Róla (1992–2004)

Civil Hírlevél

Egyesületi Élet

Index-Kelet

Kelet-Magyarország

Ki kicsoda – Fontos emberek lexikona

Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Kerszöv

Nyíregyházi Városvédő Egyesület huszonöt éve

Ügyészségi Értesítő

Ügyészségi Közlöny

Vox Humana

Zámbó Géza: A gyermekvédelmi gyámság

 

A Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos pályázaton pályaművük alapján a következők részesültek díjban és elismerésben: I. díj: Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei főügyész-helyettes „A gyámsági jog és a gyámügy újraszabályozása a kiegyezés utáni kodifikációs folyamatokban.” című pályamunkájáért.

Ügyészségi Közlöny, 1992/7-8. szám
Ügyészségi Értesítő, 1992/2-3. szám

Díjak és elismerések – A Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következők részesültek díjazásban és elismerésben: I. díj „A közalapítványról és jogi szabályozásának problémáiról” című pályamunkájáért Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes.

Ügyészségi Közlöny, 1995/6. szám

Környezetvédelmi ankétot tartottak tegnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Szakága szervezésében, melyen a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek) képviselői (polgármester, jegyző, főiskolai tanár, tájvédelmi körzetvezető, egyesületi elnökök, kuratóriumi titkárok) vettek részt. Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes tájékoztatást adott a környezetvédelemmel kapcsolatos jogalkotás eredményeiről, különös tekintettel az ügyészség szerepére a környezetvédelemben.

Kelet-Magyarország, 1998. január 14.

Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle idei első száma. Már önmagában az is öröm, hogy nincs veszélyben a folyóirat megjelenése. De az első szám rögtön igazi csemegét is kínál, mert olvashatunk egy fejezetet Moldova György a megyéről készülő könyvéből… Ugyanígy tartalmaz megszívlelendő megállapításokat és továbbgondolásra érdemes adatokat Sipos László dolgozata a megyében működő alapítványokról és egyesületekről.

Kelet-Magyarország, 2000. március 2.

„Civilházi képzések – Az e néven indított előadássorozat nyitó rendezvénye lesz június 20-án 14.30-kor Mátészalkán a polgármesteri Hivatalban. A Sipos László megyei főügyész-helyettes által előadott téma: a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, kht-k) felelősségi kérdései; az egyesületek, alapítványok vezetőinek jogi felelőssége polgári jogi és büntetőjogi értelemben.”

Kelet-Magyarország, 2000. június 20.

„Civilházi képzések – Az e néven indított ingyenes előadássorozat második rendezvénye lesz június 21-én 15 órától Nyíregyházán, az Európa Házban (Bencs-villa). Sipos László megyei főügyész-helyettes előadásának témája: a civil szervezetek felelősségi kérdései; az egyesületek, alapítványok vezetőinek jogi felelőssége polgári jogi és büntetőjogi értelemben.”

Kelet-Magyarország, 2000. június 21.

„X. évfolyamába lépett az Egyesületi Élet, amely fontos küldetésként vállalta a rendszerváltás kezdetén a megye értelmiségének a folyamatos tájékoztatását; az egyesületi demokrácia és nyilvánosság védelmét… A legutóbb megjelent 40. szám a gazdag híranyag mellett tudományos közleménynek is helyet ad: dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes a közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok átalakulásának problémáit taglalja.”

Egyesületi Élet, 2000. július (2000/2. szám)

„A Nyírségi Civilház előadásokat, konzultációkat szervezett a megyei alapítványok és egyesületek számára „Civilházi képzések” elnevezéssel. Június 6-án a Kisvárdai Városi Könyvtárban dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes tartott előadást A civil szervezetek felelősségi kérdései címmel. A neves szakember az Egyesületi Életben már három cikket is írt a nonprofit szervezetekről és a közhasznú szervezetté alakulás jogi problémáiról. Ezúttal az egyesületek vezető tisztségviselőinek, a kuratóriumok tagjainak jogi felelősségét mutatta be polgári és büntetőjogi értelemben. Az előadást konzultáció követte.”

Civil Hírlevél, 2000. július

Sipos László, Dr. jogász, Nyíregyháza, 1960. jún. 14. T.: JATE ÁJTK, Szeged 1978–1983, Európai Uniós tanulmányok 1999–2000.É.:1983-tól dolgozik az ügyészségen. 1985-ben, a jogi szakvizsga után – ügyészi kinevezést kapott. 1986-tól főügyészségi ügyész, 1992-től megyei főügyész-helyettes lett, aki vezeti a magánjogi- és közigazgatási szakágat. 1993-tól a DOTE óraadó tanára (nonprofit szervezetek joga, gyermek- és ifjúságvédelem joga). A Pedagógiai Intézetben vezetői munkajogi ismereteket oktat. Közel 40 magánjogi tudományos konferencia előadója, elnöke volt. Több tudományos pályázaton nyert díjat.F. m.:„Civil szféra” c. könyve, 60 publikációja jelent meg, melyek közül hét a „CD Jogtár”-ba is bekerült.H.:utazás, fotózás, távoli kultúrák, művészetek.C.:4400 Nyíregyháza, Toldi u. 28., Tel.: 42/318-508.

Ki kicsoda – Fontos emberek lexikona - Greger-Biográf Kiadó, 2001.

Ügyészek kitüntetése – Az Ügyészség Napja alkalmából ez évben is elismeréseket adott át Dr. Polt Péter legfőbb ügyész. Megyénkből a budapesti ünnepségen Kozma Sándor díjat vette át Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes.

Kelet-Magyarország, 2001. június 12.

Dr. Sipos László részére széles körű, elméleti felkészültséggel megalapozott, közel két évtizedes, kiemelkedő ügyészi és vezetői munkája, valamint oktató- és tudományos tevékenysége elismeréseként a Kozma Sándor díjat adományozom. Budapest, 2001. évi június hó 10. napján Dr. Polt Péter, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze

Kozma Sándor-díj okirata

Fontos eszköz még – ahogy ezt Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettes is leírta az Ügyészek Lapja 1999. évi 5. számában – a közvélemény formálása, a környezetvédelmi ügyészi tevékenység szélesebb körben történő megismertetése miatt, a környezetvédelmi tárgyú vizsgálatok megállapításainak, az ügyészi intézkedéseknek, a kezdeményezett perek eredményeinek „publikálása”, a közvélemény tájékoztatása.

Bándi Gyula szerk.: Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység, 2001.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Kerszöv, 276. p.

A Város- és Faluvédők Szövetsége (VFSZ) XX. Országos Találkozójára és Közgyűlésére 2001. augusztus 15. és 18. között került sor. (…) A Nyíregyházi Főiskola előadótermében ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a találkozó. A résztvevőket köszöntötte Labossa Gusztáv, az egyesület elnöke, dr. Balogh Árpád a Nyíregyházi Főiskola rektora, dr. Szabó Péter a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára… A köszöntők után plenáris ülés következett, melyen dr. Nagy Mihály, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának főosztályvezetője az új műemlékvédelmi törvény életbelépése után bekövetkezett változásokról beszélt. Rövid szünet után a szekciókat bemutató előadások hangzottak el, majd ebéd után a szekcióülések következtek. A résztvevők négy szekcióban tanácskozhattak: 1. A jövő a jelen természetes gyermeke (elnök: dr. Hanusz Árpád); 2. Az épített környezet védelme, katasztrófavédelem (elnök: Hidegkuti László); 3. Civil szervezetek és az épített környezet védelme (elnök: dr. Sipos László); 4. Nemzetközi tapasztalatok testvérvárosainkban (elnök: Almássy Katalin). Este a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében kulturális műsort rendeztek, amelyet megtisztelt jelenlétével dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr is.

Nyíregyházi Városvédő Egyesület huszonöt éve 1987-2012
NYVE 2012, ISBN 978-963-88105-4-0

A Soros Alapítvány is támogatja azt a jövő év január 10-től sorra kerülő betegjogi tanfolyamot, melyet a nyíregyházi Szocio East Egyesület szervez, s amire máris lehet jelentkezni. A kurzus 40 órás és elsősorban olyan civil szervezeti munkatársaknak szól, akik különböző betegcsoportok, egészségkárosodottak érdekképviseletét látják el… A képzés valamennyi hallgatója kézhez kapja Dr. Sipos László Nonprofit szervezetek jogi szabályozása című könyvét, valamint a témához kapcsolódó jegyzeteket.

Kelet-Magyarország, 2002. december 27.

A Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont 2003. januárban a Soros Alapítvány támogatásával 40 órás Betegjogi tanfolyamot hirdetett, elsősorban olyan civil szervezetek munkatársai számára, amelyek különböző betegcsoportok, illetve egészségkárosodottak érdekképviseletét látják el. (…) Az ismeretek átadásában a következő előadók működtek közre: Dr. Marsi Edit, Dr. Mádi Sarolta, Dr. Mezősi Pál, Dr. Sipos László. Számunkra nagyon megnyerő volt az előadásmód, mely közvetlen, szakmailag igen magas szintű tudásról és ismeretanyagról tanúskodott. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettünk a tanfolyamon és igyekszünk a megszerzett ismereteket minél szélesebb körben hasznosítani. A tanfolyam zárásaként a részvételt igazoló tanúsítványok átvétele 2003. március 13-án ünnepélyes keretek között történt…

Vox Humana, 2003.

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Falunapot Tiszaeszláron…
A program (2003.) július 12-én, szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik a Tájház előtt, ahol
Juhász Imre, a település polgármestere mond köszöntőt…, majd 10 órátólDr. Sipos László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye főügyész-helyettese nyitja meg azt a fotó- ésdokumentumkiállítást, amelyet a magyar igazságszolgáltatás történetébőlDr. Nagy Károlyállított össze és rendezett. A tárlat a falunapot követően július 14. és 18. között naponta 8-tól 16 óráig várja a látogatókat.

Index-Kelet, 2003. július 8.

A gyámság intézményének sajátos megjelenéseként fogja fel Sipos László Mátyás 1485. évi dekrétumainak 2. cikkelyét, amely a nádort, mint az ország örökösének gyámját vagy gondnokát (tutor vel curator) említi (Dr. Sipos László: i. m. 40. p.). A nádor a trónörökös kiskorúsága esetén gyakorolta e tisztségét, tehát vita nélkül megjelenik a gyámság differentia specificája: az atyai hatalom nélkül maradt kiskorúról való gondoskodás.”

Zámbó Géza: A gyermekvédelmi gyámság
Szeged, 2004. 17-18. p.

NOSZA-projekt - Civilek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban: Esély a párbeszédre? 2004. június 9. Budapest, Hotel Flamenco. Résztvevők: … Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság…

Nonprofit Szektor Analízis, www.nosza.hu

A legfőbb ügyész 2004. július 1. napjával Dr. Sipos László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész-helyettest „címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész” címben részesítette.

Ügyészségi Közlöny, 2004/8. szám

Címadományozás – Dr. Polt Péter, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze – kiváló munkavégzésükre tekintettel – Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettesnek „címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész”, a Nyíregyházi Városi Ügyészség tisztviselőjének, Botos Antalnénak pedig tanácsosi címet adományozott.

Kelet-Magyarország, 2004. július 27.

Vissza a menühöz