédelmi és művészettörténeti írások

a Felső-Tisza-vidék szakrális építészetéről és falképeiről

[222 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-615-5788-53-6

szabolcs városában szent zsinat tartatott

I. László király 1092-es törvénykönyve

Lektorált jogtörténeti szakkönyv

[84 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2021

ISBN 978-615-5788-58-1

titkot rejtő Ázsia

Műemlékvédelmi és művészet- és kultúrtörténeti írások

[235 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-59-8

tanulmányok

szabolcs-szatmár-bereg középkori falképeiről

(37 fotóval)

[89 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-71-0

találkozások 2.

Beszédek és beszélgetések a közelmúltból

[70 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-69-7

kontinentális kalandozások

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

[196 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-77-2

Mesebeli Afrika

Kalandozások a Gibraltári-szorostól a Jóreménység fokáig

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

127 műemlék- és természetfotóval

[246 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-88-8

Ausztrália, új-zéland és egy csöpp óceánia

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 83 fotóval

[156 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-89-5

Jog, iskola, alapítvány

Az iskolai alapítványok világa

[177 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-

amerikai utazások

kanadától a tűzföldig

151 fotóval

[290 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-6812-8

helyszíni szemle 2

Jog- és művészettörténeti tanulmányok

88 fotóval

(angol nyelvű absztrakttal)

[230 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-8490-6.

Második (bibliofil) kiadás

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-8490-6.

Az iskolai alapítványok

jogi és interdiszciplináris nézőpontból

Lektorált egyetemi kari jegyzet

[182 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2024.

ISBN 978-963-615-127-0

ISBN 978-963-615-128-7 (pdf)

Napkeleti kalandozások

Japántól Vietnámig

108 fotóval

[210 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2024.

ISBN 978-615-6743-00-8

kaukázusi kalandozások

105 fotóval

[186 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2024.

(Előkészületben)

Vissza a menühöz