Az ügyész

 • 1983-tól ügyészségi fogalmazó;

 • 1985-től ügyész a Nyíregyházi Városi Ügyészségen;

 • 1986-tól főügyészségi ügyész a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen;

 • 1989-ben Legfőbb Ügyészi Dicséretet kapott;

 • 1992-től megyei főügyész-helyettes;

 • 1999-től európai uniós tanulmányokat folytatott, Magyarországon és Luxembourgban;

 • 2001-ben Kozma Sándor-díjjal tüntették ki. Megjelent első tanulmánya a gyermekbűnözésről; a továbbiak négy egyetemi kari kötetben és számos jog- és neveléstudományi szakfolyóiratban láttak napvilágot. Több közülük kötelező vagy ajánlott irodalom felsőfokú oktatási intézményekben, az egyiket felhasználta Nyíregyháza, drogstratégiájának kidolgozásához, míg egy másik adatait az IRM, a „Gyermekkorú elkövetők reszocializációja” című modellprojekthez.

 • 2004-től címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész;

 • 2007-től előadó/tréner a Magyar Ügyészképző Központban (MÜK), kötelmi, öröklési és családi jogból tart szakvizsgára felkészítő előadásokat;

 • 2008 februárjában summa cum laude eredménnyel védte meg PhD-disszertációját, nyártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja;

 • 2009 januárjától tagja az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Dr. Kövér András-díjat kapott;

 • 2010-ben Budapesten orvosoknak és védőnőknek tartott előadást a gyermekbűnözésről, annak angol nyelvű változata egyetemi kari kötetben jelent meg;

 • 2011-ben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezésében tartott előadásokat, drogbűnözéssel kapcsolatos tanulmánya az Acta Medicinae et Sociologicában jelent meg;

 • 2012-ben a drogbűnözéssel kapcsolatos előadásainak anyagát a KEF honlapján tették közzé, megjelent „A gyermek és a bűn” című, a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témáit taglaló tanulmánykötete;

 • 2013-ban a MÜK keretében öröklési jogból és családjogból tartott előadásokat, s tagja lett az ügyészség stratégia-előkészítő munkacsoportjának;

 • 2014-ben az új Ptk. hatálybalépése kapcsán Nyíregyházán szervezett szakmai tanácskozást, Budapesten a Ptk. Negyedik Könyvéről tartott négyórás előadást. A büntethető gyermekkorúakról írt tanulmánya a Pro Futuroban látott napvilágot;

 • 2015-ben a köztársasági elnök „az ügyészi szervezetben eltöltött több mint három évtizedes, kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki;

 • 2016-ban megjelent – az MTA támogatásával és Prof. Dr. Kozma Tamás professor emeritus ajánlásával – a gyermek- és drogbűnözéssel kapcsolatos tanulmányait is tartalmazó könyve, Helyszíni szemle címmel. Felkérték több előadásra, s egy országos szakmai-tudományos konferencia szekcióelnökségére is;

 • 2017-ben Budapesten tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, családi és kötelmi jogból, Nyíregyházán környezetvédelmi ankétot szervezett (immár ötödik alkalommal) a környezetvédelmi egyesületek és alapítványok, valamint a vadásztársaságok számára;

 • 2018-ban a közjogi főügyész-helyettesek balatonlellei tanácskozásán tartott előadást, melynek prezentációját az Intraneten tették közzé;

 • 2019-ben Budapesten családi jogból tartott szakvizsgára felkészítő előadásokat, közjogi főügyész-helyettesként adott több interjút. A XXX. ügyészségi szakmai tudományos konferencián a közérdekvédelmi szekcióelnökség tagjának kérték fel.

 • 2020-ban Nyíregyházán környezetvédelmi ankétot szervez (immár a hatodikat) a környezet- és természetvédelmi egyesületek és alapítványok számára.

Büntetőjogi, kriminológiai tanulmányok

Acta Medicinae et Sociologica

A gyermek és a bűn (Debreceni Egyetemi Kiadó)

Európa és a magyar közigazgatás (KJK)

Jegyző és Közigazgatás

Köznevelés

ÖKO

Pro Futuro

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Talajvédelem

Tudományos előadások (kari jegyzet)

Tudományos Közlemények (DE-EK)

Új Pedagógiai Szemle

Twenty years… (DE-EK)

Ügyészek Lapja

stb.

1.

A közveszélyes munkakerülés megítélése
a II. világháború előtti jogunkban

[37 p.]

Alkotó Ifjúság Pályázat, Budapest, 1984.
Főiskolai oktatási segédanyagként, Nyíregyháza, 1985.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának újra sokszorosítva, 2008.

2.

Környezetvédelmi büntető és szabálysértési eljárások kezdeményezése

In: A környezetvédelem és az ügyészség

ÖKO 1998./3-4, 86-92. p.

3.

Büntetőjogi eszközök a talajvédelemben

In: Ügyészi eszközök a talajvédelemben

Törvényességi eszközökkel a természet- és környezetvédelemért

Talajvédelem 1999/1-2, 10-15. p.

4.

A büntetőjogi jogharmonizáció

In: Jogharmonizáció az uniós joganyaggal,
Európa és a magyar közigazgatás

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999, 167-176. p.

ISBN 963 224 376 5.,

Utánközlés: Ügyészek Lapja 1999/4, 37-48. p.

5.

A környezetvédelmi bűncselekmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

In: A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Ügyészek Lapja 1999/5, 37-50. p.

6.

A gyermekkori bűnözésről

Köznevelés 2001/33-34, 23. p.

7.

A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények alakulása és a gyermekbűnözés specifikumai

In: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Közleményei III, 2005.

[147-162 p.]

ISSN: 1589-1860

8.

A gyermekbűnözés sajátosságai – a gyermek mint áldozat

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2005/3, 292-306. p.

9.

A gyermek mint áldozat

Köznevelés 2005/11, 20-21. p.

10.

A gyermekbűnözés és sajátosságai

Új Pedagógiai Szemle 2006/3, 53-56. p.

www.oki.hu

11.

A gyermekbűnözés - és kutatásának problémái

In: Tudományos előadások - Egészségügyi Főiskolai jegyzetek 7.

[5-15. p.]

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2006.

12.

Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről

Ügyészek Lapja 2007/1, 5-21. p.

13.

A gyermek mint áldozat

avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása

Új Pedagógiai Szemle 2009/8-9, 209-215. p.

14.

A törvényesség érdekében, az igazság nevében

Jegyző és Közigazgatás 2010/1, 54. p.

15.

The characteristics of childhood deliquency and the difficulties of this type of research

In: Twenty years of health care education and social sciences

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2010, 126-133. p.

16.

Gyermekkorú elkövetők

Köznevelés 2011/4, 10. p.

17.

A bűnözés és a drog – kriminológiai szemszögből

Acta Medicinae et Sociologica 2011/1, 89-94. p.

(Külön kari füzetben is megjelent! 10 p.)

18.

A drogbűnözés sajátosságai

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) honlapja

www.kef.hu

19.

A GYERMEK ÉS A BŰN

Tanulmányok a gyermekvédelem, a gyermek mint áldozat és a gyermekbűnözés témaköréből

[163 p.]

Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press, 2012.

ISBN 978 963 318 271 0

20.

megjegyzések a büntethető gyermekkorúak kapcsán

(angol nyelvű absztrakttal)

Pro Futuro 2014/2, 140-143. p.

www.profuturo.lib.unideb.hu

21.

gyermekbűnök, közerkölcsök…

(angol nyelvű absztrakttal)

Acta Medicinae et Sociologica 2015/6, 43-56. p.

22.

helyszíni szemle

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből

(angol nyelvű fejezettel és absztrakttal)

Második kiadásban is!

[244 p.]

Örökségünk Könyvkiadó, 2016.

ISBN 978 963 9694 78 1.

És néhány interjú

De Jure

Heti Szó

Index-Kelet

Kelet-Magyarország

Kurír

Népszava

Nyíregyházi Napló

Új Kelet

1.

Jogos célokért, törvényesen

Ügyészségi vizsgálat a gyülekezési joggal összefüggő hatósági eljárásról

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 1990. június 10.

2.

Utolsó mentsvár az ügyészség

A gazdasági életben a szabad akarat korlátja a törvény

(Interjú D. Bojté Gizellának)

Kelet-Magyarország, 1994. április 30.

3.

Elvitték a pisztolyokat

Bűnjeleket loptak el a nyomozóhivatalból

(Interjú)

Népszava, 1997. augusztus 5.

4.

Eltévedt tolvajok

(Interjú T. Z.-nek)

Kurír, 1997. augusztus 6.

5.

Nem tudták, hol vannak

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Új Kelet, 1997. augusztus 7.

6.

Erős öklű nyomozók

(Interjú Lefler Györgynek)

Kelet-Magyarország, 1997. augusztus 16.

7.

A környezetvédelmen az ügyészség szeme

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Új Kelet, 1998. április 21.

8.

"Súlyosodik a kisebb súlyú"

Ügyészi szűrő a bíróság előtt

(Interjú Marik Sándornak az új szabálysértési törvénytervezetről)

Kelet-Magyarország, 1999. március 23.

9.

Védett madarakra vadásztak

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Kelet-Magyarország, 1999. március 30.

10.

Segítettek javítani a közbiztonságot

Sipos László főügyészhelyettes a polgárőrségek működésének tapasztalatairól

Kelet-Magyarország, 1999. november 24.

11.

Kontroll a szabálysértések felett

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2002. augusztus 3.

12.

Megyénkben nincs lakásmaffia, de…

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2004. január 30.

13.

Az áldozatok gyermekkorúak

Gyermekvédelmi vizsgálatokat folytatott le a megyei főügyészség

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. február 21.

14.

Tíz határozatot óvtak meg

A polgárőrség működésének törvényességét vizsgálta a megyei főügyészség

(Interjú Balogh Józsefnek)

Kelet-Magyarország, 2005. augusztus 18.

15.

Gyermekbűnözés:
sok felnőttnek fájdul bele a feje

(Interjú B. Papp Lászlónak)

De Jure 2008/9, 22-26. p..

16.

Környezetvédelem – ügyészszemmel

(Interjú Cservenyák Katalinnak)

Nyíregyházi Napló 2008/39, 5. p.

nyiregyhaza.hu

www.nyiregyhazinaplo.hu

17.

A fiatalkorú bűnelkövetők megfékezéséről
- gyermekbűnözés

(Interjú B. Papp Lászlónak)

De Jure Online, 2008. november 18.

www.dejure.hu.

18.

Az ügyészség védi a jogainkat

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2009. március 30.
www.indexkelet.hu
Magyar Online, www.mon.hu

19.

Kavicson tárolták a veszélyes anyagot

(KM-szerkesztőségi interjú)

Kelet-Magyarország, 2010. április 10.

20.

milliós bírságot is kiszabtak már

(KM-szerkesztőségi interjú)

Kelet-Magyarország, 2014. március 26.

21.

helyszíni szemle, megjelent sipos lászló új könyve

(Interjú Fullajtár Andrásnak)

Index-Kelet, 2016. február 8.

www.indexkelet.hu, www.ujsag.eu, stb.

22.

határidőn belül, eredményesen

(KM-interjú)

Kelet-Magyarország, 2019. április 4.

www.kelet.hu, www.szon.hu, stb.

23.

kiemelt feladatként kezelik a környezetvédelem ügyét

Kelet-Magyarország, 2019. május 6.

www.kelet.hu, www.szon.hu, stb.

24.

A BÜNTETÉSEK TÖRVÉNYESSÉGE

(KM szerkesztőségi interjú)

Kelet-Magyarország, 2019. november 7.

Szabolcs Online, www.szon.hu

Vissza a menühöz