Tanulmányok

Acta Medicinae et Sociologica

Bessenyei Almanach

Család, Gyermek, Ifjúság

Debreceni Egyetem kiadványai

Educatio

Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi Szemle

Intranet (Legfőbb Ügyészség)

Jegyző és Közigazgatás

KozmaPolisz 80

Környezetvédelem

Köznevelés

Műemlékvédelem

ÖKO

Pro Futuro

Új Pedagógiai Szemle

Ügyészek Lapja

Ügyészségi Értesítő

stb.

1992

1.

A gyámsági jog és a gyámügy újraszabályozása a kiegyezés utáni kodifikációs folyamatban

Ügyészségi Értesítő 1992/2-3, 39-48. p.

1996

2.

A közalapítványokról és jogi szabályozásának problémáiról

Ügyészek Lapja 1996/4, 9-20. p.

3.

Újra az alapítványi jogról

Ügyészek Lapja 1996/5, 86-87. p.

4.

néhány gondolat a román ügyészi szervezetről

annak alkotmányos helyzetéről

Ügyészek Lapja 1996/6, 98-102.

1998

5.

A környezetvédelem és az ügyészség

ÖKO 1998./3-4, 86-92. p.

1999

6.

Az iskolai alapítványokról – ügyészi szemmel

Köznevelés 1999/9, 7. p.

7.

Kulturális alapítványok

Egyesületi Élet 1999/2, 2-3. p.

8.

Az ügyészi kereset, mint a környezetvédelem új eszköze

Környezetvédelem 1999/11-12, 91-96. p.

9.

Kulturális alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Falu Város Régió 1999/4, 17-18. p.

10.

A civil szféra és a műemlékvédelem - ügyészi szemmel

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 1999/3, 149-154 p.

11.

Ügyészi eszközök a talajvédelemben

Törvényességi eszközökkel a természet- és környezetvédelemért

Talajvédelem 1999/1-2, 10-15. p.

12.

Europa Nostra-díj Sonkád templomának

Falu Város Régió 1999/7, 21-22. p.

13.

Jogharmonizáció az uniós joganyaggal

Ügyészek Lapja 1999/4, 37-48. p.

14.

Kulturális egyesületek

Egyesületi Élet 1999/4, 3-4. p.

15.

A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Ügyészek Lapja 1999/5, 37-50. p.

16.

Alapítványok a gyermek- és ifjúságvédelemben

Család Gyermek Ifjúság 1999/6, 22-23. p.

2000

17.

A kisszekeresi református templom helyreállítása

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/1, 31-35. p.

18.

Alapítványok és egyesületek

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/1, 53-64. p.

19.

Alapítványok az iskolában

Új Pedagógiai Szemle 2000/2, 92-95. p.

20.

Kulturális egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

(angol nyelvű rezümével)

Falu Város Régió 2000/2, 27-28. p.

21.

A közhasznú szervezetek átalakulási problémáiról

Egyesületi Élet 2000/1, 2.-4. p.

22.

A talajvédelmi bírság törvényességi kérdései

Talajvédelem 2000/1-2, 21-25. p.

23.

A laskodi református templom

Egy korai Szent László-legenda freskó

(angol, német, francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/5, 279-285. p.

24.

A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2000/3, 25-29. p.

25.

Szent László-freskók a laskodi református templomban

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/4, 397-401 p.

26.

A civil szervezetek felelősségi kérdéseiről

Egyesületi Élet 2000/3, 3. p.

27.

Az állatvédelem és a civil szféra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

ÖKO 2000/3-4, 97-100 p.

2001

28.

A gyermekkori bűnözésről

Köznevelés 2001/33-34, 23. p.

2002

29.

A gyermek- és ifjúságvédelem jogi szabályozásának kezdetei

[10 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2002.

30.

A gyámság intézményének újraszabályozása a XIX. század jogrendszereiben

[28 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2002.

31.

Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2002/2, 23-28. p.

32.

Egy barokk kastély az Észak-Nyírségben

A tuzséri Lónyay-kastély

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2002/4, 429-432 és 457. p

33.

A civil szféra és az épített környezet védelme

(Egy szlovákiai környezet- és műemlékvédelemmel kapcsolatos konferencián és a falu- és városvédők országos találkozóján elhangzott előadás anyaga)

Értékmentő 2002/6, 10-11. p.

2003

34.

A gyámság és a gyámügy a feudális magyar magánjogban

[33 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2003.

2005

35.

A gyermekbűnözés sajátosságai – a gyermek mint áldozat

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2005/3, 292-306. p.

36.

A gyermek mint áldozat

Köznevelés 2005/11, 20-21. p.

2006

37.

Gyügye református temploma

Értékmentő 2006/2, 10. p.

38.

A gyermekbűnözés és sajátosságai

Új Pedagógiai Szemle 2006/3, 53-56. p.

39.

Észrevételek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztéséről szóló – irányelveire

Civilinfo

Összefogás honlap

2007

40.

Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről

Ügyészek Lapja 2007/1, 5-21. p.

41.

Europa Nostra-díjas templomaink

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2007/2, 235-239. p.

42.

tézisek az „alapítványok az iskolákban…” című phd-értekezéshez

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [22 p.]

43.

alapítványok az iskolákban…

Doktori (Ph.D.) értekezés

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [319 p.]

www.dea.lib.unideb.hu

2008

44.

Újonnan feltárt Árpád-kori falképek

Értékmentő 2008/2, 15-16. p.

45.

A lónyai gótikus falképek

Értékmentő 2008/3, 16-17. p.

46.

volt egyszer egy közalapítvány

Ügyészek Lapja 2008/4, 33-44. p.

47.

tudományos alapítványok és egyesületek szabolcs-szatmár-bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2008/4, 537-544. p.

48.

A feledés homályába merülve…
gótikus falképek a nyírségben

Örökség 2008/11, 18-19. p.

49.

Pedagógiai programok az iskolai alapítványok céljaiban és tevékenységében

Educatio 2008/3, 443-449. p.

50.

Főügyészségi tapasztalatok a fogyasztóvédelemben

Fogyasztóvédelem 2008/11, 19. p.

2009

51.

Iskolai alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Pedagógiai Műhely 2009/1, 58-62. p.

52.

gondolatok a lónyai románkori és gótikus falképek ikonográfiájáról

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2009/2, 269-275. p.

53.

a gyógyszer- és A termékfelelősség

Fogyasztóvédelmi Szemle 2009/3, 93. p.

54.

A gyermek mint áldozat
avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása

Új Pedagógiai Szemle 2009/8-9, 209-215. p.

2010

55.

A reneszánsz kései virágai – a 17. századi lónyai freskók

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2010/1, 137-141. p.

56.

A törvényesség érdekében, az igazság nevében

Jegyző és Közigazgatás 2010/1, 54. p.

57.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. május, 37-42. p.

58.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai – II. rész

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. június, 32-35. p.

59.

Alapítványok és alapítóik

Új Pedagógiai Szemle 2010/10-11-12, 3-17. p.

2011

60.

Gyermekkorú elkövetők

Köznevelés 2011/4, 10. p.

61.

The protection of environment, the law and the prosecution

In: Zöld Könyv, Örökségünk Könyvkiadó 2011, 159-165. p.

62.

Márokpapi temploma

Értékmentő 2011/2, 12-13. p.

63.

A bűnözés és a drog – kriminológiai szemszögből

Acta Medicinae et Sociologica, 2011/2. 89-94. p.

ISSN 2062-0284

(Külön kari füzetben is megjelent! 10 p.)

2012

64.

A drogbűnözés sajátosságaI

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) honlapja (6 p.)

www.kef.hu

65.

Adalékok a civil szféra új szabályozásához

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. (23 p.)

66.

Az egyesületek Ptk-beli új szabályai

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. (2 + 8 p.)

67.

A civil szervezetek törvényességi ellenőrzéséről

(A 2012. február 17-én, Nyíregyházán, a Városháza Krúdy termében megtartott területi jogi, pénzügyi konferencián elhangzott előadás írásbeli változata)

Civil Hírnök 2012, továbbá: In: Titkot rejtő városok 47-52. p.

2014

68.

A gyermekjogok és a gyermekvédelem

Digitális oktatási segédanyag

[27 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2014.

69.

az új ptk negyedik könyvéhez

A 2014. március 4. napján, Budapesten megtartott négyórás előadáshoz készített digitális oktatási segédanyag

[60 dia]

Intranet, 2014.

70.

harmonisation of law and consumer protection

In: Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem, Örökségünk Könyvkiadó 2014, 97-101. p.

71.

megjegyzések a büntethető gyermekkorúak kapcsán

(angol nyelvű absztrakttal)

Pro Futuro 2014/2, 140-143. p.
www.profuturo.lib.unideb.hu

2015

72.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[30 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

(2015-ben közzétéve az Archívumban is! Megjelent a Docplayer-en is!)

73.

A Civil Szféra
(
a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[19 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

74.

új határkő a civil szférában: 2016. 03. 15.

Digitális oktatási segédanyag

[46 dia]

Debreceni Egyetem – Fortis Alapítvány, 2015.

Közzétéve az alapítvány honlapján (www.fortisalapitvany.hu) is.

75.

gyermekbűnök, közerkölcsök

(angol nyelvű összefoglalóval)

Acta Medicinae et Sociologica 2015/6, 43-56. p.

2016

76.

A gyermekvédelem alapfogalmai

Digitális oktatási segédanyag

[11 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

77.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[31 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.
(Közzétéve az Archívumban is!)

78.

A Civil Szféra
(
a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[23 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

79.

A civil szervezetek aktuális törvényességi kérdései

A X. Nyíregyházi Jogi és Pénzügyi konferencián 2016. február 22-én elhangzott előadás prezentációja (egyben oktatási segédanyag, melyet az ott képviselt több mint száz civil szervezet elektronikus úton kapott meg)

[29 dia]

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza, 2016.

80.

tíz év után…

A közalapítványok joga 2016-ban

In: Mi lett veled közalapítvány? Tanulmányok a közalapítvány jogintézményéről

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2016, 110-129. p.

2017

81.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[43 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.
(Közzétéve az Archívumban is!)

82.

A Civil Szféra a gyermekvédelemben

(a jogi alapok)
Digitális oktatási segédanyag

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

83.

családjog

MÜK digitális oktatási segédanyag

[74 dia]
Legfőbb Ügyészég, Intranet 2017.

84.

A nonprofit szervezetek joga
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[38 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

85.

Az egészségügy határtudományai III.

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi tanár mesterszak számára

[92 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

2018

86.

A nonprofit szervezetek joga

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi szakok számára

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2018.

87.

in memoriam palmyra

(tanulmány)

Bessenyei Almanach 2017.

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2018. 13-23. p. (További fotók: 123. p.)

88.

a keresetlevél visszautasítása hiánypótlási felhívás kiadásának mellőzésével…

[38 dia]
Legfőbb Ügyészég, Intranet 2018.

2019

89.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[42 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2019.
(Közzétéve az Archívumban is!)

90.

tendenciák az oktatásban működő

civil szervezetek szabályozásában

(Angol nyelvű absztrakt: Trends in the regulation of non-governmental organisations operating in education)

In: KozmaPolisz 80. - Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára

(Szerk.: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Kocsis Zsófia)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019. 171-184. p., 294-295. p.

ISBN 978-963-218-811-8 (Printed)

ISBN 978-963-318-812-5 (Online)

Vissza a menühöz