Publikációk

Kronologikus lista

1992

1.

A gyámsági jog és a gyámügy újraszabályozása a kiegyezés utáni kodifikációs folyamatban

Ügyészségi Értesítő 1992/2-3, 39-48. p.

1994

2.

Egy főügyészség nemzetközi kapcsolatairól

Ügyészek Lapja 1994/5, 58-60. p.

1996

3.

A közalapítványokról és jogi szabályozásának problémáiról

Ügyészek Lapja 1996/4, 9-20. p.

4.

Újra az alapítványi jogról

Ügyészek Lapja 1996/5, 86-87. p.

5.

A nagykárolyi városi ügyészség avatásán - néhány gondolat a román ügyészi szervezetről, annak alkotmányos helyzetéről

Ügyészek Lapja 1996/6, 98-102. p.

1998

6.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei környezetvédelmi ankétról

Ügyészek Lapja 1998/2, 72-74. p.

7.

A környezetvédelem és az ügyészség

ÖKO 1998./3-4, 86-92. p.

1999

8.

Az iskolai alapítványokról – ügyészi szemmel

Köznevelés 1999/9, 7. p.

9.

Kulturális alapítványok

Egyesületi Élet 1999/2, 2-3. p.

10.

Az ügyészi kereset, mint a környezetvédelem új eszköze

Környezetvédelem 1999/11-12, 91-96. p.

11.

Kulturális alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Falu Város Régió 1999/4, 17-18. p.

12.

A civil szféra és a műemlékvédelem - ügyészi szemmel

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 1999/3, 149-154 p.

13.

Ügyészi eszközök a talajvédelemben

Törvényességi eszközökkel a természet- és környezetvédelemért

Talajvédelem 1999/1-2, 10-15. p.

14.

Europa Nostra-díj Sonkád templomának

Falu Város Régió 1999/7, 21-22. p.

15.

A japán oktatási rendszerről

Köznevelés 1999/31, 8-9. p.

16.

Jogharmonizáció az uniós joganyaggal

Ügyészek Lapja 1999/4, 37-48. p.

17.

Kulturális egyesületek

Egyesületi Élet 1999/4, 3-4. p.

18.

A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Ügyészek Lapja 1999/5, 37-50. p.

19.

Jogharmonizáció az uniós joganyaggal

In: Európa és a magyar közigazgatás

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999, 167-176. p.

ISBN 963 224 376 5.

20.

A civil szféra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány kiadványa

Nyíregyháza, 1999. [60 p.]

ISBN 963 03 9208 9.

21.

Alapítványok a gyermek- és ifjúságvédelemben

Család Gyermek Ifjúság 1999/6, 22-23. p.

2000

22.

A kisszekeresi református templom helyreállítása

(angol, német és francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/1, 31-35. p.

23.

Alapítványok és egyesületek

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/1, 53-64. p.

24.

Alapítványok az iskolában

Új Pedagógiai Szemle 2000/2, 92-95. p.

25.

Kulturális egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

(angol nyelvű rezümével)

Falu Város Régió 2000/2, 27-28. p.

26.

A közhasznú szervezetek átalakulási problémáiról

Egyesületi Élet 2000/1, 2.-4. p.

27.

A talajvédelmi bírság törvényességi kérdései

Talajvédelem 2000/1-2, 21-25. p.

28.

A laskodi református templom

Egy korai Szent László-legenda freskó

(angol, német, francia nyelvű rezümével)

Műemlékvédelem 2000/5, 279-285. p.

29.

Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

(recenzió)

Műemlékvédelem 2000/5, 319-320. p.

30.

A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2000/3, 25-29. p.

31.

Szent László-freskók a laskodi református templomban

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000/4, 397-401 p.

32.

A civil szervezetek felelősségi kérdéseiről

Egyesületi Élet 2000/3, 3. p.

33.

Az állatvédelem és a civil szféra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

ÖKO 2000/3-4, 97-100 p.

2001

34.

A frissen megjelent Vaja-monográfia

(recenzió)

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2001/3, 364-365. p.

35.

Tanácsok civil szervezeteknek,avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil ALMANACH 2001

Nyíregyháza, 2001. 13-14. p.

ISBN 963 00 74990

36.

A gyermekkori bűnözésről

Köznevelés 2001/33-34, 23. p.

37.

A non-profit szervezetek joga

Lektorált szakkönyv

[120 p.]

Möbius, 2001.

ISBN 963 009025 2

2002

38.

A civil (nonprofit) szervezetek jogi szabályozása

Távoktatási tankönyv

[77 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

39.

Jogszabály-gyűjtemény a Civil szervezetek joga tantárgyhoz

Oktatási segédlet

[160 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, 2002.

40.

A gyermek- és ifjúságvédelem jogi szabályozásának kezdetei

[10 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2002.

41.

A gyámság intézményének újraszabályozása a XIX. század jogrendszereiben

[28 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2002.

42.

Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség

Ügyészek Lapja 2002/2, 23-28. p.

43.

Egy barokk kastély az Észak-Nyírségben

A tuzséri Lónyay-kastély

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2002/4, 429-432 és 457. p

44.

Tanácsok alakuló falu- és városvédő egyesületeknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

Értékmentő 2002/6, 9. p.

45.

A civil szféra és az épített környezet védelme

(Egy szlovákiai környezet- és műemlékvédelemmel kapcsolatos konferencián és a falu- és városvédők országos találkozóján elhangzott előadás anyaga)

Értékmentő 2002/6, 10-11. p.

2003

46.

Németül és franciául is...

Kelet-Magyarország, 2003. február 14.

47.

A gyámság és a gyámügy a feudális magyar magánjogban

[33 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa, 2003.

48.

Tanácsok civil szervezeteknek, avagy mire figyeljünk a bejegyeztetés kapcsán

In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil ALMANACH 2003

Nyíregyháza, 2003. 13-14. p.

ISSN 224 37 54

2004

49.

Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből

Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 2.

Lektorált kari jegyzet

[155 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2004.

2005

50.

A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények alakulása és a gyermekbűnözés specifikumai

In: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Tudományos Közleményei III. 2005, 147-162 p.

ISSN: 1589-1860

51.

A gyermekbűnözés sajátosságai – a gyermek mint áldozat

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2005/3, 292-306. p.

52.

Kulturális örökség napjai Berzétén

Értékmentő 2005/5-6, 7. p.

53.

A gyermek mint áldozat

Köznevelés 2005/11, 20-21. p.

2006

54.

Gyügye református temploma

Értékmentő 2006/2, 10. p.

55.

A gyermekbűnözés és sajátosságai

Új Pedagógiai Szemle 2006/3, 53-56. p.

56.

Lublini útinapló

Polonia Węgierska 2006/7, 18. p.

57.

A Báthoriak korát idézik Nyírbátorban

Értékmentő 2006/5, 12. p.

58.

Kulturális örökség napok 2006. – a Bodrogközben

Értékmentő 2006/5, 13. p.

59.

A gyermekbűnözés – és kutatásának problémái

Tudományos előadások - Egészségügyi Főiskolai jegyzetek 7.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006. 5-15. p.

60.

Krakkó, Krakkó

Polonia Węgierska 2006/11, 16. p.

61.

Észrevételek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztéséről szóló – irányelveire

Civilinfo, 2006.

Összefogás honlap

62.

A társadalmi szervezetek joga

Egészségügyi főiskolai jegyzetek 8.

Lektorált kari jegyzet

[154 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

2007

63.

Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről

Ügyészek Lapja 2007/1, 5-21. p.

64.

Varsó, 2007. Pünkösd

Polonia Węgierska 2007/7, 16. p.

65.

Europa Nostra-díjas templomaink

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2007/2, 235-239. p.

66.

tézisek az „alapítványok az iskolákban…” című phd-értekezéshez

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [22 p.]

67.

alapítványok az iskolákban…

Doktori (Ph.D.) értekezés

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola, Debrecen 2007. [319 p.]

www.dea.lib.unideb.hu

2008

68.

Lengyelország nemzeti parkjai

Polonia Węgierska 2008/1, 17. p

69.

Újonnan feltárt Árpád-kori falképek

Értékmentő 2008/2, 15-16. p.

70.

A lónyai gótikus falképek

Értékmentő 2008/3, 16-17. p.

71.

volt egyszer egy közalapítvány

Ügyészek Lapja 2008/4, 33-44. p.

72.

Sziléziai ipari műemlékek

Polonia Węgierska 2008/8, 9. p.

73.

örmény egyházi emlékek nyomában a közel-keleten

Armenia 2008/4, 24-25. p.

74

Az alapítványok joga

Egészségügyi kari jegyzetek 13.

Lektorált kari jegyzet

[176 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2008.

75.

tudományos alapítványok és egyesületek szabolcs-szatmár-bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2008/4, 537-544. p.

76.

A feledés homályába merülve…
gótikus falképek a nyírségben

Örökség 2008/11, 18-19. p.

77.

Pedagógiai programok az iskolai alapítványok céljaiban és tevékenységében

Educatio 2008/3, 443-449. p.

78.

Főügyészségi tapasztalatok a fogyasztóvédelemben

Fogyasztóvédelem 2008/11, 19. p.

2009

79.

Iskolai alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Pedagógiai Műhely 2009/1, 58-62. p.

80.

bem aleppóban

Polonia Węgierska 2009/2, 15. p.

81.

költők és könyvtárak
perzsiai pillanatok, emlékek

KKH - a megyei könyvtárak lapja 2009/2, 23-24. p.

82.

gondolatok a lónyai románkori és gótikus falképek ikonográfiájáról

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2009/2, 269-275. p.

83.

Az álmok és a valóság

avagy az iskolai alapítványok céljai és tényleges tevékenységük

In: Professori Salutem - Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére

Debrecen 2009, 191-204. p.

ISBN: 978-963-473-273-0.

84.

a gyógyszer- és a termékfelelősség

Fogyasztóvédelmi Szemle 2009/3, 93. p.

85.

a nyíregyházi környezetvédelmi ankétról

Ügyészek Lapja 2009/3-4, 35-38. p.

86.

Kulturális örökség napjai a Felső-tisza-vidéken

Értékmentő 2009/4-5, 4-5. p.

87.

A gyermek mint áldozat
avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása

Új Pedagógiai Szemle 2009/8-9, 209-215. p.

2010

88.

A reneszánsz kései virágai – a 17. századi lónyai freskók

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2010/1, 137-141. p.

89.

Örmények perzsiában

Armenia 2010/1, 2-3. és 29-31. p.

90.

A törvényesség érdekében, az igazság nevében

Jegyző és Közigazgatás 2010/1, 54. p.

91.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. május, 37-42. p.

92.

A civil szervezetek működésének törvényességi tapasztalatai – II. rész

(A 2010. március 17. napján, Nyíregyházán megtartott regionális konferencián elhangzott előadás írásos változata)

Civil Hírnök 2010. június, 32-35. p.

93.

középkori templomok a felső-tisza-vidéken

(recenzió)

Értékmentő 2010/2, 9-11. p.

94.

sába fÖldjén

Jemeni fotóalbum

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2010.

ISBN 978-963-9694-23-1

95.

ősi örmény templomok

ancient armenien churches

uralte armenische kirchen

Örményországi fotóalbum

[68 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2010.

ISBN 978-963-9694-26-2

96.

the characteristics of childhood deliquency and the difficulties of this type of research

In: Twenty Years of Health Care Education and Social Sciences

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. 2010, 126-133. p.

97.

Alapítványok és alapítóik

Új Pedagógiai Szemle 2010/10-11-12, 3-17. p.

2011

98.

Gyermekkorú elkövetők

Köznevelés 2011/4, 10. p.

99.

Zöld könyv

- Környezetvédelmi tanulmányok 1998-2011

[168 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-29-3

100.

The protection of environment, the law and the prosecution

In: Zöld Könyv, Örökségünk Könyvkiadó 2011, 159-165. p.

101.

Nemzeti parkokban, Japánban

Nyírségi Gondolat 2011/2, 20-21. p.

102.

Wrocław, a világörökségek városa

Nyírségi Gondolat 2011/4, Címlap és 18. p.

103.

Tibet

Égiek és földiek, hegyek és kolostorok

[104 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-31-6

104.

TibeT

The supernal and the earthly, mountains and monasteries

[100 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-32-3

105.

Titkot rejtő műemlékek

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok 1999-2011.

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[188 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2011.

ISBN 978-963-9694-33-0

106.

Márokpapi temploma

Értékmentő 2011/2, 12-13. p.

107.

Örmény katedrális Lembergben

Armenia 2011/5, 29. p.

108.

A bűnözés és a drog – kriminológiai szemszögből

Acta Medicinae et Sociologica 2011/2, 89-94. p.

ISSN 2062-0284

(Külön kari füzetben is megjelent! 10 p.)

109.

Alapítványok az iskolákban

Lektorált szakkönyv (angol és német nyelvű absztrakttal)

[232 p.]

MPKKI, 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

(CD-n is megjelent!)

2012

110.

A drogbűnözés sajátosságaI

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) honlapja, 2012. [6 pp.]

www.kef.hu

111.

Angkor – templomcsodák a dzsungelben

Nyírségi Gondolat 2012/1-2, Címlap, 24. és 48. p.

112.

Adalékok a civil szféra új szabályozásához

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. [23 p.]

113.

Az egyesületek Ptk-beli új szabályai

Oktatási segédanyag

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012. [2 + 8 p.]

114.

Angkor

Fotóalbum 2000-2012

[112 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2012.

ISBN 978-963-9694-35-4..

115.

világörökségek és nemzeti parkok lengyelországban

Nyírségi Gondolat 2012/6-7, 26-27. és 52. p.

116.

ősi bolgár kolostorok

Nyírségi Gondolat 2012/8, Címlap, 20. és 39. p.

117.

a trákok nyomában

Nyírségi Gondolat 2012/9-10, 20. és 52. p.

118.

…És a khmerek

Fotóalbum 2000-2012

(angol nyelvű absztrakttal)

[96 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2012.

ISBN 978-963-9694-40-8.

119.

vaja – múzeumok éjszakáján

Értékmentő 2012/2, 12-13. p.

120.

a heidelbergi egyetemen

Nyírségi Gondolat 2012/11-12, 27. p.

121.

A GYERMEK ÉS A BŰN

Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből

Egészségügyi kari jegyzetek 16. (angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[163 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2012.

ISBN 978 963 318 271 0

122.

A civil szervezetek törvényességi ellenőrzéséről

(A 2012. február 17-én, Nyíregyházán, a Városháza Krúdy termében megtartott területi jogi, pénzügyi konferencián elhangzott előadás írásbeli változata)

Civil Hírnök 2012, továbbá: In: Titkot rejtő városok 47-52. p.

2013

123.

titkot rejtő városok

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 1999-2012.

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[220 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-42-2.

124.

díszletek az örökkévalóságnak

Dupla fotósalbum

[210 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-47-7.

125.

ibánok közt, borneón

Nyírségi Gondolat 2013/3-4, 50-51. p.

126.

brunei, a béke hajléka

Nyírségi Gondolat 2013/5-6, Címlap, 26-27. p.

127.

sorsfotók

Élet(mű)album 1988-2013

[104 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2013.

ISBN 978-963-9694-48-4.

128.

műemlékes szemmel, bolognában

Nyírségi Gondolat 2013/9-10, Címlap, 41. p.

129.

szlovénia – a műemlékvédelem napos oldala

Nyírségi Gondolat 2013/11-12, Címlap, 36. p.

130.

A közhasznú szervezetek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 19.

Lektorált kari jegyzet (angol és német nyelvű absztrakttal)

[164 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2013.

ISBN 978 963 318 393 9.

2014

131.

salvadorban, a maja birodalom legdélebbi vidékén

Nyírségi Gondolat 2014/1-2, Címlap, 26. p.

132.

A gyermekjogok és a gyermekvédelem

Digitális oktatási segédanyag

[27 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2014.

133.

az új ptk negyedik könyvéhez

A 2014. március 4. napján, Budapesten megtartott négyórás előadáshoz készített digitális oktatási segédanyag

[60 dia]

Intranet, 2014.

134.

abu szimbel, az átköltöztetett barlangtemplom

Nyírségi Gondolat 2014/3-4, 25. és 52. p.

135.

ilona, a szent császárné

In: Csillag és… A Nyírségi Gondolat könyvtára 2014, 292-294. p.

ISBN: 978-963-89964-1-1.

HU-ISSN 2064-0129.

136.

uluru

Nyírségi Gondolat 2014/5-6, Címlap, 26. p.

137.

sorsfotók 2

Élet(mű)album 1987-2014

[104 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2014.

ISBN 978-963-9694-53-8.

138.

tiahuanaco, a titokzatos kultuszközpont

Nyírségi Gondolat 2014/7-8, 25. p.

139.

Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem

Tanulmányok és interjúk 1999-2014.

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[112 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2014.

ISBN 978 963 9694 55 2.

140.

harmonisation of law and consumer protection

In: Jogharmonizáció és fogyasztóvédelem, Örökségünk Könyvkiadó 2014, 97-101. p.

141.

dárdzsilingben, kőrösi csoma sándor sírjánál

Nyírségi Gondolat 2014/9-10, Címlap, 26-27. p.

142.

English- Hungarian Social Work Dictionary /

magyar-angol szociális munka értelmező szótár

Szerk.: Thomas Lawson, Andrea Toldi, Gergely Fábián

(A civil társadalom, a gyermekvédelem, a gyermekbántalmazás, az erőszak a családban, a távoltartás témaköreinek, továbbá a szenvedélybetegségek jogi vonatkozásainak szócikkei…)

[303 + 302 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet, 2014.

ISBN 978 963 473 721 6.

143.

A gyámság joga

Egészségügyi kari jegyzetek 22.

Lektorált kari jegyzet (angol és német nyelvű absztrakttal)

[121 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2014.

ISBN 978 963 318 422 6.

144.

sárkányok földjén

Nyírségi Gondolat 2014/11-12, 26-27. p.

145.

megjegyzések a büntethető gyermekkorúak kapcsán

(angol nyelvű absztrakttal)

Pro Futuro 2014/2, 140-143. p.
www.profuturo.lib.unideb.hu

146.

gyermekbűnök, közerkölcsök

In: Útközben – A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 - Absztraktok

Tudományos konferencia Nyíregyháza, 2014.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar kiadványa 2014, 35. p.

2015

147.

arcok és sorsok

Dupla fotósalbum

[212 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978-963-9694-61-3.

148.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[30 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

149.

A Civil Szféra
(
a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[19 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

150.

Kőkorszaki emlékek nyomában

Nyírségi Gondolat 2015/1-2, Címlap és 25. p.

151.

tudósítás a világ első parlamentjéről

Nyírségi Gondolat 2015/3-4, Címlap és 26. p.

152.

wales-i várak

Nyírségi Gondolat 2015/5-6, Címlap és 8. p.

153.

titkot rejtő vidékek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2010-2015.

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[204 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978 963 9694 69 9.

154.

palmyra, végveszélyben…

Nyírségi Gondolat 2015/7-8, Címlap és 29. p.

155.

cédrusok és antik romok - libanonban

Nyírségi Gondolat 2015/9-10, Címlap és 30. p.

156.

a családjog kérdései

In: Párkapcsolat és gyermekvállalás a családi életre nevelésben – 30 órás kurzus tananyaga tanárjelölt hallgatók részére (szerk.: Engler Ágnes; lektorált tananyag)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2015, 63-78. p.

ISBN 978 963 473 848 0

157.

az örök város új csodái

Nyírségi Gondolat 2015/11-12, Címlap és 31. p.

158.

értékmentő(ben)

Műemlékvédelmi írások, tanulmányok, tudósítások

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[130 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2015.

ISBN 978 963 9694 74 3.

159.

új határkő a civil szférában: 2016. 03. 15.

Digitális oktatási segédanyag

[46 dia]

Debreceni Egyetem – Fortis Alapítvány, 2015.

Közzétéve az alapítvány honlapján (www.fortisalapitvany.hu) is.

160.

gyermekbűnök, közerkölcsök

(angol nyelvű összefoglalóval)

Acta Medicinae et Sociologica 2015/6, 43-56. p.

HU-ISSN 2062-0284

161.

Az egyesületek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 31.

(angol nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[253 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2015.

ISBN 978 963 218 534 6.

2016

162.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[244 pp.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 78 1.

163.

világörökségek a felvidéken

Nyírségi Gondolat 2016/1-2. Címlap és 28. p.

164.

A gyermekvédelem alapfogalmai

Digitális oktatási segédanyag

[11 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

165.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[31 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.
(Közzétéve az Archívumban is!)

166.

A Civil Szféra
(
a Jogi Alapok)
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[23 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

167.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

Második kiadás!

[242 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 78 1.

168.

A civil szervezetek aktuális törvényességi kérdései

A X. Nyíregyházi Jogi és Pénzügyi konferencián 2016. február 22-én elhangzott előadás prezentációja (egyben oktatási segédanyag, melyet az ott képviselt több mint száz civil szervezet elektronikus úton kapott meg)

[29 dia]

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza, 2016.

169.

San Juan, a spanyolok karib-tengeri bástyája

Nyírségi Gondolat 2016/3-4. Címlap és 31. p.

170.

Világörökségek nyomában, ománban

Nyírségi Gondolat 2016/5-6. Címlap és 30-31. p.

171.

in memoriam palmyra

Fotóalbum

(angol nyelvű összefoglalóval)

[76 p.]

Második kiadásban is!

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978-963-9694-83-5.

172.

borobudur és prambanan

Nyírségi Gondolat 2016/7-8. Címlap és 30-31. p.

173.

Teotihuacan és a maya romvárosok

Nyírségi Gondolat 2016/9-10. Címlap és 30-31. p.

174.

mi lett veled közalapítvány?

Tanulmányok a közalapítvány intézményéről

Egészségügyi kari jegyzetek 33.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[147 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2016.

ISBN 978 963 318 579 7.

175.

erdélyországban járva

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2016/3. 59-61. p.

ISSN 0230-3639

176.

gyermek(sors)fotók

Fotóalbum 1994-2016

(angol nyelvű összefoglalóval)

[92 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 84 2.

177.

Nemzeti parkokban, új-zélandon

Nyírségi Gondolat 2016/11-12. Címlap és 30-31. p.

2017

178.

toledo, a három kultúra városa

Nyírségi Gondolat 2017/1-2. Címlap és 30-31. p.

179.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[43 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.
(Közzétéve az Archívumban is!)

180.

A Civil Szféra a gyermekvédelemben

(a jogi alapok)
Digitális oktatási segédanyag

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

181.

családjog

MÜK digitális oktatási segédanyag

[74 dia]
Legfőbb Ügyészég, Intranet 2017.

182.

A nonprofit szervezetek joga
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[38 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

183.

veszélyben a nagy korallzátony

Nyírségi Gondolat 2017/3-4. Címlap és 32. p.

184.

in memoriam palmyra

Fotóalbum

(angol nyelvű összefoglalóval)

[76 p.]

Harmadik kiadás!

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-83-5.

185.

az eltűnt idő nyomában

Fotóalbum, interjúkkal

(angol nyelvű összefoglalóval)

[153 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-94-1.

186.

In memoriam Palmyra - The destroyed World Heritage

Photo album

(angol nyelvű)

[64 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-96-5

187.

agra – egy könnycsepp az örökkévalóság arcán

Nyírségi Gondolat 2017/5-6. Címlap és 32. p.

188.

adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához

Egészségügyi kari jegyzetek 36.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[213 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2017.

ISBN 978-963-318-634-3

189.

Nepál, az ezer templom országa

Nyírségi Gondolat 2017/7-8. Címlap és 32-33. p.

190.

világörökségek közt, srí lankán

Nyírségi Gondolat 2017/9-10. Címlap és 30-31. p.

191.

sába fÖldjén

Jemeni fotóalbum

Második kiadás!

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978-963-9694-23-1

192.

eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról 1999-2017

(angol nyelvű összefoglalóval)

[174 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2017.

ISBN 978 615 5788 01 7

193.

Az egészségügy határtudományai III.

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi tanár mesterszak számára

[92 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

194.

Marokkó királyi városai

Nyírségi Gondolat 2017/11-12. Címlap és 32-33. p.

195.

palmyra emlékére / in memoriam palmyra

In: A Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium Évkönyve 2016/2017.

(szerk.: Béres Tímea, Lajtosné Krajnyák Éva)

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Igazgatósága, Nyíregyháza, 2017. 212-214. p. (További fotók: 52., 130., 132. p.)

2018

196.

eltűnt idő

Beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról 1999-2017

(angol nyelvű összefoglalóval)

2. bibliofil kiadás

[176 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 01 7

197.

világörökségek nyomában, a balkánon

Nyírségi Gondolat 2018/1-2. Címlap és 32-33. p.

198.

a mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

199.

A nonprofit szervezetek joga

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi szakok számára

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2018.

200.

arabia felix? veszélyeztetett világörökségek közt

Nyírségi Gondolat 2018/3-4. Címlap és 32-33. p.

201.

és mi lett aleppóval?

Nyírségi Gondolat 2018/3-4. 34. p.

202.

a mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

2. bibliofil kiadás

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

203.

kairó, a kultúrák találkozóhelye

Nyírségi Gondolat 2018/5-6. címlap, 32-33. p.

204.

in memoriam palmyra

Fotóalbum

(angol nyelvű összefoglalóval)

[76 p.]

Negyedik, bibliofil kiadás!

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-963-9694-83-5.

205.

a mosolygó szentek földjén

Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

3. kiadás

[148 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978 615 5788 07 9.

206.

in memoriam palmyra

(tanulmány)

Bessenyei Almanach 2017.

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2018. 13-23. p. (További fotók: 123. p.)

207.

a keresetlevél visszautasítása hiánypótlási felhívás kiadásának mellőzésével…

[38 dia]
Legfőbb Ügyészég, Intranet 2018.

208.

fokföldtől a viktória-vízesésig

Nyírségi Gondolat 2018/7-8. Címlap, 32-33. p.

209.

nagy-zimbabwe

Nyírségi Gondolat 2018/7-8. 33. p.

210.

világörökségek a selyemút mentén

Nyírségi Gondolat 2018/9-10. Címlap, 32-33. p.

211.

sába fÖldjén

Jemeni fotóalbum

Harmadik kiadás!

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-963-9694-23-1

212.

A szumátrai orángutánoktól a komodói sárkányokig

Nyírségi Gondolat 2018/11-12. Címlap, 32-33. p.

213.

on sheba’s land

Photo album

(angol nyelvű)

[116 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2018.

ISBN 978-615-5788-14-7

214.

Kilenc kép - kilenc találkozás

In: Találkozások (antológia) A Nyírségi Gondolat könyvtára 2018, 8-16. p.

(Színes fotóval a hátsó borítón)

ISBN 978-615-5916-01-4

HU ISSN 2064-0129

2019

215.

Középkori templomtúrán, Szatmárban

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/1. 38-41. p.

ISSN 0230-3639

216.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermekvédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[42 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2019.
(Közzétéve az Archívumban is!)

217.

bronzkori templomok, máltán

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. Címlap, 34-35. p. (+Sipos László-fotó 68. p.)

218.

fatemplomok a beszkidekben

Nyírségi Gondolat 2019/1-2. 34. p.

219.

a glaciares nemzeti parkban

Nyírségi Gondolat 2019/3-4. Címlap, 34. p.

220.

perszepolisz

Az időtlenség oszlopai

Fotóalbum

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-19-2

221.

persepolis

the columns of timelessness

Photo album

(angol nyelvű)

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-20-8

222.

Húsvét-sziget, avagy Rapa Nui

Nyírségi Gondolat 2019/5-6. Címlap, 34-35. p.

223.

tendenciák az oktatásban működő

civil szervezetek szabályozásában

(Angol nyelvű absztrakt: Trends in the regulation of non-governmental organisations operating in education)

In: KozmaPolisz 80. - Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára

(Szerk.: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Kocsis Zsófia)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019. 171-184. p., 294-295. p.

ISBN 978-963-218-811-8 (Printed)

ISBN 978-963-318-812-5 (Online)

224.

tabula gratulatoria - köszöntő

KozmaPolisz 80. Debrecen, 2019. 299-300. p.

ISSN 2060-2596 (Printed)

ISSN 2064-6046 (Online)

225.

Megnyitóbeszéd Erdős Attila „Tokiói pillanatok” című kiállítása elé

Váci Mihály Művelődési Központ, 2019

www.galeria.vacimuv.hu

226.

tallinn kincsei

Nyírségi Gondolat 2019/7-8. Címlap, 34-35. p.

227.

Levélféle Molnár Sándornak

(összegző visszatekintés)

In: A historikus vár negyedszázadai

(szerk.: Molnár Sándor)

Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám muzeális gyűjteménye, Vaja 2019. ISBN 978-963-88741-4- 6. 206-209. p.

228.

a gyermekvédelem és a jog

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált tanulmánykötet

[108 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2019.

ISBN 978-615-5788-34-5

229.

Kincses Erdély

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/3. 41-45. p.

(6 fotóval)

ISSN 0230-3639

230.

Ayutthaya, az ősi thai főváros

Nyírségi Gondolat 2019/9-10. Címlap, 34-35. p.

231.

a gyermek védelmében

a gyermeki jogoktól a hatósági intézkedésekig

Egészségügyi kari jegyzetek 41.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[150 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019.

ISBN 978-963-318-83-09

232.

iszfahán, a világörökségek városa

Nyírségi Gondolat 2019/11-12. Címlap, 34-35. p.

233.

ONCE UPON A TIME

Papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history

[98 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2019

ISBN 978-615-5788-38-3

2020

234.

ókori csodák közt, tunéziában

Nyírségi Gondolat 2020/1-2. Címlap, 34-35. p.

235.

TALÁLKOZÁSOK

Beszédek és beszélgetések

[72 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2020.

ISBN 978-615-5788-37-6

236.

Tíz falat lengyelország – világörökségekkel fűszerezve

Műemlékvédelmi, művészeti és kultúrtörténeti írások 2006-2020

[76 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2020.

ISBN 978-615-5788-43-7

237.

szent györgy titokzatos temploma, Zajtán

Nyírségi Gondolat 2020/3-4. 16. p.

238.

pszkov, a legújabb világörökség

Nyírségi Gondolat 2020/3-4. Címlap, 34-35. p.

239.

titkot rejtő világörökségek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2009-2020

[228 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-615-5788-47-5.

240.

Oktatás, iskola, alapítvány

(lektorált jogi szakkönyv)

[126 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-615-5788-45-1

241.

BIELSKO-BIAŁA, A „KIS BÉCS”

Nyírségi Gondolat 2020/5-6. Címlap, 34-35. p. és a 68. p.

242.

költőkkel a világ körül

Bessenyei Almanach 2019

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2020.79-91. p. és 154. p.

ISSN 1788-7607

243.

szamos menti templomok közt

Bessenyei Almanach 2019

A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2020.134-137. p. és 153. p.

ISSN 1788-760

244.

templomok erdejében

(Burma, az arany országa)

Nyírségi Gondolat 2020/7-8. Címlap, 34-35. p.

245.

titkot rejtő világörökségek

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 2009-2020

[228 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

Második kiadás!

ISBN 978-615-5788-52-9.

246.

S már sáfrány leplét borította földre a Hajnal…

Nyírségi Gondolat 2020/9-10. Címlap, 34-35. p.

247.

My Son, a Cham Birodalom szíve

Nyírségi Gondolat 2020/11-12. Címlap, 34-35. p.

248.

Tussal és ecsettel – Zsadányi zsolt kiállítása elé

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2020/4. 169-171. p.

249.

titkot rejtő templomok

Műemlékvédelmi és művészettörténeti írások a Felső-Tisza-vidék szakrális építészetéről és falképeiről

[222 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-615-5788-53-6

2021

250.

a végtelen fény buddhájánál

Nyírségi Gondolat 2021/1-2. Címlap, 34. p.

251.

Tussal és ecsettel – Zsadányi zsolt kiállítása elé

Ibrányi Hírlap 2021/2. 10. p.

252.

Szent lászló szabolcsi törvénykönyve

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2021/1. 3-10. p.

ISSN: 1216-092X

253.

Petra, a világcsoda

Nyírségi Gondolat 2021/3-4. Címlap, 34-35. p.

254.

Szabolcs városában szent zsinat tartatott

I. László király 1092-es törvénykönyve

[84 p.]

Örökségünk Könyvkiadó 2021.

ISBN 978-615-5788-58-1

255.

IComos-díj máriapócs középkori templomának

Kelet-Magyarország, 2021. május 21.

256.

Szikkim, a himalája gyöngye

Nyírségi Gondolat 2021/5-6. Címlap, 34-35. p.

257.

a házasság és a család védelmével kapcsolatos rendelkezések szent lászló úgynevezett I. törvénykönyvében

In: Előítéletesség nélkül – szakmai tisztességgel

(Lektorált tanulmánykötet Dr. Fábián Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: R. Fedor Anita)

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza, 2021. ISBN 978-963-490-303-1. 281-302. p.

258.

titkot rejtő ázsia

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

(angol nyelvű absztrakttal)

[235 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-59-8.

259.

moldáviában jártam

Nyírségi Gondolat 2021/7-8. Címlap, 34-35. p.

260.

jézustól szent lászlóig

Középkori falképek Szabolcs-Szatmár-Beregből

(fotóalbum)

[71 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-70-3

261.

tanulmányok szabolcs-szatmár-bereg középkori falképeiről

(37 fotóval)

[89 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-71-0

262.

egy korty madeira

Nyírségi Gondolat 2021/9-10. Címlap, 34-35. p.

263.

TALÁLKOZÁSOK 2.

Beszédek és beszélgetések a közelmúltból

[70 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-69-7

264.

jézustól szent lászlóig

Középkori falképek Szabolcs-Szatmár-Beregből

(fotóalbum)

2. bővített kiadás!

[77 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2021.

ISBN 978-615-5788-72-7

265.

az atlasz hegység titkai közt

Nyírségi Gondolat 2021/11-12. Címlap, 34-35. p.

266.

máriapócs középkori temploma – avagy gondolatok egy icomos-díj kapcsán

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2021/3. 13-18. p.

267.

13 fotó belinszky etelka: 100 éve született dancs lajos című cikkéhez

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2021/4, 26-34. p.

ISSN 0230-3639

2022

268.

A nonprofit szervezetek joga
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[38 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2022.

269.

egy hét sydneyben

Nyírségi Gondolat 2022/1-2. Címlap, 34-35. p.

270.

Jézustól szent lászlóig

Középkori falképek Szabolcs-Szatmár-Beregből

3. bibliofil kiadás!

[80 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-84-0.

271.

középkori falképeink titokzatos világa

– néhány emblematikus példa szabolcs-szatmár-beregből

Bessenyei Almanach 2020-2021

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve, Nyíregyháza, 2022. 94-109. p., 145. p.

ISSN 1788-7607

272.

A PTK negyedik könyve: a családjog

MÜK digitális oktatási segédanyag

[84 dia]
Legfőbb Ügyészég, Magyar Ügyészképző Központ 2022.

273.

kontinentális kalandozások

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

[196 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-77-2

274.

aucklandi útinapló

Nyírségi Gondolat 2022/3-4. Címlap, 34-35. p.

275.

buenos airesben

Nyírségi Gondolat 2022/5-6. Címlap, 34-35. p.

276.

gorlicében járt a lengyel-magyar baráti társaság

www.nyiregyhaza.hu, 2022. június 3

Kelet-Magyarország, 2022. június 7.

277.

gorlice: a fény és a temetők városa

Nyírségi Gondolat 2022/7-8. Címlap, 34-35. p.

278.

Mesebeli Afrika

Kalandozások a Gibraltári-szorostól a Jóreménység fokáig

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások

127 műemlék- és természetfotóval

[246 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-88-8

279.

Ausztrália, Új-Zéland és egy csöpp Óceánia

Műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások 83 fotóval

[156 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-89-5

280.

a nagyhét és a húsvét emblematikus jelenetei

szabolcs-szatmár-bereg középkori falképein

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2022/2. 69-77. p. (Színes fotókkal a címlapon és a hátsó borítón)

ISSN: 1216-092X

281.

vendégségben a leszálló sárkánynál

Nyírségi Gondolat 2022/9-10. Címlap, 34-35. p.

282.

zenei kalandozások budapesten, a magyar zene házától az eiffel műhelyházig

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2022/3, 37-38. p.

ISSN 0230-3639

283.

Bem apó nyomában

Barátság (kulturális és közéleti folyóirat) 2022. november

www.nemzetisegek.hu, 2022. november 4.

284.

Bem apó nyomában jártunk

Kelet-Magyarország, 2022. november 14.

285.

jézustól szent lászlóig

Középkori falképek Szabolcs-Szatmár-Beregből

(fotóalbum)

4. kiadás!

[72 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-90-1.

286.

in memoriam palmyra

Fotóalbum

[74 p.]

Hatodik, frissített kiadás!

Örökségünk Könyvkiadó, 2022.

ISBN 978-615-5788-92-5.

287.

egy rokokó vándorfestő nyomában

Nyírségi Gondolat 2022/11-12. 34-35. p.

288.

szabolcs városában szent zsinat tartatott

In: Szabolcs a történelmi emlékhely

(Szerk.: Deák Attila – Kollár Tibor)

Vidék Kincse Egyesület Szabolcs 2022. (A könyv megjelenését támogatta: Agrárminisztérium – Hungarikum Bizottság.) 32-51. p.

ISBN: 978-615-82240-0-0

289.

Baktalórántháza középkori temploma,

s annak feltárt falképei

Bessenyei Almanach 2022

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve. Nyíregyháza, 2022. 46-62. p.

ISSN 1788-7607

2023

290.

jog, iskola, alapítvány

Lektorált jogi szakkönyv

[177 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN: 978-615-01-7622-2

291.

DÉL-Lengyelország csodái közt

Nyírségi Gondolat 2023/1-2. Címlap, 34-35. p.

292.

amerikai utazások

kanadától a tűzföldig

151 fotóval

[290 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-6812-8

293.

angkor

Fotóalbum

[108 p.]

2. (bibliofil) kiadás!

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-6811-1

294.

zvomu razem – nyíregyháza
Újra együtt - nyíregyháza

Polonia Węgierska, 2023/3-4. 66-67. p.

295.

Kalandok a kajmán-szigeteken

Nyírségi Gondolat 2023/3-4. 34-35. p.

296.

fatemplomok kincsei között

Kelet-Magyarország, 2023. június 29.

297.

12 műemlékfotó a szemlében

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2023/1. Címlap, 5., 103., 106-112., 114., 116. p.

ISSN: 1216-092X

298.

vulkánok és világörökségek - nicaraguában

Nyírségi Gondolat 2023/5-6. Címlap, 34-35. p.

299.

séta a fatemplomok között
spacer wŚród drewnianych koŚcioŁów

Polonia Węgierska, 2023/5-6. 80. p.

300.

nyíregyházán vendégünk volt

sinka krisztina operaénekesnő

A Magyar Kodály Társaság Hírei, 2023/2. 26-28. p.

301.

templomokban, kastélyokban, lengyelországban

Nyírségi Gondolat 2023/7-8. Címlap, 34-35. p.

302.

helyszíni szemle 2

Jog- és művészettörténeti tanulmányok

(angol nyelvű absztrakttal)

[230 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-8490-6.

303.

a mekong mentén

Nyírségi Gondolat 2023/9-10. Címlap, 34-35. p.

304.

egy titokzatos krisztus-falkép, nyírturán

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2023/2. 85-90. p.

ISSN: 1216-092X

305.

az inle-tó titokzatos világa

Nyírségi Gondolat 2023/11-12. . Címlap, 34-35. p.

306.

helyszíni szemle 2

Jog- és művészettörténeti tanulmányok

(angol nyelvű absztrakttal)

2. (bibliofil) kiadás

[230 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2023.

ISBN 978-615-01-8490-6.

2024

307.

csontváry nyomában, a szentföldön

Bessenyei Almanach 2023

A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság Évkönyve. Nyíregyháza, 2024. 99-118. és 153-154. p.

ISSN 1788-7607

308.

A PTK negyedik könyve: a családjog

MÜK digitális oktatási segédanyag

[83 dia]
Legfőbb Ügyészég, Magyar Ügyészképző Központ 2024.

309.

a grúz hadiúton

Nyírségi Gondolat 2024/1-2. Címlap, 34-36. p.

310.

Az iskolai alapítványok

jogi és interdiszciplináris nézőpontból

Lektorált egyetemi kari jegyzet

[182 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2024.

ISBN 978-963-615-127-0

ISBN 978-963-615-128-7 (pdf)

311.

az ararát tövében

Nyírségi Gondolat 2024/3-4. Címlap, 34-35. p.

312.

Napkeleti kalandozások
Japántól Vietnámig

108 fotóval

[210 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2024.

ISBN 978-615-6743-00-8

313.

a tűz országában

Nyírségi Gondolat 2024/5-6. Címlap, 34-35. p.

314.

kaukázusi kalandozások

105 fotóval

[186 p.]

Summa Pont Könyvkiadó, 2024.

(Előkészületben)

Vissza a menühöz