Az ügyész

 • 1983-tól ügyészségi fogalmazó;

 • 1985-től ügyész a Nyíregyházi Városi Ügyészségen;

 • 1986-tól főügyészségi ügyész a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen;

 • 1989-ben Legfőbb Ügyészi Dicséretet kapott;

 • 1992-től megyei főügyész-helyettes;

 • 1999-től európai uniós tanulmányokat folytatott, Magyarországon és Luxembourgban;

 • 2001-ben Kozma Sándor-díjjal tüntették ki. Megjelent első tanulmánya a gyermekbűnözésről; a továbbiak négy egyetemi kari kötetben és számos jog- és neveléstudományi szakfolyóiratban láttak napvilágot. Több közülük kötelező vagy ajánlott irodalom felsőfokú oktatási intézményekben, az egyiket felhasználta Nyíregyháza, drogstratégiájának kidolgozásához, míg egy másik adatait az IRM, a „Gyermekkorú elkövetők reszocializációja” című modellprojekthez.

 • 2004-től címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész;

 • 2007-től előadó/tréner a Magyar Ügyészképző Központban (MÜK), kötelmi, öröklési és családi jogból tart szakvizsgára felkészítő előadásokat;

 • 2008 februárjában summa cum laude eredménnyel védte meg PhD-disszertációját, nyártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja;

 • 2009 januárjától tagja az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Dr. Kövér András-díjat kapott;

 • 2010-ben Budapesten orvosoknak és védőnőknek tartott előadást a gyermekbűnözésről, annak angol nyelvű változata egyetemi kari kötetben jelent meg;

 • 2011-ben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezésében tartott előadásokat, drogbűnözéssel kapcsolatos tanulmánya az Acta Medicinae et Sociologicában jelent meg;

 • 2012-ben a drogbűnözéssel kapcsolatos előadásainak anyagát a KEF honlapján tették közzé, megjelent „A gyermek és a bűn” című, a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témáit taglaló tanulmánykötete;

 • 2013-ban a MÜK keretében öröklési jogból és családjogból tartott előadásokat, s tagja lett az ügyészség stratégia-előkészítő munkacsoportjának;

 • 2014-ben az új Ptk. hatálybalépése kapcsán Nyíregyházán szervezett szakmai tanácskozást, Budapesten a Ptk. Negyedik Könyvéről tartott négyórás előadást. A büntethető gyermekkorúakról írt tanulmánya a Pro Futuroban látott napvilágot;

 • 2015-ben a köztársasági elnök „az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki;

 • 2016-ban megjelent – az MTA támogatásával és Prof. Dr. Kozma Tamás professor emeritus ajánlásával – a gyermek- és drogbűnözéssel kapcsolatos tanulmányait is tartalmazó könyve, Helyszíni szemle címmel. Felkérték több előadásra, s egy országos szakmai-tudományos konferencia szekcióelnökségére is;

 • 2017-ben Budapesten tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, családi és kötelmi jogból, Nyíregyházán környezetvédelmi ankétot szervezett (immár ötödik alkalommal) a környezetvédelmi egyesületek és alapítványok, valamint a vadásztársaságok számára;

 • 2018-ban a közjogi főügyész-helyettesek balatonlellei tanácskozásán tartott előadást, melynek prezentációját az Intraneten tették közzé;

 • 2019-ben Budapesten családi jogból tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, közjogi főügyész-helyettesként adott több interjút. A XXX. ügyészségi szakmai tudományos konferencián a közérdekvédelmi szekcióelnökség tagjának kérték fel;

 • 2020-ban több interjút adott az ügyészség és a közjogi szakág munkáját érintően, október végén Magyarország Ügyészsége Facebook oldalán, az „Ügyészek civilben” sorozat első részeként mutatták be sokszínű tevékenységét;

 • 2021-ben családi jogból tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, a Szent László 1092-ben elfogadott törvénykönyvéről szólót pedig Magyarország Ügyészsége is feltette hivatalos Facebook oldalára;

 • 2022-ben Magyarország Ügyészsége hivatalos Facebook-oldalára két Sipos Lászlóval készült videóbeszélgetést tett fel. Márciusban a Ptk. 4. könyvéből tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, novemberben a XXXII. Szakmai-tudományos konferencia szekcióelnökségében dolgozott;

 • 2023-ban több állam- és jogtörténeti előadást tartott, és ebben az évben ő kapta „kiemelkedő tevékenységért” az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB) Elismerő Oklevelét;

 • 2024-ben a Ptk. 4. könyvéből tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, Magyarország Ügyészsége pedig hivatalos Facebook-oldalán adta hírül a Helyszíni Szemle 2. című kötetének bemutatóját.

Vissza a menühöz