A docens

 • 1990-től tart jogi tárgyú előadásokat felsőoktatási- és továbbképzési intézményekben;

 • 1993-tól óraadó tanár a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, ahol a gyermekvédelem és a nonprofit szervezetek joga tárgyakat tanítja, nappali és levelező tagozaton egyaránt;

 • 1999-től 2002-ig részt vett a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a Szent István Egyetem távoktatási programjának kidolgozásában, melynek kapcsán „A civil (non-profit) szervezetek jogi szabályozása" címmel tankönyvet írt, és oktatási segédanyagként jogszabály-gyűjteményt állított össze;

 • 2003 márciusától - sikeres pályázat után - docens, kapcsolt közalkalmazotti jogviszony keretében;

 • 2006 februárjától tagja a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének;

 • 2007-ben a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjában a „Civil szféra és a jog” címmel tartott előadásokat;

 • 2008 februárjában summa cum laude eredménnyel védte meg PhD-disszertációját, nyáron lett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja;

 • 2009 januárjától tagja az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának, szeptembertől pedig a Debreceni Egyetem Kari Tudományos Tanácsadó Bizottságának. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából – az indoklás szerint magas szintű kutatói és tudományos munkájáért, valamint a példaértékű oktatói-kutatói magatartása elismeréseként –dr. Kövér András-díjjal tüntették ki;

 • 2010-ben az OGYI szervezésében orvosoknak és védőnőknek tartott előadást, Budapesten;

 • 2011-ben a kilenc európai egyetem által indított SOWOSEC mesterszak felvételi bizottságának elnöke, majd oktatója. Az alapítványokkal foglalkozó PhD-disszertációja önálló kötetben, drogbűnözéssel kapcsolatos tanulmánya pedig az Acta Medicinae et Sociologicában látott napvilágot;

 • 2012-ben a civil szféra új szabályozásához kapcsolódóan jelent meg két oktatási segédanyaga, továbbá „A gyermek és a bűn” címmel a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témakörét taglaló kari jegyzete, ettől az évtől kéri föl a polgári jogi záróvizsga bizottság elnökének a Károli Gáspár Református Egyetem;

 • 2013-ban kidolgozta a gyermekvédelem joga tantárgy elektronikus vizsgakérdéseit, év végén pedig napvilágot látott „A közhasznú szervezetek joga” című kari jegyzete;

 • 2014-ben közreműködött az Interdiszciplináris közösségi munka szakirány beindításában, ahol a nonprofit szervezetek jogának előadója. Digitális oktatási segédanyagot készített a gyermekvédelem jogához, megjelent „A gyámság joga” című hatodik kari jegyzete. Előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencián, melynek absztraktja külön kari kiadványban jelent meg;

 • 2015-ben három újabb digitális oktatási segédanyagot készített, a DE családi életre nevelés kurzusához a jogi modulokat írta meg. Kisvárdán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Van Esély Közhasznú Egyesület szervezésében a drogbűnözésről, a Nyíregyházi Főiskolán pedig a gyermekvédelem jogtörténetéről tartott előadást. Dékáni felkérésre – mint bizottsági tag - a docensi pályázatokat véleményezte. A nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök - szakmai és tudományos munkája elismeréseképpen - a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki, októberben pedig átvehette a DE-EK Jubileumi Ezüstérmét. Az év végén jelent meg új kari jegyzete, „Az egyesületek joga” címmel;

 • 2016-ban aktualizálta és kiegészítette oktatási segédanyagait, de készített újat is. A DE gyakorló pedagógusok számára szervezett családi életre nevelés kurzusához megírta a jogi modulokat. Megjelent a közalapítványokról írt kari jegyzete;

 • 2017-ben beindította az egészségügy határtudományai c. tantárgyat, a gyermekvédelem és a civil szervezetek joga tárgyaihoz digitális oktatási segédanyagokat készített, „Adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához” címmel napvilágot látott kilencedik kari jegyzete;

 • 2018-ban az egészségügyi szakos hallgatók számára készített digitális oktatási segédanyagot (12.), előadásokat tartott a Debreceni Akadémiai Bizottságban. Dékáni felkérésre – mint bizottsági tag - a docensi pályázatokat véleményezte;

 • 2019-ben frissítette digitális oktatási segédanyagait, majd felkérésre plenáris előadást tartott a Debreceni Egyetem Ünnepi Konferenciáján. Az ennek alapját képező tanulmány kötetben is megjelent, majd pedig a tizedik kari jegyzete, „A gyermek védelmében” címmel;

 • 2020-ban „Oktatás, iskola, alapítvány” címmel jelent meg könyve, melyre egy új speciális kollégium épül...

Tankönyvek, jegyzetek,
oktatási segédanyagok

1.

A non-profit szervezetek joga

Lektorált jogi szakkönyv

[120 p.]

Möbius, 2001.

ISBN 963 009025 2

2.

A civil (nonprofit) szervezetek
jogi szabályozása

Távoktatási tankönyv

[77 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja

Salgótarján, 2002.

3.

Jogszabály-gyűjtemény
A civil szervezetek joga tantárgyhoz

Oktatási segédlet

[160 p.]

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja

Salgótarján, 2002.

4.

A gyermek- és ifjúságvédelem
jogi szabályozásának kezdetei

[10 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa 2002.

5.

A gyámság intézményének újraszabályozása
A XIX. század jogrendszereiben

[28 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa 2002.

6.

A gyámság és a gyámügy
a feudális magyar magánjogban

[33 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának sokszorosított kiadványa 2003.

7.

Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből

Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 2.

Lektorált kari jegyzet

[155 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2004.

8.

A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények alakulása és a gyermekbűnözés specifikumai

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Tudományos Közleményei III.

[147-162 p.]

Nyíregyháza, 2005.

ISSN: 1589-1860

9.

A gyermekbűnözés - és kutatásának problémái

In: Tudományos előadások

Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 7.

[5-15. p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

hu-issn. 1589-1860

10.

A társadalmi szervezetek joga

Egészségügyi Főiskolai Jegyzetek 8.

Lektorált kari jegyzet

[154 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

11.

Az alapítványok joga

Egészségügyi Kari Jegyzetek 13.

Lektorált kari jegyzet

[176 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2008.

12.

The characteristics of childhood deliquency and the difficulties of this type of research

In: Twenty Years of Health Care Education and Social Sciences

[126-133 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2010.

13.

Adalékok a civil szféra új szabályozásához

Oktatási segédanyag

[23 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012.

14.

Az egyesületek ptk-beli új szabályai

Oktatási segédanyag

[2+8 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2012.

15.

A gyermek és a bűn

Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből

Egészségügyi kari jegyzetek 16.

Lektorált kari jegyzet

[163 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2012.

ISBN 978 963 318 271 0

16.

A közhasznú szervezetek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 19.

Lektorált kari jegyzet

[164 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2013.

ISBN 978 963 318 393 9.

17.

A gyermekjogok és a gyermekvédelem

Digitális oktatási segédanyag

[27 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2014.

18.

English- Hungarian Social Work Dictionary /

magyar-angol szociális munka értelmező szótár

Szerk.: Thomas Lawson, Andrea Toldi, Gergely Fábián

A civil társadalom, a gyermekvédelem, a gyermekbántalmazás, az erőszak a családban, a távoltartás témaköreinek, továbbá a szenvedélybetegségek jogi vonatkozásainak szócikkei

[303 + 302 p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet, 2014.

ISBN 978 963 473 721 6.

19.

A gyámság joga

Egészségügyi kari jegyzetek 22.

Lektorált kari jegyzet

[121 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2014.

ISBN 978 963 318 422 6

20.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[30 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.
(Közzétéve az Archívumban is!)

21.

A Civil Szféra (A Jogi Alapok)

Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[19 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015.

22.

a családjog kérdései

In: Párkapcsolat és gyermekvállalás a családi életre nevelésben – 30 órás kurzus tananyaga tanárjelölt hallgatók részére (szerk.: Engler Ágnes; lektorált tananyag)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press 2015, 63-78. p.

ISBN 978 963 473 848 0

23.

új határkő a civil szférában: 2016. 03. 15.

Digitális oktatási segédanyag

[46 dia]

Debreceni Egyetem – Fortis Alapítvány, 2015.

Közzétéve az alapítvány honlapján (www.fortisalapitvany.hu) is

24.

Az egyesületek joga

Egészségügyi kari jegyzetek 31.

Lektorált kari jegyzet

[253 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2015.

ISBN 978 963 318 534 6.

25.

A gyermekvédelem alapfogalmai

Digitális oktatási segédanyag

[11 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

26.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[31 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

27.

A civil szféra
(a jogi alapok)

Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[23 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2016.

28.

mi lett veled közalapítvány?

Tanulmányok a közalapítvány intézményéről

Egészségügyi kari jegyzetek 33.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[147 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2016.

ISBN 978 963 318 579 7

29.

A gyermeki és a szülői jogok,
a gyermevédelmi rendszer vázlata

Digitális oktatási segédanyag

[43 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.
(Közzétéve az Archívumban is!)

30.

A Civil Szféra a gyermekvédelemben

(a jogi alapok)
Digitális oktatási segédanyag

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

31.

A nonprofit szervezetek joga
Digitális oktatási segédanyag a SOWOSEC-mesterszakos hallgatók számára

[38 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

32.

Az egészségügy határtudományai III.

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi tanár mesterszak számára

[92 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2017.

33.

adalékok a civil szervezetek legújabb szabályozásához

Egészségügyi kari jegyzetek 36.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[213 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2017.

ISBN 978 963 318 634 3.

34.

A nonprofit szervezetek joga

(1-2)

Digitális oktatási segédanyag az egészségügyi szakok számára

[29 dia]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2018.

35.

a gyermek védelmében

- a gyermeki jogoktól

a hatósági intézkedésekig

Egészségügyi kari jegyzetek 41.

(angol és német nyelvű absztrakttal)

Lektorált kari jegyzet

[150 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019.

ISBN 978-963-318-83-09.

Neveléstudományi publikációk

Acta Medicinae et Sociologica

Család Gyermek Ifjúság

Educatio

Kef.hu

KozmaPolisz

Köznevelés

MPKKI-kötet

Pedagógiai Műhely

Professori Salutem (DE)

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Új Pedagógiai Szemle

Ügyészek Lapja

1.

Az iskolai alapítványokról – Ügyészi szemmel

Köznevelés 1999/9, 7. p.

2.

A japán oktatási rendszerről

Köznevelés 1999/31, 8-9. p.

3.

Alapítványok a gyermek- és ifjúságvédelemben

Család Gyermek Ifjúság 1999/6, 22-23. p.

4.

Alapítványok az iskolában

Új Pedagógiai Szemle 2000/2, 92-95. p.

5.

A gyermekkori bűnözésről

Köznevelés 2001/33-34, 23. p.

6.

A gyermek mint áldozat

Köznevelés 2005/11, 20-21. p.

7.

A gyermekbűnözés sajátosságai - A gyermek mint áldozat

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2005/3, 292-306. p.

8.

A gyermekbűnözés és sajátosságai

Új Pedagógiai Szemle 2006/3, 53-56. p.

9.

Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről

Ügyészek Lapja 2007/1, 5-21. p.

10.

Pedagógiai programok az iskolai alapítványok céljaiban és

Tevékenységében

Educatio 2008/4, 443-449. p.

11.

Iskolai alapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

Pedagógiai Műhely 2009/1, 58-62. p.

12.

Az álmok és a valóság,

avagy az iskolai alapítványok céljai és tényleges tevékenységük

Professori Salutem

Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére

Debrecen 2009, 191-204.p.

ISBN 978-963-473-273-0

13.

A gyermek mint áldozat

avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása

Új Pedagógiai Szemle 2009/8-9, 209-215. p.

14.

Alapítványok és alapítóik

Új Pedagógiai Szemle 2010/10-11-12, 3-17. p.

15.

Gyermekkorú elkövetők

Köznevelés 2011/4, 10. p.

16.

A bűnözés és a drog – kriminológiai szemszögből

Acta Medicinae et Sociologica 2011/2, 89-94. p.

ISSN 2062-0284

(Külön kari füzetben is megjelent! 10 pp.)

17.

Alapítványok az iskolákban

Lektorált jogi szakkönyv

[232 p. ]

MPKKI, 2011.

ISBN 978-963-9277-14-4

(CD-n is megjelent!)

18.

A drogbűnözés sajátosságai

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) honlapja, 2012.

www.kef.hu

19.

gyermekbűnök, közerkölcsök

In: Útközben – A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 - Absztraktok

Tudományos konferencia Nyíregyháza, 2014.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar kiadványa 2014, 35. p.

20.

gyermekbűnök, közerkölcsök…

(angol nyelvű összefoglalóval)

Acta Medicinae et Sociologica 2015/6, 43-56. p.

21.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

Második kiadásban is!

[244 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 78 1

22.

tendenciák az oktatásban működő

civil szervezetek szabályozásában

In: KozmaPolisz 80. - Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára

(Szerk.: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Kocsis Zsófia)

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2019. 171-184. p.

ISBN 978-963-218-811-8 (Printed)

ISBN 978-963-318-812-5 (Online)

23.

tabula gratulatoria - köszöntő

KozmaPolisz 80. 299-300. p.

ISSN 2060-2596 (Printed)

ISSN 2064-6046 (Online)

24.

Oktatás, iskola, alapítvány

(Lektorált jogi szakkönyv)

[126 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2020.

ISBN 978-615-5788-45-1

Vissza a menühöz